Specyfikacja i instrukcja obsługi Calderaspas Highland Cumberland

Specyfikacja i instrukcja obsługi Calderaspas Highland Cumberland to kompleksowe informacje dotyczące instalacji, eksploatacji i obsługi systemów grzewczych tej marki. Specyfikacja zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzeń, a instrukcja obsługi zawiera konkretne kroki dotyczące obsługi systemu. Specyfikacja i instrukcja obsługi Calderaspas Highland Cumberland zawierają także informacje dotyczące wymiany części i zalecanego okresu konserwacji. Specyfikacja i instrukcja obsługi są niezbędnymi narzędziami dla wszystkich instalatorów i użytkowników systemów grzewczych Calderaspas Highland Cumberland.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja i instrukcja obsługi Calderaspas Highland Cumberland

Amortyzacja środków trwałych - specyfikacja

Amortyzacja środków trwałych - specyfikacja


Możliwość wykonania praktycznie dowolnego zestawienia z danych wprowadzonych w systemie

Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów

Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych

Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL

Funkcjonalność
Generowanie planu amortyzacjiStandardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna (oraz lin. 30%, degr. 30%)Odpisy jednorazowe w miesiącu przyjęcia lub w następnym miesiącuRóżna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, rocznaMożliwość rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)Niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacjiAutomatyczne korygowanie planu po wykonaniu modernizacji i innych operacjiMożliwość zmiany metody i stawki w trakcie użytkowaniaMożliwość ręcznej modyfikacji planuWłaściwe przystosowanie planu do wielu szczególnych przypadków, np. : sprzedaż w miesiącu przyjęcia, modernizacja w miesiącu przyjęcia, kilkakrotna amortyzacja w tym samym miesiącu, modernizacja środków w całości zamortyzowanych itd. Automatyczne odpisy amortyzacyjneNaliczanie odpisów dla pojedyńczych środków lub grupowoEwidencja odpisów za cały okres użytkowania środkaAutomatyczne generowanie dekretów księgowychSchemat księgowania z określeniem kont umorzenia dla grup lub poszczególnych środkówEwidencja użytkowania środków w rozbiciu na kontrakty i miejsca powstawania kosztówSzczegółowa dekretacja kosztów amortyzacji z podziałem na MPK w ramach kosztów rodzajowychSzczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5Dla firm prowadzących księgę przychodów generowane są dowody wewnętrzneRaporty i zestawieniaRoczny plan amortyzacjiTabela amortyzacyjna zgodna z wymogamiMożliwość wydrukowania planu i tabeli amortyzacyjnej za poprzednie lataMiesięczne zestawienie odpisów amortyzacyjnychZestawienie kosztów użytkowania z podziałem na kontrakty lub miejsca powstawania kosztówSelekcja i grupowanie pozycji raportów wg różnych kryteriów (np. grupy, lokalizacje)Wszystkie wydruki mieszczą się na kartkach formatu A4Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiemMożliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie HTML lub PDFEksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej obróbki np. w programach Access czy Excel

Moduł raportów SQL

Wewnętrzny generator raportów na podstawie zapytań SQL

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Co to jest usługa sieciowa

To usługa, która umożliwia przesyłanie elektronicznych komunikatów (zgłoszeń, wniosków, potwierdzeń itp. ) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Struktura przesyłanych komunikatów musi być zgodna ze strukturą XML (schematem XSD).

Aby skorzystać z kanału webservice konieczne jest specjalne oprogramowanie. Możesz zakupić program komercyjny, który umożliwia korzystanie z tej usługi, lub dostosować oprogramowanie własne. Oprogramowanie takie musi umożliwiać przesłanie komunikatów w wymaganej strukturze (specyfikacja XML komunikatu) za pośrednictwem udostępnionego kanału (specyfikacja kanału webservice).

Uwaga: Zarówno strukturę XML i specyfikację wymagań kanału komunikacyjnego znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianom, które wynikają najczęściej z konieczności dostosowania do zmian prawnych. To z kolei powoduje konieczność każdorazowego dostosowania twojego oprogramowania do nowych wymagań.

Zmiany są sygnalizowane przez KAS z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci lub producenci oprogramowania mogli dostosować na czas własne systemy. Jeśli zdecydujesz się na zakup programu komercyjnego, sprawdź czy licencja na nie obejmuje również jego aktualizację, w tym dostosowanie do zmieniających się wymagań KAS.

Usługa sieciowa SEAP jest podstawowym kanałem komunikacyjnym użytkowników zewnętrznych z Systemem Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC), który wykorzystuje webservice i umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych w strukturze XML. Obsługuje on komunikację dwustronną. Oznacza to, że umożliwia zarówno przesyłanie komunikatów elektronicznych z twojego systemu bezpośrednio do PUESC, jak i pobieranie odpowiedzi.

Jeśli twój system będzie komunikował się z usługą sieciową zgodnie ze specyfikacją, to PUESC będzie zwrotnie przesyłać do niego odpowiedzi (bez konieczności cyklicznego odpytywania usługi sieciowej SEAP). Poniżej znajdziesz informacje m. in. o skonfigurowaniu komunikacji za pośrednictwem tego kanału, uwierzytelnianiu usługi sieciowej, strukturze i zawartości informacyjnej komunikatu, kopercie. Jeśli używasz oprogramowania komercyjnego, informacje o wykorzystaniu usługi sieciowej powinny znajdować się w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

Komponenty SISC udostępniające usługi sieciowe

System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC) to środowisko mające charakter komponentowy wchodzące w skład systemu informacyjnego resortu finansów, udostępniające klientom KAS e-usługi publiczne poprzez PUESC oraz zapewniające funkcjonalnosci do obsługi procesów wewnętrznych w KAS związanych z udostępnianymi usługami publicznymi. SISC składa sie z komponentów informatycznych, z których część udostępnia e-usługi publiczne kanałem webservice (usługi sieciowe):

 • Automatyczny System Eksportu (AES),
 • Automatyczny System Importu (AIS),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).

Informacje dla integratorów i programistów

 • Potraktuj poniższe specyfikacje jako dokument źródłowy przy projektowaniu i implementacji systemu informatycznego, który będzie wykorzystywać kanał webservice.

 • Zapoznaj się również z informacjami o dostępnych środowiskach testowych, w których możesz sprawdzić poprawność działania tworzonego przez ciebie oprogramowania.

  Wczytanie na PUESC pliku komunikatu w formacie. xml – informacje dla użytkowników

  Uwaga! Na PUESC zostały udostępnione specyfikacje techniczne XML komunikatów przyjmowanych przez PUESC. Znajdziesz je w sekcjach poszczególnych systemów, które udostępniają usługi sieciowe.

  Wygenerowany zgodnie ze specyfikacją techniczną XML elektroniczny komunikat (deklarację, zgłoszenie, wniosek itp. ) możesz:

 • przesłać bezpośrednio z twojego systemu do PUESC,
 • przesłać jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf. pl,
 • wczytać na PUESC.
 • Aby wczytać na PUESC plik komunikatu, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

  KROK 1

  Przygotuj plik XML

  1. Wygeneruj komunikat w formacie. XML. Komunikat możesz wygenerować w dedykowanej aplikacji lub innym narzędziu.
  2. Komunikat w formacie XML zapisz jako plik XML na dysku swojego urządzenia, np. na pulpicie.
  3. Jeśli jest to wymagane, podpisz komunikat. Możesz go również podpisać później na PUESC – patrz KROK 4.

  KROK 2

  Zaloguj się na PUESC.

 • Wybierz kontekst, w którym masz uprawnienia do wysłania danego typu komunikatu.
 • KROK 3

  Wczytaj plik XML

 • Wybierz zakładkę Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 • Naciśnij przycisk „+ Nowy dokument”.
 • Naciśnij przycisk „Z PLIKU”.
 • Wybierz zapisany na dysku twojego urządzenia plik (komunikat w formacie XML), który chcesz wysłać.
 • Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.
 • KROK 4

  Podpisz plik XML

  Jeśli nie podpisałeś pliku. XML wcześniej, podpisz komunikat na PUESC.

  Możesz to zrobić przy użyciu podpisu dopuszczonego dla danego typu komunikatu. Sposoby podpisania komunikatu znajdziesz w opisie usługi, z której korzystasz, lub w specyfikacji technicznej XML.

  Żeby podpisać plik na PUESC:

 • Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 • Na liście dokumentów znajdź i zaznacz wczytany plik.
 • Naciśnij przycisk PODPISZ, a dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
 • KROK 5

  Wyślij plik XML

 • W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki
 • zaznacz i wyślij wczytany plik.

  1. Przejdź do zakładki
  2. Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

   i sprawdź, czy otrzymałeś właściwe komunikaty zwrotne (np. potwierdzenie wysłania i odebrania wysłanego komunikatu).

   Uwaga! Komunikaty zwrotne zależą od usługi, z której korzystasz.

   Jeżeli potrzebujesz pomocy (Help Desk) z zakresu usług sieciowych

   Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

   portal CSD - Centralny Service Desk: 

   Uwaga! Jeżeli chcesz skorzystać z Help Desk SISC dla usług sieciowych:

  3. zaloguj się na PUESC i na stronie POMOC wybierz Help Desk SISC
  4. przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera sie w nowym oknie)
  5. w portalu CSD kliknij Nowe zgłoszenie
  6. z Katalogu usług wybierz  - Usługi sieciowe PUESC
  7. po wybraniu usługi wybierz klasyfikację - ten wybór pozwoli bardziej szczegółowo opisać zgłoszenie
  8. otworzy się formularz zgłoszenie - w polu opis zgłoszenia napisz czego dotyczy twój problem
  9. jeżeli uważasz, że opisałeś już wszystko kliknij w przycisk Kontynuuj
  10. teraz możesz dodać załączniki do zgłoszenia (zrzuty ekranu lub inne istotne twoim zdaniem informacje), możesz również wysłać zgłoszenie bez załączników.
  11. kliknij przycisk Zgłoś - zgłoszenie niezwłocznie trafi do operatorów Help Desk SISC a ty otrzymasz:
  12. informację w oknie - Utworzono zgłoszenie o numerze ZGL2329987 (przykladowy numer)
  13. wiadomość email potwierdzającą zarejestrowanie zgłoszenia
  14. po obsłużeniu zgłoszenia przez operatorów Help Desk SISC otrzymasz wiadomość email potwierdzającą rozwiązanie zgłoszenia
  15. Uwaga! Wszystkie wiadomości wysyłane są z adresu pomoc. Informatyczna@mf. pl

  16. e-mail: helpdesk-eclo@mf. pl
  17. w polu temat wpisz nazwę usługi oraz system - np. Usługi sieciowe AES
  18. w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  19. wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC) - wiadomosć wysłana z innego adresu zostanie automatycznie odrzucona 
  20. telefon:
  21. Uwaga! Nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie usług sieciowych

   Czas realizacji

  22. Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
  23. Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
  24. Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
  25. Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
  Specyfikacja i instrukcja obsługi Calderaspas Highland Cumberland

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja i instrukcja obsługi Calderaspas Highland Cumberland

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja i instrukcja obsługi Calderaspas Highland Cumberland