Wykres porównawczy Fujitsu Airstage Aw9

Wykres porównawczy Fujitsu Airstage Aw9 to graficzny prezentacja cech i komponentów klimatyzatora Fujitsu Airstage Aw9. Wykres pozwala na porównanie jego wydajności i funkcjonalności z innymi modelami klimatyzatorów. Wykres wskazuje, jak wiele jednostek chłodniczych zawiera system Fujitsu Airstage Aw9, jaka jest maksymalna moc grzewcza i ile maksymalnych jednostek chłodniczych można podłączyć do jednego systemu. Wykres porównawczy Fujitsu Airstage Aw9 pokazuje również jakie rodzaje zabezpieczeń oferuje system oraz jakie technologie wykorzystuje. Wykres pomaga w wyborze właściwego systemu klimatyzacji dla Twojego domu lub firmy.

Ostatnia aktualizacja: Wykres porównawczy Fujitsu Airstage Aw9

Na przykład masz cztery tabele o tym samym układzie w czterech arkuszach roboczych, jak pokazano poniżej. A teraz musisz utworzyć wykres z wyodrębnianiem serii danych z każdego arkusza roboczego i utworzyć wykres z wyodrębnianiem punktów danych z każdego arkusza roboczego, jak możesz je rozwiązać w programie Excel? W tym artykule zalecane są dwa obejścia:

 • Utwórz wykres, wyodrębniając wiele serii danych z wielu arkuszy
 • Utwórz wykres, wyodrębniając wiele punktów danych z wielu arkuszy

Utwórz wykres, wyodrębniając wiele serii danych z wielu arkuszy

Ta sekcja mówi o tworzeniu wykresu kolumnowego z wyodrębnianiem wielu serii danych z wielu arkuszy w programie Excel. Możesz wykonać poniższe kroki, aby go zarchiwizować.

1. kliknij wstawka > Wstaw wykres kolumnowy (lub Kolumna)> Kolumna grupowana. Zobacz zrzut ekranu:

2. Teraz wstawiamy pusty wykres. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty wykres i wybierz Wybierz dane z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-3. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 3"/>

3. W otwartym oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij plik Dodaj przycisk.

4. W oknie dialogowym Edytuj serię określ nazwę serii i wartości serii z arkusza, a następnie kliknij OK przycisk. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-5. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 5"/>

5. Po powrocie do okna dialogowego Wybierz źródło danych powtórz krok 3 i krok 4, aby dodać serie danych z innych arkuszy. Na koniec wszystkie dodane serie danych z arkuszy są wymienione w pliku Wpisy legendy (seria) pole, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-6. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 6"/>

6. W oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij plik Edytuj przycisk w Etykiety osi poziomej (kategorii) sekcja, aby otworzyć okno dialogowe Etykiety osi, a następnie określ potrzebne etykiety osi i kliknij OK przycisk. Zobacz powyższy zrzut ekranu:

7. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz źródło danych.

8. To jest opcjonalne. Kontynuuj wybieranie wykresu, kliknij Designu > Dodaj element wykresu > Legenda, a następnie wybierz opcję legendy z podmenu. Zobacz zrzut ekranu:
W naszym przypadku wybieramy plik Legenda > Dolny. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-7. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 7"/>

Do tej pory utworzyliśmy grupowany wykres kolumnowy z czterema seriami danych z czterech arkuszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-8. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 8"/>

Utwórz wykres, wyodrębniając wiele punktów danych z wielu arkuszy

Czasami możesz chcieć utworzyć wykres, którego punkty danych pochodzą z różnych arkuszy. Ta sekcja wprowadzi Kutools dla Excela Dynamicznie odwołuj się do arkuszy roboczych wyodrębnić punkty danych z wielu arkuszy do nowego arkusza, a następnie utwórz wykres z tymi punktami danych. Na pasku kart Arkusz kliknij Nowy przycisk or  aby utworzyć nowy arkusz.

2. W nowym arkuszu wybierz komórkę, której zawartość chcesz wyodrębnić z innych arkuszy i kliknij Kutools > Dowiedz się więcej (w Formuła grupa)> Dynamicznie odwołuj się do arkuszy roboczych. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-dynamically-refer-to-sheets-1. png" alt="doc dynamicznie odwołuj się do arkuszy 1"/>

3. W otwartym oknie dialogowym Wypełnij odniesienia do arkuszy wykonaj następujące czynności:
(1) Wybierz Wypełnij pionowo komórkę po komórce z Wypełnij zamówienie Lista rozwijana;
(2) W Lista arkuszy , sprawdź arkusze robocze, z których będziesz wyodrębniać punkty danych.
(3) Kliknij Wypełnij zakres i przycisk Blisko kolejno. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-12. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 12"/>
Uwagi: Jeśli masz kilka serii danych, których punkty danych pochodzą z różnych arkuszy, możesz powtórzyć ten krok w razie potrzeby.

Następnie zobaczysz, że punkty danych są wyodrębniane z różnych arkuszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-13. png" alt="" width="447" height="249"/>

4. Wybierz wyodrębnione punkty danych i utwórz wykres. W naszym przypadku kolumnę grupowaną tworzymy klikając wstawka > Wstaw wykres kolumnowy (lub Kolumna)> Kolumna grupowana.

Do tej pory utworzyliśmy grupowany wykres kolumnowy, którego punkty danych pochodzą z różnych arkuszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-14. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 14"/>

Kutools dla programu Excel - Zawiera ponad 300 przydatnych narzędzi dla programu Excel. Pełna wersja bezpłatnej wersji próbnej 30-dzień, karta kredytowa nie jest wymagana! Zdobądź To Teraz

Demo: utwórz wykres w / z wielu arkuszy w programie Excel

Podobne artykuły:

Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools dla programu Excel rozwiązuje większość problemów i zwiększa produktywność o 80%

 • Ponowne użycie: Szybko włóż złożone wzory, wykresy i wszystko, czego używałeś wcześniej; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile...
 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny bez utraty danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze / kolumny... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Ponad 300 zaawansowanych funkcji. Obsługuje Office / Excel 2007-2021 i 365. Obsługuje wszystkie języki. Łatwe wdrażanie w przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełne funkcje 30-dniowa bezpłatna wersja próbna. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.
 • Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
 • Komentarze (1)

  Brak ocen. Oceń jako pierwszy!

  Arkusz kalkulacyjny daje możliwości interpretowania różnych danych. Już wiesz, że najlepiej są one widoczne na prezentacjach graficznych. Potrafisz już wykonywać proste wykresy. Bardzo istotną umiejętnością jest odpowiedni dobór typu wykresu do rodzaju danych. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań przypomnij sobie jakie znasz typy wykresów.

  R1RHE3An18U461
  Animacja: Przykładowe typy wykresów

  Źródło: Grzegorz Zwoliński, licencja: CC BY 3. 0.

  Prezentowane tabele zawierają często więcej typów danych zwanych seriami, które równocześnie warto zaprezentować na jednym wykresie.
  Każdy program przeznaczony do projektowania arkuszy kalkulacyjnych umożliwia tworzenie wykresów. Odszukaj w swoim programie odpowiednie polecenia, które do tego służą. Zwróć uwagę, jakie typy wykresów oferuje twój program. Sprawdź, czy są wśród nich wykresy słupkowe, kolumnowe, kołowe, liniowe, punktowe i inne. Tworząc wykres, sprawdź, który typ według ciebie jest najbardziej dostosowany do rodzaju danych. Wybierz go do graficznego zilustrowania zadania.

  Ćwiczenie 1

  Zaprezentuj na wykresie dane z poniższej tabeli, w której zapisano średnie temperatury w każdym miesiącu, mierzone o trzech godzinach: 7. 00, 12. 00 i 19. 00.
  Do wykonania zadania możesz pobrać gotowy plik z tabelą wypełnioną przykładowymi danymi.

  R19xwCGQtK7Rl1
  Plik do pobrania

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  RTXLNpoOuBovj1

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Zwróć uwagę, że wykres zaprezentuje trzy serie danych:

  1. Średnie temperatury o godz. 7.

  2. Średnie temperatury o godz. 12.

  3. Średnie temperatury o godz. 19.

  Jeżeli napotkasz problemy podczas wykonywania wykresu, skorzystaj ze wskazówki lub obejrzyj film wstawiania wykresu w programie ExcelExcel lub CalcCalc.

  Wskazówka

  Aby wykonać wykres:

  1. Kliknij na którąkolwiek komórkę w tabeli z danymi.

  2. Wywołaj polecenie wstawiania wykresu.

  3. Wybierz typ wykresu.

  4. Przesuń wykres w takie miejsce, aby nie zasłaniał tabeli z danymi.

  Ćwiczenie 2

  Narysuj wykres ukazujący wielkość kontynentów oraz wykres prezentujący wysokości najwyższych szczytów na kontynentach.

  RWISLGcdAxqSY1
  Plik do pobrania

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Rtev3vlx4ZpHF1

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  Dla tabeli z poprzedniego zadania oblicz, jaką część procentową powierzchni lądów na ziemi zajmują poszczególne kontynenty. Dla zilustrowania obliczonych wartości wykonaj wykres kołowy.

  Ćwiczenie 4

  Wykonaj wykres tabliczki mnożenia w zakresie 10 x 10. Zwróć uwagę, że twój wykres zostanie wykonany w oparciu o 10 serii danych.

  Ćwiczenie 5

  Wykonaj wykres prezentujący liczbę ludności w poszczególnych województwach na przestrzeni lat 1999 – 2013 według zamieszczonej tabeli. Możesz w podobnej tabeli zgromadzić informacje na temat miejscowości, w której mieszkasz. Informacje o liczbie mieszkańców możesz znaleźć w sieci Internet.

  R5q3yXrOfUfDI1
  Plik do pobrania

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  R1dmwTZEo7tFt1

  Ćwiczenie 6

  Wykonaj wykresy prezentujące funkcję liniową y = ax + b dla różnych wartości parametrów a i b zgodnie z tabelą wypełnioną wcześniej przez ciebie wartościami funkcji.

  R1AaBRoZJdmhi1
  Plik do pobrania

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  RmZxwnonubZs91
  iqezGoS36w_d567e107
  iqezGoS36w_d567e113
  iqezGoS36w_d5e304

  Wykresy, które wykonujesz często nie odpowiadają twoim wyobrażeniom. Utworzony wykres możesz zmodyfikować, głównie w zakresie:

  1. Zmiany typu wykresu.

  2. Zmiany kolorystyki wykresu i jego tła.

  3. Zmiany sposobu przedstawiania wykresu.

  4. Wprowadzenia dodatkowych opisów, tytułów i oznaczeń.

  5. Wprowadzenia dodatkowych linii siatki.

  6. Sformatowania czcionki.

  7. Dodania lub usunięcia legendy.

  8. Zmiany układu graficznego wykresu (zmiany położenia poszczególnych elementów, na przykład legendy).

  Obejrzyj wybrany film z którego dowiesz się, w jaki sposób możesz modyfikować wykres w programie ExcelExcel lub programie CalcCalc.

  Na wcześniej prezentowanym przykładzie zostanie przedstawionych tylko kilka, lecz bardzo istotnych możliwości modyfikowania wykresu. Z pozostałymi na pewno sobie poradzisz. Wystarczy bardzo uważnie przyjrzeć się oferowanym, przez twój program, funkcjom.

  iqezGoS36w_d567e174
  iqezGoS36w_d567e180
  iqezGoS36w_d5e395

  Po wskazaniu wykresu możesz zmienić jego typ na przykład na punktowy. Zwróć uwagę na typy wykresów i zawarte w każdym typie ich rodzaje. Wśród bogatej galerii rodzajów wykresów są zarówno wykresy płaskie, jak i wykresy prezentujące dane przestrzennie. Zanim dokonasz zmiany przyjrzyj się im dokładnie i pomyśl, który z nich najlepiej zaprezentuje twoje dane.
  Jeśli wybierzesz jeden z rodzajów wykresu punktowego, może on wyglądać następująco

  RHYOAovsGKabG1

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Dane z przykładu na wykresie słupkowym prezentują się poniżej

  R1HiUaOe5DRKS1

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  iqezGoS36w_d5e442

  Dla zwiększenia czytelności wykresu należy zadbać nie tylko o wygląd samego wykresu, ale również o czytelność występujących na nim opisów. Zwróć uwagę na tytuł wykresu, opis jego osi, usytuowanie legendy, która nie zawsze jest potrzebna na wykresie. W wielu przypadkach istotne są etykiety danych lub dodatkowe linie siatki. Zastosowanie tych wszystkich elementów nie może zakłócać czytelności wykresu i należy wcześniej przemyśleć, czy istnieje konieczność ich wstawienia do wykresu.

  Ćwiczenie 7

  Odszukaj odpowiednie polecenia w twoim programie i dodaj do wykresu tytuł i opisy osi, a następnie je sformatuj. Ponadto, wstaw dodatkowe linie siatki. Efektem twoich działań może być następujący wykres.

  R1DtI7TsSuoZM1

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  W przypadku napotkanych problemów, podczas wykonywania wykresów, skorzystaj ze wskazówki.

  Wskazówka

  Aby dodać tytuł wykresu w programie:

  1. Kliknij w wykres.

  2. Odszukaj polecenie dodawania tytułu do wykresu, a następnie określ jego położenie.

  3. Wpisz tytuł wykresu w wyznaczone pole.

  Aby dodać opis osi:

  1. Kliknij w wykres.

  2. Odszukaj i wybierz polecenie dodawania tytułów osi.

  3. Wybierz oś poziomą lub pionową i położenie napisu.

  4. Wpisz opis osi w wyznaczone pole.

  Aby dodać linie siatki:

  1. Kliknij w wykres.

  2. Odszukaj i wybierz polecenie dodawania linii siatki.

  3. Wybierz poziome lub pionowe linie siatki oraz ich rodzaj.

  Wywołanie innych modyfikacji układu graficznego obszaru wykresu jest bardzo podobne do już wcześniej zaprezentowanych. Wypróbuj inne możliwości programu i zmień wygląd układu graficznego swojego wykresu. Zastosowanie wymienionych instrukcji spowoduje kolejną zmianę wykresu prezentującego temperatury w poszczególnych miesiącach.

  iqezGoS36w_d5e531

  Kolejne zmiany w wykresie mogą polegać na zmodyfikowaniu kolorystycznym jego obszaru oraz na zmianie formatu czcionek wykorzystanych do opisu wykresu.

  Ćwiczenie 8

  Odszukaj polecenia, które pozwolą ci zmienić tło obszaru kreślenia i wykresu. Sformatuj je według własnego pomysłu. Sformatuj również oznaczenia tekstowe wykresu.

  RPEuqDJpybhn71

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Jeśli masz problemy, skorzystaj ze wskazówki.

  Wskazówka

  Aby zmodyfikować obszar kreślenia, który bezpośrednio jest tłem dla wykresu lub obszar wykresu, postępuj według poniższej instrukcji.

  1. Zaznacz obszar kreślenia lub obszar wykresu do formatowania.

  2. Odszukaj narzędzia odpowiedzialne za formatowanie wybranego obszaru.

  3. Wybierz odpowiadający ci rodzaj wypełnienia obszaru: np. Kolor lub Gradient.

  Program Excel umożliwia użycie, jako tła, obrazu wstawionego z pliku.
  Aby sformatować czcionkę wykorzystaną do opisu wykresu:

  1. Kliknij w wybrany obszar z tekstem.

  2. Zastosuj narzędzia formatowania tekstu i formatowania elementów wykresu.

  Ćwiczenie 9

  Pobierz i zmodyfikuj wykres prezentujący powierzchnie oceanów, to znaczy:

  • Zmień typ wykresu na kołowy, dobierz jego kolorystykę.

  • Dodaj etykiety danych.

  • Dodaj tytuł wykresu „Powierzchnia oceanów”.

  • Zaprojektuj kolor tła wykresu.

   RVG3RH1M3OTOZ1
   Plik do pobrania

   Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

   RB9CJTtw5jvcf1

   Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 10

  Zmodyfikuj wykres przedstawiający wysokości tatrzańskich szczytów w następującym zakresie:

  • Pobierz plik z wykresem.

  • Przełącz dane w ten sposób, aby nazwy szczytów były wyświetlane w legendzie.

  • Wprowadź tytuł do wykresu oraz opis osi pionowej.

  • Zaprojektuj kolorystykę tła wykresu.

   ReytfS0b53NOV1
   do pobrania 10_7_2_2

   Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

   R10OkG3mxpFzJ1

   Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 11

  Wybierz zdjęcie, które będzie stanowić tło obszaru kreślenia wykresu prezentującego pomiary temperatury. Następnie wprowadź dodatkowe pionowe linie siatki, tytuł wykresu i opisy głównych osi wykresu. Aby wykonać zadanie, pobierz plik lub w podobnym zakresie zmodyfikuj wcześniej przygotowany przez ciebie wykres.

  R2lvRSUO52Y6h1
  Plik do pobrania

  Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.

  Rywzza0AfvbCq1
  iqezGoS36w_d5e669

  Zapamiętaj!

  Nawet dla bardzo rozbudowanych tabel, o wielu seriach danych, istnieje możliwość wykonania interpretacji graficznej w postaci wykresów. Każdy wykres można zmodyfikować, między innymi, zmienić typ, przełączyć dane, dodać kolejne serie danych, dodać lub zmienić tytuł, dodać opisy osi, zmodyfikować legendę, zmienić kolorystykę.

  Opisany przez nas sposób wykorzystania wykresu punktowego do porównywania kilku zmiennych jest rzadko stosowany w Excelu głównie z tego względu, że nie da się go wstawić w prosty, intuicyjny sposób, tak jak wykresu kolumnowego czy słupkowego. W poniższym artykule poznamy jeden ze sposobów na jego wstawienie i przypisanie do naszych punktów etykiet. Etykiety wstawione w ten sposób dostępne są tylko dla użytkowników Excela >=2013. Nie jest zbyt harmonijny z uwagi na rozrzucenie etykiet, dlatego w kolejnym artykule o wykresie punktowym, pokażemy jak z pomocą wykresu punktowo-kolumnowego zrobić na takim wykresie porządek.

  Ten artykuł jest częścią serii „Wykres punktowy”, który objął następujące tematy:

  1. Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego
  2. Jak stworzyć wykres punktowy częstotliwości w Excelu?
  3. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu?
  4. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu z etykietami na osi Y?
  5. Jak zachowuje się wykres punktowy w programie Excel 2013?

  W arkuszu tworzymy dane w poniższym układzie:

  Następnie w kolumnie D wyznaczamy poszczególne pozycje wprowadzając w komórkę D2 funkcję POZYCJA:

  =POZYCJA(B2;B$2:B$8;1)

  Formułę przeciągamy do poniższych komórek.

  Kolumna pozycja będzie nam determinować dane na osi Y, a nasz wykres będzie automatycznie posortowany. Następnie zaznaczamy dane bez nagłówków z kolumny C i D i wstawiamy wykres punktowy. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3. png" alt="jak wstawić porównawczy wykres punktowy w Excelu 3" width="414" height="160" srcset="https://skuteczneraporty. png 522w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-300x116. png 300w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-255x98. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-31x11. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-38x14. png 38w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-425x164. png 425w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px"/> W tym momencie mamy wykres punktowy dla wyników 2. kwartału, który wygląda następująco:

  A oto, jaką serię danych utworzył Excel:

  W kolejnym kroku klikamy prawym przyciskiem myszy na polu wykresu > wybieramy Zaznacz dane > klikamy Dodaj > wprowadzamy kolejne dane dla serii kwartału pierwszego:
  Nazwa serii: 1Q
  Wartości X serii: zakres komórek B2:B8
  Wartości Y serii: zakres komórek D2:D8

  Teraz czas na poprawę formatowania naszego wykresu. Klikamy na oś prawym przyciskiem myszy > Usuń i usuwamy sztuczną oś pionową. Następnie usuwamy pionowe linie siatki (prawy przycisk na linie > usuń lub klawisz delete). Po tych zabiegach nasz wykres punktowy wygląda następująco:

  Dodajmy jeszcze legendę, aby móc bez problemu rozróżniać kwartały oraz zmieńmy kolor punktów. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10. png" alt="jak wstawić porównawczy wykres punktowy w Excelu 10" width="481" height="283" srcset="https://skuteczneraporty. png 481w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-300x176. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-255x150. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-31x18. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-38x22. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-365x215. png 365w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px"/>

  Ostatnim, kluczowym elementem jest dodanie do naszego wykresu etykiet. Dla użytkowników programu Excel w wersji sprzed 2013 roku mamy tu złą wiadomość – trzeba zrobić to ręcznie, wstawiając etykiety tekstowe lub skorzystać ze sposobu z dodatkowym wykresem, który opisaliśmy w następnym artykule o wykresie punktowym w Excelu z etykietami na osi Y. Użytkownicy Excela 2013 i wyższych będą mieli już do dyspozycji wstawianie dowolnych etykiet dla wykresu punktowego (co opisaliśmy w artykule o nowościach dla wykresu bąbelkowego w Excelu 2013). Oto sposób dla Excela 2013:

  Klikamy prawym przyciskiem na serię danych > Dodaj etykiety danych > Dodaj etykiety danych.

  Jako zawartość etykiety wybieramy tylko opcję Wartość z komórek (1), a następnie wybieramy zakres etykiety. Położenie etykiety oznaczamy jako Z lewej (2). pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12. png" alt="jak wstawić porównawczy wykres punktowy w Excelu 12" width="292" height="385" srcset="https://skuteczneraporty. png 392w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-227x300. png 227w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-193x255. png 193w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-23x31. png 23w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-28x38. png 28w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-163x215. png 163w" sizes="(max-width: 292px) 100vw, 292px"/>

  Nasz wykres finalnie wygląda następująco:

  Tu możesz pobrać plik Excel z wykresem punktowym utworzonym w tym przykładzie.

  Wykres porównawczy Fujitsu Airstage Aw9

  Bezpośredni link do pobrania Wykres porównawczy Fujitsu Airstage Aw9

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wykres porównawczy Fujitsu Airstage Aw9