Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Efc90001

Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Efc90001 jest idealny dla tych, którzy potrzebują szybkiego i skutecznego dostępu do informacji niezbędnych do prawidłowego użytkowania tego modelu. Podręcznik zawiera wiele przydatnych informacji, takich jak dane techniczne, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji, a także wiele wskazówek dotyczących użytkowania tego modelu. Podręcznik zawiera również informacje o kompatybilności z innymi urządzeniami i szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania. Podręcznik jest łatwy w użyciu, a jego zawartość jest wyczerpująca i łatwa do zrozumienia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Efc90001

Podręczniki i skrypty akademickie

Ryszard Dindorf
FLUID POWER CONTROL SYSTEMS
Projekt,, Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w. ’’
Kielce 2011

The term fluid power refers to energy that is transmitted via a fluid under pressure. With hydraulics, that fluid is a liquid such as oil or water. With pneumatics, the fluid is typically compressed air or inert gas. The basis of fluid power systems is pressurized fluids. The fluid power systems are generally grouped under the two broad classifications of hydraulic power systems and pneumatic power systems. Hydraulic systems use liquids (oil), while pneumatic systems use gas (air). In the hydrostatic power systems the power is transmitted by increasing mainly the pressure energy of a liquid. Pneumatic systems are power systems using compressed air as a working medium for the power transmission. Other fluids (water, water-based fluids, synthetic fluids) are often used in special applications. Fluid power is one of the three types of power transfer systems, namely fluid power systems, mechanical systems and electrical systems, commonly used today. Each of the systems transfer power from a prime mover (source energy) to an actuators that complete the task (work) required of the system.

LINK: FPCS Academic Textbook

Ryszard Dindorf
NAPĘDY PŁYNOWE
Podstawy Teoretyczne i Metody Obliczania Napędów Hydrostatycznych i Pneumatycznych
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Kielce 2009

Podręcznik akademicki dostosowany został do programów dydaktycznych studiów inżynierskich i magisterskich dla wszystkich specjalności na kierunkach mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika i energetyka. Podręcznik zawiera podstawy teoretyczne napędów płynowych (hydrostatycznych i pneumatycznych) oraz metody obliczeniowe, które ilustrują omawiane zagadnienia teoretyczne. Podręcznik może być wykorzystany w procesie dydaktycznym na wydziałach mechanicznych, mechatronicznych, elektrycznych i energetycznych politechnik oraz akademii i uniwersytetów technicznych. Może być także pomocny w pracach projektowych prowadzonych przez pracowników naukowych i inżynierów specjalizujących się w napędach i sterowaniach systemów płynowych, jak również stosujących te napędy w automatyzacji produkcji, urządzeniach automatyki, robotach i manipulatorach, maszynach hydraulicznych, pojazdach, inżynierii medycznej i rehabilitacyjnej.

HYDRAULIKA I PNEUMATYKA
Podstawy Ćwiczenia Laboratorium
pod redakcją Ryszarda Dindorfa
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Kielce 2003

Podręcznik dostosowany został do programów dydaktycznych studiów inżynierskich i magisterskich dla wszystkich specjalnościach na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka. Podręcznik zawiera podstawy z hydrauliki i pneumatyki oraz zestaw ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych, ktore mogą być wykorzystane we wszystkich politechnikach kształcących studentów na wydziałach mechanicznych i elektrycznych. Ćwiczenia laboratoryjne charakterystyczne zwykle dla danego typu wyposażenia stanowiskowego zostały tak przygotowane, aby mogły zostać przeprowadzone w warunkach innego wyposażenia laboratoryjnego stosowanego do badania napędów hydraulicznych i pneumatycznych. W podręczniku wykorzystano opracowania pracowników KUM.
Podręcznik jest wykorzystywany przez studentów wszystkich specjalności na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Podręcznik służy do budowy stanowisk laboratoryjnych przez firmę KRET dla średnich szkół technicznych oraz politechnik w całej Polsce.

Ryszard Dindorf, Stanisław Dziechciarz, Paweł Łaski
LABORATORIUM Z PODSTAW AUTOMATYZACJI I ROBOTYKI
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Kielce 2001

Skrypt został opracowany dla studentów studiów dziennych i zaocznych dla wszystkich specjalnościach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Skrypt ten został dostosowany do programu dydaktycznego realizowanego przez Katedrę Urządzeń Mechatronicznych na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Ze względu na poruszane w skrypcie zagadnienia z robotyki i automatyzacji produkcji, skrypt ten może być przydany również dla studentów innych specjalności i kierunków studiów.

Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster. pl. Zarejestruj się teraz.

tel. (22) 112-09-57
pn - pt, godz. 8:00 - 17:00


 • Wyżej
 • Egzamin zawodowy

 • Ekonomiczne / Handlowe

 • Elektroniczne / Elektryczne

 • Technik administracji

 • Technik organizacji reklamy

 • Technik weterynarii

 • Technikum architektury krajobrazu

 • Technikum budowlane

 • Technikum chemiczne

 • Technikum fryzjerskie

 • Technikum gastronomiczne

 • Technikum górnicze

 • Technikum hotelarskie

 • Technikum informatyczne

 • Technikum kosmetyczne

 • Technikum logistyczne

 • Technikum mechaniczne

 • Technikum mechatroniczne

 • Technikum ochrony środowiska

 • Technikum odzieżowe

 • Technikum ogrodnicze

 • Technikum poligraficzne

 • Technikum rolnicze / agrobiznesu

 • Technikum samochodowe

 • Technikum technologii żywności

 • Różne

W kategorii Technikum elektryczne, elektroniczne – podręczniki do kształcenia w zawodzie Technik elektryk, Technik elektronik, Technik telekomunikacji. Podręczniki z zakresu podstaw elektrotechniki, maszyn elektrycznych, miernictwa elektrycznego i elektronicznego, podstaw elektroniki i telekomunikacji, technologii i materiałoznawstwa, podręczniki do nauki języka angielskiego i niemieckiego z zakresu ww. tematyki oraz podręczniki przygotowujące do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


1.

Montaż oraz instalowanie układów elektr. 03 cz2

Piotr Golonko

WSiP, książka

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektronik i technik elektronik z zakresu kwalifikacji EE. 03 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych). Podręcznik poświęcony zagadnieniom wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. Autor...

2. pl/ksiazka-1943529-montaz-oraz-instalowanie-ukladow-elektr-ee03-cz1-piotr-golonko">

Montaż oraz instalowanie układów elektr. 03 cz1

Piotr Golonko

WSiP, książka

3. pl/ksiazka-1943212-eksploatacja-urzadzen-i-instalacji-elektr-ee26-lukasz-lip-michal-tokarz">

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektr. 26

Łukasz Lip, Michał Tokarz

WSiP, książka

Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk, realizujący treści z zakresu kwalifikacji EE. 26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych), został opracowany zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r. Prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności związanych z eksploatacją maszyn,... png" alt="300 szt. "/>

4. pl/ksiazka-1850034-montaz-uruchamianie-i-konserwacja-inst-cz1-ee05-artur-bielawski-waclaw-kuzma">

Montaż, uruchamianie i konserwacja inst. 05

Artur Bielawski, Wacław Kuźma

WSiP, książka

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik elektryk z 2017 roku! Podręcznik niezbędny w nauce zawodu technik elektryk. Obejmuje materiał z zakresu kwalifikacji EE. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych... "/>

5. pl/ksiazka-1849909-obsluga-diagnozowanie-oraz-naprawa-cz1-mg12-grzegorz-dyga-grzegorz-trawinski">

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa... 12

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

WSiP, książka

Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący treści z zakresu kwalifikacji MG. 12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1 podręcznika dotyczy diagnozowania... "/>

6. pl/ksiazka-1849908-obsluga-diagnozowanie-oraz-naprawa-cz2-mg12-grzegorz-dyga-grzegorz-trawinski">

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa... png" alt=""/>

Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, zawierający materiał z zakresu kwalifikacji MG. Część 2 podręcznika dotyczy obsługi... "/>

7. pl/ksiazka-1849907-montaz-uruchamianie-i-konserwacja-inst-cz2-ee05-artur-bielawski-waclaw-kuzma">

Montaż, uruchamianie i konserwacja inst. png" alt=""/>

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik elektryk z 2017 roku! Najnowszy podręcznik polecany do nauki zawodu technik elektryk, zawierający materiał z zakresu kwalifikacji EE. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. "/>

8. pl/ksiazka-1836446-uzytkowanie-urzadzen-elektronicznych-e201-wsip-piotr-golonko">

Użytkowanie urządzeń elektronicznych E. 1 WSiP

Piotr Golonko

WSiP, książka

Kompendium wiedzy przeznaczone dla osób kształcących się w zawodzie technik elektronik. Omówiono tu funkcje, parametry i zastosowanie urządzeń elektronicznych. Scharakteryzowano zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych. Zebrano też... png" alt="45 szt. "/>

10. pl/ksiazka-1768650-podstawy-elektroniki-w-praktyce-cz1-wsip-anna-tapolska">

Podstawy elektroniki w praktyce cz. 1 WSiP

Anna Tąpolska

WSiP, książka

Podręcznik jest przeznaczony do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik). Przekazuje wiedzę dotyczącą: zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektronicznymi, materiałów półprzewodnikowych,... "/>

11. pl/ksiazka-1768649-podstawy-elektrotechniki-w-praktyce-zbior-zadan-artur-bielawski-joanna-grygiel">

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Zbiór zadań

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

WSiP, książka

Publikacja jest dodatkową pomocą dla uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik). Składa się z krótkich powtórzeń wiadomości z poszczególnych działów... "/>

12. pl/ksiazka-1768648-podstawy-elektrotechniki-w-praktyce-wsip-artur-bielawski-joanna-grygiel">

Podstawy elektrotechniki w praktyce WSiP

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

WSiP, książka

13. pl/ksiazka-1795157-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-wsip-tomasz-klekot">

Prowadzenie działalności gospodarczej WSiP

Tomasz Klekot

WSiP, książka

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową. Przybliża zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omówiono tu m. in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej,... png" alt="100 szt. "/>

14. pl/ksiazka-1659869-instalowanie-urzadzen-elektronicznych-kwale61-praca-zbiorowa">

Instalowanie urządzeń elektronicznych. 1

WSiP, książka

Podręcznik do nauki zawodów technik elektronik i monter elektronik realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E. 6 (Instalowanie urządzeń elektronicznych). Zaprezentowano tu wiedzę na temat przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwporażeniowej, systemów telewizji satelitarnej,... png" alt="16 szt. "/>

15. pl/ksiazka-1650507-montaz-i-konserwacja-instalacji-elektrycznych-slawomir-kolodziejczyk">

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Sławomir Kołodziejczyk

WKŁ (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności)

Bogato ilustrowany podręcznik dotyczący montażu, konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych. Opisano w nim zasady bhp podczas wykonywania prac elektrycznych, technologię pracy elektryka, zasady montażu układów instalacyjnych, metody montażu instalacji elektrycznych, dobór i montaż zabezpieczeń... png" alt="150 szt. "/>

16. pl/ksiazka-1636468-dzialalnosc-gospodarcza-w-branzy-elektrycznej-michalak-maria-sienna-malgorzata">

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Michalak Maria, Sienna Małgorzata

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, książka (kartonowa foliowana)

Podręcznik poświęcony zagadnieniom dotyczącym działalności gospodarczej w branży elektrycznej, napisany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach. Opisano w nim warunki i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w odniesieniu do branży elektrycznej, zasady... png" alt="15 szt. "/>

19. pl/ksiazka-1594310-konserwacja-maszyn-i-urzadz-elek-kwale72-wsip-grzegorz-kaminski-wlodzimierz-przyborowski">

Konserwacja maszyn i urządz. 2 WSiP

Grzegorz Kamiński, Włodzimierz Przyborowski

WSiP, książka

Podręcznik do nauki zawodów technik elektryk, elektromechanik i elektryk, realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E. 7 (Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych, naprawami... png" alt="25 szt. "/>

23. pl/ksiazka-1519950-podstawy-elektrotechniki-i-elektroniki-marian-doleglo">

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Marian Doległo

WKŁ (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności), książka

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom elektrotechniki i elektroniki, których znajomość jest niezbędna do dalszego kształcenia w zawodzie. Przedstawiono w nim zagadnienia dotyczące: istoty prądu elektrycznego, prądu stałego, prądu przemiennego jednofazowego i trójfazowego, teorii... "/>

24. pl/ksiazka-1383289-podstawy-elektrot-i-elektron-poj-sam-wsip-marcin-wieczorek-mariusz-radzimierski-piotr">

Podstawy elektrot. WSiP

Marcin Wieczorek, Mariusz Radzimierski, Piotr Fundowicz

WSiP, książka

Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Stanowi wprowadzenie do książek Diagnozowanie i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych oraz Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, które realizują... "/>

28. pl/ksiazka-504437-elektrotechnika-madej-tomasz">

Elektrotechnika

Madej Tomasz

Difin, książka

W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej. Tekst... pl/_img/icons/wysylkapowyzej5. png" alt=""/>

29. pl/ksiazka-529018-pracownia-elektryczna-6-biblioteka-elektryka-pilawski-marek-winek-tomasz">

Pracownia elektryczna 6 Biblioteka elektryka

Pilawski Marek, Winek Tomasz

WSIP, książka

Podręcnzik zawiera podstawowe informacje o budowie mierników, wzorcach i pomocniczym sprzęcie pomiarowym stosowanym w szkolnych pracowniach elektrycznych. Ćwiczenia obejmują tematykę badań podstawowych elementóe i układów elektrtycznych prądu stałego i przemiennego. W książce omówiono również... "/>

30. pl/ksiazka-357943-aparaty-i-urzadzenia-elektryczne-podrecznik-grad-jerzy-kotlarski-witold">

Aparaty i urządzenia elektryczne Podręcznik

Grad Jerzy, Kotlarski Witold

WSIP, książka

Książka jest przeznaczona dla uczniów klas III, IV technikum elektrycznego, o specjalności: elektrotechnika przemysłowa, maszyny i aparaty elektryczne, elektroenergetyka i energoelektronika. Zawiera podstawowe wiadomości dotyczące zasad działania, budowy, projektowania, montażu i eksploatacji... "/>

31. pl/ksiazka-357240-maszyny-elektryczne-gozlinska-elzbieta">

Maszyny elektryczne

Goźlińska Elżbieta

WSIP, książka

Podręcznik został napisany na bazie podręcznika tej samej autorki pod tym samym tytułem. Nowe wydanie podręcznika jest lepiej dostosowane do podstawy programowej i programu nauczania oraz liczby godzin przeznaczonych na realizację treści przedmiotu maszyny elektryczne. Treści podręcznika zostały... "/>

32. pl/ksiazka-65466-elektrotechnika-stanislaw-bolkowski">

Elektrotechnika

Stanisław Bolkowski

WSIP, książka

Treści podręcznika są zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania dla zawodu technik elektryk? przedmiot podstawy elektrotechniki i elektroniki. Wiadomości i forma ich przekazu są dostosowane do poziomu uczniów i ich wiedzy z matematyki i fizyki zdobytej w gimnazjum.... "/>

Zobacz także kategorie podobne:
Książki » nauka » Nauki techniczne » Elektronika
Książki » Podręczniki » Podręczniki szkolne » Liceum
Książki » Podręczniki » Podręczniki akademickie » Techniczne » Automatyka przemysłowa, sterowniki PLC


Ten dział poświęciliśmy prądowi elektrycznemu. Opisaliśmy dokładnie to zjawisko, zdefiniowaliśmy natężenie prądu i jego jednostkę – amper. Zwróciliśmy uwagę na napięcie elektryczne, które jest niezbędne do powstania prądu. Sformułowaliśmy podstawowe prawo przepływu prądu – prawo Ohma – i zdefiniowaliśmy pojęcie oporu elektrycznego. Pokazaliśmy, jak budować proste obwody elektryczne, a także jak tworzyć i interpretować ich schematy. Wiesz już, jak posługiwać się miernikiem uniwersalnym, który może pełnić funkcję amperomierza lub woltomierza. Przybliżyliśmy ci pojęcie energii elektrycznej, czyli pracy prądu elektrycznego, oraz jego mocy. Umiesz obliczać te wielkości zarówno w jednostkach układu SI, jak i tych spoza tego układu, ale stosowanych powszechnie w Polsce.

R1Ohr4A5j2sv11

Źródło: Chris Ford (https://www.

iSD2gR2mbd_d5e606
R6TQLq4S4TbSg1

Na rysunku nie pokazano ruchu chaotycznego elektronów a jedynie ruch ukierunkowany

 1. Prąd elektryczny – uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych nośnikami prądu. W metalach nośnikami prądu są elektrony.

 2. Natężenie prądu – ilość ładunku przeniesiona przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu jednej sekundy. Natężenie prądu obliczamy za pomocą wzoru:
  I=qt
  gdzie:
  I – natężenie prądu elektrycznego;
  q – wartość ładunku, który przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika;
  t – czas, w którym ten ładunek przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika.

 3. Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest amper (symbol A).
  W przewodniku płynie prąd o wartości 1 ampera (1 A), jeśli w ciągu jednej sekundy (1 s) przez przekrój tego przewodnika przepływa ładunek o wartości 1 kulomba (1 C):
  1 A= 1 C1 s

 4. Natężenie prądu mierzy się amperomierzem lub miernikiem uniwersalnym ustawionym na tryb pracy amperomierza.

 5. Amperomierz łączymy szeregowo z tym elementem obwodu, w którym chcemy zmierzyć natężenie prądu.

 6. Prąd stały to prąd, który ma stałą wartość natężenia i niezmienny kierunek przepływu.

iSD2gR2mbd_d5e676
RVgvWQxwWXT801

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Napięcie elektryczne między dwoma punktami – czynnik wywołujący przepływ prądu. Wartość napięcia równa jest pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku jednostkowego między tymi punktami przewodnika.

 2. Źródłami napięcia stałego są baterie (akumulatory), które zamieniają energię reakcji chemicznych w energię elektryczną (ładunki ujemne rozdzielane są od dodatnich w wyniku reakcji chemicznych).

 3. Jednostką napięcia elektrycznego w układzie SI jest wolt (symbol V).

 4. Napięcie między dwoma punktami obwodu wynosi 1 wolt (1 V), jeśli aby przemieścić między nimi ładunek 1 kulomba (1 C) trzeba wykonać pracę 1 dżula (1 J):
  1 V= 1 J1 C

 5. Napięcie elektryczne mierzymy woltomierzem lub miernikiem uniwersalnym ustawionym na tryb pracy woltomierza.

 6. Woltomierz łączymy równolegle z tym elementem obwodu, na końcach którego chcemy zmierzyć napięcie.

iSD2gR2mbd_d5e742
R1ZnbANCdoz761

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Prawo Ohma:
  Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika, co możemy zapisać wzorem:
  I= UR
  lub
  I=1 R·U,
  gdzie: R – opór przewodnika.

 2. Opór elektryczny jest wielkością charakterystyczną przewodnika; zależy od jego długości, grubości oraz rodzaju materiału, z którego został wykonany przewodnik.

 3. Jednostką oporu elektrycznego w układzie SI jest om (symbol – Ω).

 4. Przewodnik ma opór 1 oma (1 Ω), jeśli napięcie 1 wolta (1 V) wywoła w nim przepływ prądu o natężeniu 1 ampera (1 A):
  1 Ω=1 V1 A

 5. Wykresem zależności natężenia prądu (I) płynącego przez opornik (R) od napięcia (U) jest linia prosta. Kąt nachylenia prostej zależy od oporu R: im większy kąt nachylenia, tym mniejszy opór.

RezzEuxxWleVn1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

iSD2gR2mbd_d5e810
R121xEkBMd0pX1

Źródło: Tomorrow Sp.

 1. Obwodem elektrycznym nazywamy zestaw przewodników, źródeł napięcia, włączników, wyłączników, oporników i innych odbiorników energii elektrycznej (takich jak żarówka, silnik elektryczny, grzałka) połączonych w sposób umożliwiający przepływ prądu.

 2. Z obwodów elektrycznych zbudowane jest każde urządzenie elektryczne lub elektroniczne (telewizor, komputer, lodówka, pralka), a także fragmenty układu nerwowego człowieka i innych organizmów żywych.

iSD2gR2mbd_d5e867
RxERlOfRlad8B1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

Schemat obwodu elektrycznego – rysunek elementów obwodu przedstawionych za pomocą ustalonych symboli graficznych.
Oto wykaz symboli graficznych niektórych elementów obwodów elektrycznych:

R1A2r4VU4nhkE1

Źródło: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

iSD2gR2mbd_d5e923
Rp4o15eTTP3rZ1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Przez wszystkie oporniki połączone szeregowo płynie prąd o takim samym natężeniu:
  I1=I2=I3=. . =I

 2. Napięcie przyłożone do układu oporników połączonych szeregowo rozdziela się na poszczególne oporniki, a suma napięć na poszczególnych opornikach równa jest napięciu całkowitemu:
  U1+U2+U3+. +Un=U

 3. Opór całkowity (zastępczy) oporników połączonych szeregowo jest sumą oporów poszczególnych oporników:
  Rszer. =R1+R2+R3+. +Rn

 4. Uszkodzenie jednego z odbiorników połączonych szeregowo sprawia, że przepływ prądu jest niemożliwy także w pozostałych odbiornikach.

iSD2gR2mbd_d5e985
R19FmTAVIwfTM1

Źródło: ContentPlus, licencja: CC BY 3.

 1. Natężenie prądu płynącego przez układ oporników połączonych równolegle jest sumą natężeń prądów płynących przez poszczególne oporniki:
  I=I1+I2+I3+. +In

 2. Napięcie przyłożone do układu oporników połączonych równolegle i napięcie na każdym z nich mają taką samą wartość:
  U1=U2=U3=. =U

 3. Aby obliczyć odwrotność oporu całkowitego (zastępczego) w połączeniu równoległym, trzeba dodać do siebie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników:
  1Rrówn. =1R1+1R2+1R3+

 4. Uszkodzenie jednego z odbiorników połączonych równolegle nie zakłóca przepływu prądu w pozostałych odbiornikach. Właśnie dlatego odbiorniki energii elektrycznej w instalacji domowej połączone są równolegle.

iSD2gR2mbd_d5e1046
R1dkgZAaPOq8Z1

Źródło: Hans (https://pixabay.

 1. Moc prądu elektrycznego (P) – ilość energii elektrycznej (W) przekazanej elementowi obwodu elektrycznego w jednostce czasu (t):
  P=Wt

 2. Moc prądu elektrycznego równa jest iloczynowi napięcia elektrycznego (U) i natężenia prądu elektrycznego (I) wywołanego tym napięciem:
  P=U·I.
  Jeśli uwzględnimy prawo Ohma (UI=R), P=U2R lub P=I2·R.

 3. Napis „2000 W, 230 V” na urządzeniu elektrycznym oznacza, że jeśli podłączymy je do napięcia 230 woltów, to prąd płynący w tym urządzeniu spowoduje wydzielenie mocy 2000 watów.

iSD2gR2mbd_d5e1105
R1cTsDq1XIEs91

Źródło: Mike1024 (https://commons.

 1. Prąd płynący przez urządzenie elektryczne czerpie energię ze źródła napięcia (baterii, akumulatora, elektrowni). Kosztem tej energii wykonuje pracę mechaniczną lub zamienia ją na inne formy energii (energia cieplna, światło, dźwięk itp. ).

 2. Ilość pobranej energii jest równa pracy wykonanej przez prąd, co możemy zapisać symbolicznie:
  Wprądu= Eelektryczna

 3. Aby obliczyć wartość pracy prądu płynącego w urządzeniu o mocy (P), mnożymy tę moc przez czas (t) pracy tego urządzenia:
  Wprądu=P·t

 4. Jeśli moc urządzenia wyrazimy w kilowatach (kW), a czas – w godzinach (h), to otrzymamy jednostkę pracy (energii) zwaną kilowatogodziną (kWh).
  1 kWh = 1 kW·1 
  Jednostka ta nie należy do układu SI.

 5. Kilowatogodziny przeliczamy na jednostki układu SI, czyli dżule, w następujący sposób:
  1 kWh=1 kW·1h=1000 W·3 600 s=3600 000 W·s=3 600 000 J=3, 6 MJ

 6. Ponieważ moc prądu (P) jest iloczynem napięcia i natężenia prądu (P=U·I), pracę prądu możemy obliczyć ze wzoru:
  Wprądu=U·I·t

iSD2gR2mbd_d5e1172
R1aYprCgybS3V1

Źródło: jeff_golden (https://www.

Aby wyznaczyć opór elektryczny opornika (lub innego elementu), należy:

 • zbudować obwód elektryczny składający się z: przewodów elektrycznych, źródła napięcia, opornika (lub innego badanego elementu), amperomierza, woltomierza i wyłącznika;

 • włączyć zasilanie obwodu i zmierzyć napięcie na końcach opornika oraz natężenie prądu płynącego przez opornik;

 • obliczyć opór elektryczny (R) – podzielić napięcie (U) przez natężenie (I):

R=UI

iSD2gR2mbd_d5e1235
R1P3pMpDqy0FN1

Źródło: GLammel (https://commons.

Aby wyznaczyć moc prądu płynącego w żarówce (lub innym elemencie obwodu), należy:

 1. Zbudować obwód elektryczny składający się z: przewodów elektrycznych, źródła napięcia, żarówki (lub innego badanego elementu), amperomierza, woltomierza i wyłącznika.

 2. Włączyć zasilanie obwodu i zmierzyć napięcie przyłożone do żarówki oraz natężenie prądu płynącego przez żarówkę.

 3. Obliczyć moc prądu (P), mnożąc napięcie (U) przez natężenie (I), czyli ze wzoru:
  P=U·I

iSD2gR2mbd_d5e1296

Ćwiczenie 1

RtqQPxX0kTvNJ1
Zadanie interaktywne.

Uzupełnij lukę.

Przez żarówkę przepływa 2 C ładunku w ciągu 4 sekund. Natężenie tego prądu wynosi............ A.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena. Nazarenko-Fogt@up. wroc. pl>, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R13jSNRgQ8M571
Zadanie interaktywne.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 3

R101qfkIh6pwe1
Zadanie interaktywne.

Jeśli do opornika przyłożymy napięcie o wartości N, to popłynie w nim prąd o natężeniu T. Wskaż wzory, które pozwolą na obliczenie oporu O tego przewodnika.

 • O=NT
 • N=O·TT=NOO=N·TO=TNN=OTT=N·ON=TO

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 4

R1IMmThMJuZxu1
Zadanie interaktywne.

Opór elektryczny obwodu zegara elektrycznego wynosi 180 kΩ.
Natężenie prądu płynącego w obwodzie zegara wynosi

0, 05 mA.50 μA.0, 00005 A.0, 5 A.0, 05 A.20 A.0, 0005 A.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 5

RJWUQbCNFqDpf1
Zadanie interaktywne.

Uporządkuj w kategorie.

opór zastępczy jest sumą oporów łączonych elementów, napięcie na końcach każdego z połączonych oporników jest takie samo, natężenie całkowite dzieli się na poszczególne oporniki, opór zastępczy jest mniejszy od najmniejszego z oporników, opór zastępczy jest większy od największego z oporników, napięcie całkowite dzieli się na poszczególne oporniki, stosuje się w instalacji domowej i samochodowej, natężenie prądu jest takie samo dla każdego z połączonych oporników
połączenie szeregowe oporników 
połączenie równoległe oporników

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 6

R17dQqu5Gx5Uw1
Zadanie interaktywne. " data-editor-no-parse="">Kolumna głośnikowa składa się z dwóch połączonych równolegle głośników o oporach R1=6 ΩR2=4 Ω.
Opór zastępczy kolumny wynosi............ Ω.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 7

Rzwtf9eGFvqXA1
Zadanie interaktywne.

Na rachunku za energię elektryczną widnieje napis „Zużycie energii – 200 kWh”.

720 MJ720 000 000 J3, 6 MJ200 000 J7, 2 MJ72 MJ

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 8

Rx5zKDyFcPRjG1
Zadanie interaktywne.

W słuchawkach telefonicznych zamontowano 2 głośniczki o oporze 32 Ω każdy.

Głośniczki połączone są równolegle i opór całkowity słuchawek wynosi 16 Ω.Głośniczki są połączone równolegle, ponieważ uszkodzenie jednego nie wyklucza działania drugiego.Głośniczki połączone są równolegle i opór całkowity słuchawek wynosi 64 Ω.Głośniczki połączone są szeregowo i opór całkowity słuchawek wynosi 64 Ω.Głośniczki są połączone szeregowo i uszkodzenie jednego zawsze powoduje zaprzestanie działania drugiego.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 9

RR3fquNf4oGP31
Zadanie interaktywne.

Ile energii elektrycznej pobierze wkrętarka o mocy 400 W podczas wkręcania 300 śrub, jeśli wkręcenie jednej śruby trwa 3 sekundy?

0, 1 kWh360 000 J360 kJ0, 36 kWh1 kWh6 kWh0, 1 kJ

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 10

RnLTsSL8TIHD61
Zadanie interaktywne.

Ładowarka telefonu ma moc 23 W. Za ile kilowatogodzin energii zapłaci użytkownik telefonu, jeśli ładował telefon przez 2 godziny?

0, 046 kWh46 kWh11, 5 kWh0, 0115 kWh

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 11

RBhvMDFHyCoYv1
Zadanie interaktywne.

Bateria składa się z sześciu ogniw połączonych szeregowo.
Opór zastępczy całej baterii wynosi

3, 6 Ω.0, 1 Ω.1, 2 Ω.6, 6 Ω.

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 12

RFAl728PcwYl11
Zadanie interaktywne.

Dobierz jednostkę do wielkości fizycznej.

opór elektryczny, napięcie elektryczne, natężenie prądu, moc prądu, praca prąduamperwoltwatomkilowatogodzina

Źródło: Helena Nazarenko-Fogt <Helena.

Ćwiczenie 13

RbCnqyrI0zgqs1
Zadanie interaktywne.

iSD2gR2mbd_d5e1357

Polecenie 1

Żelazko jest zasilane napięciem 230 V. W grzałce żelazka płynie prąd o natężeniu I=5 A.

 1. Oblicz ładunek przepływający przez przekrój tej grzałki w ciągu 5 minut. Wskazówka: pamiętaj o zamianie jednostek.

 2. Oblicz opór tego żelazka.

Polecenie 2

Podczas burzy w ziemię uderzył piorun. Czas wyładowania wynosił t=0, 3 ms (milisekundy), a ładunek q przeniesiony między chmurą a ziemią miał zaś wartość 6 C.

 1. Oblicz natężenie prądu w tym piorunie (błyskawicy).

 2. Oblicz pracę potrzebną do przeniesienia ładunku elektrycznego, jeśli napięcie U między ziemią a chmurą wynosiło 10 000 000 V.

 3. Chmura była naelektryzowana dodatnio. Napisz, w którą stronę poruszały się dodatnie jony powietrza podczas tego wyładowania.

Polecenie 3

Narysuj schemat obwodu, jaki należy zbudować, aby wyznaczyć moc suszarki elektrycznej.

Polecenie 4

Na żarówce znajduje się napis: „3, 5 V; 6 W”.

 1. Podaj nazwy wielkości fizycznych, których wartości podane są w tym opisie.

 2. Czy można tę żarówkę podłączyć do baterii wytwarzającej napięcie 9 V? Odpowiedź uzasadnij.

Polecenie 5

Podczas zabiegów leczniczych stosuje się prąd o małym natężeniu, który przepływa przez chore części ciała. W czasie takich zabiegów natężenie prądu stałego nie może przekraczać 14 mA. Jaką maksymalną wartość może mieć napięcie przyłożone do ręki pacjenta, jeśli wiadomo, że jej opór R (dokładnie: opór suchej skóry) wynosi 1 kΩ?

Polecenie 6

Wiele urządzeń elektrycznych wyposażonych jest w lampkę kontrolą, która sygnalizuje, że przez urządzenie płynie prąd. Czy taka lampka połączona jest z obwodem szeregowo czy równolegle? Uzasadnij swój wybór.

Polecenie 7

* Przez spiralę grzejnika elektrycznego płynie prąd o natężeniu 10 A. Grzejnik zasilany jest napięciem 230 V.

 1. Oblicz liczbę kilowatogodzin energii, jaką „zużyje” ten grzejnik podczas sześciu godzin pracy. Wskazówka: najpierw oblicz moc grzejnika i wyraź ją w kilowatach.

 2. Otrzymaną liczbę kilowatogodzin wyraź w dżulach.

Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Efc90001

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Efc90001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami o użytkowaniu Electrolux Efc90001