Podręcznik ogólny Honeywell Iq Force Dock

Honeywell IQ Force Dock to podręcznik, który zawiera informacje dotyczące platformy internetowej i technologii bezprzewodowej, które są niezbędne do wykorzystania wszystkich funkcji IQ Force Dock. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji i zarządzania systemem, a także informacje o konfigurowaniu i wykorzystywaniu funkcji systemu. Podręcznik zawiera informacje o systemie sterowania i zarządzania, a także omówienie zasad bezpieczeństwa i działania. Podręcznik zawiera również informacje na temat najnowszych funkcji i aktualizacji, a także wskazówki dotyczące dostosowywania platformy do własnych potrzeb. Podręcznik ułatwia użytkownikom korzystanie z inteligentnej platformy Honeywell, dzięki czemu są w stanie z łatwością zarządzać swoim systemem.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólny Honeywell Iq Force Dock

Loading...

Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki

Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Spróbuj ponownie

Czy masz już hasło?

Przypomnij hasło

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

Czy zastanawiałeś się, skąd bierze się piękny zapach bzu lub jaśminu? Jakie związki dodaje się do perfum i olejków zapachowych? Związki te zawierają atomy węgla, wodoru i tlenu, i są nazywane estrami.

R1TyFA0dt0t5K1

Kwiat jaśminu – z jego płatków uzyskuje się drogocenny olejek jaśminowy

Już wiesz

 • jaką budowę oraz właściwości mają alkohole i kwasy karboksylowe.

Nauczysz się

 • czym są estry;

 • opisywać budowę estrów;

 • na czym polega reakcja estryfikacji;

 • zapisywać równanie reakcji pomiędzy kwasami karboksylowymi i alkoholami jednowodorotlenowymi;

 • tworzyć nazwy estrów;

 • projektować doświadczenie pozwalające otrzymać ester;

 • jakie są właściwości estrów i jakie mają zastosowania.

itAE6TzBKt_d5e212

EstryEstry to związki zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu.

Wzór ogólny estrów to R1COOR2

RCOiQGfCHeJly1

Wzór ogólny estrów

R1 – grupa węglowodorowa pochodząca od kwasu karboksylowego
R2 – grupa węglowodorowa pochodząca od alkoholu

Grupę – COO – nazywamy grupą estrową.

R1YjXRwAEPPCs1

Grupa estrowa

Nazwy estrów są dwuwyrazowe. Pierwszy człon pochodzi od kwasu, a drugi – alkoholu. W tabeli pokazano zasadę tworzenia nazw estrów. W nawiasach podano nazwy zwyczajowe.

R19osQUcBV1Yl1

Tworzenie nazw estrów

R1KUlUslKWqTO1

Wzory i nazwy estrów

itAE6TzBKt_d5e269

Podczas wcześniejszych lekcji poznałeś budowę oraz właściwości dwóch ważnych grup związków organicznych: alkoholi i kwasów karboksylowych. Przypomnij sobie, jaką mają budowę.

RKyCkBno8AGS01

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

R18bkOZAhtlT41
R19O8GgtILZl41

W wyniku reakcji kwasu karboksylowego i alkoholu powstają estryestry. Reakcję tę nazywa się reakcją estryfikacjireakcją estryfikacji.

Kwas siarkowy(VI) stężony jest niezbędny do przeprowadzenia reakcji.

RIsVoAfiWegKd1
Animacja przedstawiająca reakcję estryfikacji.

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Ogólny zapis reakcji estryfikacji:

R1f0UuwfjuB5T1

Schemat estryfikacji

R1 – grupa węglowodorowa pochodząca od kwasu karboksylowego
R2 – grupa węglowodorowa pochodząca od alkoholu

Ważne!

Estry kwasu mrówkowego HCOOH nie zawierają grupy węglowodorowej pochodzącej od kwasu. Zamiast niej w cząsteczce znajduje się atom wodoru.

Poniżej podano kilka przykładów reakcji estryfikacji.

R1YwcrQicmpw01

Przykłady reakcji estryfikacji

Ciekawostka

Istnieją również estry kwasów nieorganicznych. Przykładem takiego estru jest triazotan(V) glicerolu, potocznie zwany nitrogliceryną, który powstaje w wyniku reakcji glicerolu – alkoholu wielowodorotlenowego i kwasu azotowego(V).

R7xps2C705ulE1

W wyniku reakcji glicerolu z kwasem azotowym(V) powstaje nitrogliceryna – substancja stosowana m. jako środek wybuchowy

Nitrogliceryna znajduje zastosowanie w medycynie jako lek przeciwko schorzeniom układu sercowego. Szwedzki chemik, Alfred Nobel, z nitrogliceryny otrzymał dynamit.
Innym przykładem estrów są woski. Powstają one z kwasów tłuszczowych i alkoholi o długich łańcuchach węglowodorowych. Woski występują w warstwach pokrywających owoce, liście i ptasie pióra. Pełnią one głównie funkcję ochronną.

RCmPsf7Gsh3hj1

Wosk pszczeli jest mieszaniną różnych związków organicznych, w tym estrów kwasów etanowego i pentanowego. Służy pszczołom do tworzenia węzy pszczelej – gniazda pszczół

itAE6TzBKt_d5e350

W celu zbadania właściwości estrów wykonamy doświadczenie, w którego wyniku otrzymamy octan etylu.

Reakcja kwasu octowego z alkoholem etylowym w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI)

Doświadczenie 1

Problem badawczy

Czy produkt reakcji kwasu octowego z alkoholem będzie substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie?

Hipoteza

Produkt reakcji będzie dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Co będzie potrzebne

 • probówka,

 • zlewka,

 • palnik,

 • zakraplacz,

 • etanol,

 • kwas octowy,

 • stężony kwas siarkowy(VI),

 • woda.

Instrukcja

 1. Do probówki nalej po 2 cmIndeks górny 3 alkoholu etylowego i kwasu octowego.

 2. Dodaj kilka kropli stężonego kwasu siarkowego(VI).

 3. Probówkę z mieszaniną włóż do zlewki z gorącą wodą i pozostaw na kilka minut.

 4. Przelej ciecz z probówki do zimnej wody.

  R1TcDk74Xo9O91
  Na ekranie kolejno wyświetlają się konieczne do przeprowadzenia eksperymentu sprzęty i substancje. Na ekranie, po wypowiedzeniu przez lektora kolejnych poleceń prezentowane jest ich wykonanie. Czynności eksperymentatora: Wlewamy do probówki 2cm3 etanolu. Dodajemy 2cm3 kwasu octowego. Wlewamy kilka kropel stężonego kwasu. Czynności eksperymentatora: Probówkę z tak przygotowaną mieszaniną umieszczamy w zlewce z gorącą wodą. W między czasie przygotowujemy probówkę z zimną wodą. Gdy ciecz w probówce zaczyna wrzeć przelewamy ją do zimnej wody. Zbliżenie na probówkę: substancje nie zmieszały się ze sobą, widać kolejne warstwy cieczy.

  Reakcja kwasu octowego z alkoholem etylowym w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI)

  Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

  Reakcja kwasu octowego z alkoholem etylowym w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI)

  Na ekranie kolejno wyświetlają się konieczne do przeprowadzenia eksperymentu sprzęty i substancje.

Podsumowanie

W wyniku reakcji kwasu octowego z alkoholem etylowym w obecności stężonego H2SO4 powstała oleista ciecz, która pływa po powierzchni wody. Wyczuwalny jest intensywny zapach, różniący się od charakterystycznego zapachu kwasu octowego i etanolu.
Produktem tej reakcji jest octan etylu – substancja słabo rozpuszczalna w wodzie, o gęstości mniejszej od gęstości wody. Octan etylu otrzymano w reakcji dwóch substancji dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Jest to związek należący do grupy estrów.

Zastosowanie estrów niższych kwasów karboksylowych wynika z ich właściwości.

R1dK42N40yiTJ1

Źródło: Tomorrow sp.

RderZeT3Buw0w1
R1FL6TwCDvS5p1

Ciekawostka

Z płatków kwiatowych jaśminu otrzymuje się olejek, który znajduje zastosowanie m. in w produkcji perfum.
Kwiaty jaśminu zbiera się przed świtem, aby rosa i ciepło nie uszkodziły płatków. Aby wyprodukować 4 g czystego olejku, trzeba zebrać i poddać obróbce około 3 kg świeżych kwiatów, dlatego olejek jaśminowy jest jednym z najdroższych olejków na świecie.

R1TyFA0dt0t5K1

Kwiat jaśminu – z jego płatków uzyskuje się drogocenny olejek jaśminowy

itAE6TzBKt_d5e466
 • Estry to ważna grupa związków chemicznych występujących w organizmach żywych.

 • Estry otrzymujemy w wyniku reakcji estryfikacji, czyli reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami.

 • Kwas siarkowy(VI) w reakcji estryfikacji pełni funkcję katalizatora, czyli przyspiesza przebieg reakcji.

 • Wzór ogólny estrów to R1COOR2, a grupa charakterystyczna to grupa estrowa  COO –.

 • Estry są słabo rozpuszczalne w wodzie, ale dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, dlatego wykorzystuje się je jako składniki rozpuszczalników farb i lakierów.

 • Niektóre estry mają przyjemne zapachy i te są stosowane m. w produkcji perfum i olejków eterycznych.

Praca domowa

Polecenie 1. 1

Napisz równania reakcji estryfikacji:

 • kwasu octowego z alkoholem butylowym,

 • kwasu mrówkowego z alkoholem metylowym,

 • kwasu masłowego z alkoholem etylowym.

Podaj nazwy powstałych estrów.

Polecenie 1. 2

Napisz wzory oraz nazwy substratów reakcji estryfikacji, w wyniku której można otrzymać następujące estry:

 • metanian butylu,

 • propanian metylu,

 • etanian propylu,

 • etanian etylu.

Polecenie 1. 3

Wyszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat chemika Alfreda Nobla. Sporządź notatkę, w której znajdą się odpowiedzi na poniższe pytania:

 • W którym wieku i w jakim kraju urodził się Alfred Nobel?

 • Jakiego dokonał odkrycia?

 • Jakie znaczenie ma jego odkrycie w czasach współczesnych?

Dowiedz się więcej

Czym to pachnie?

itAE6TzBKt_d5e614
estry

estry

związki chemiczne zawierające grupę estrową – COO –; powstają w wyniku reakcji estryfikacji

estryfikacja

estryfikacja

reakcja kwasów karboksylowych z alkoholami zachodząca w obecności kwasu siarkowego(VI); w jej wyniku otrzymujemy estry

itAE6TzBKt_d5e672

Ćwiczenie 1

RocbBlEsc3zxr1
zadanie interaktywne

Przyporządkuj wzory estrów do zwyczajowych nazw związków.

mrówczan etylu, mrówczan metylu, propionian metylu, octan etylu, maślan etylu

CH3COOC2H5 
HCOOC2H5C2H5COOCH3C3H7COOC2H5HCOOCH3

Źródło: Aneta Wojewoda, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RYXUImPUJ7MON1
zadanie interaktywne

Spośród podanych nazw estrów zaznacz te, które mają wzór sumaryczny C4H8O2.

 • mrówczan propylu
 • mrówczan butyluoctan propyluoctan etylupropionian metyluoctan metylu

Źródło: Aneta Wojewoda, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

RvFfDqTUTU9Ux1
zadanie interaktywne

Oceń, czy podane informacji na temat estrów są prawdziwe, czy fałszywe.

PrawdaFałszEstry powstają w wyniku reakcji kwasów karboksylowych i alkoholi.□ Estry znajdują zastosowanie w produkcji perfum.Kwas azotowy(V) pełni funkcję katalizatora reakcji estryfikacji.Estry są związkami dobrze rozpuszczalnymi w wodzie.

Źródło: Aneta Wojewoda, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1AIC7Jg7Tucf1
zadanie interaktywne

Uzupełnij lukę, przeciągając brakujące substraty lub produkty w reakcjach estryfikacji.

CH3COOCH3, HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, CH3OHHCOOH+CH3OHH2SO4.................... +H2O
CH3COOH+.................... H2SO4CH3COOC2H5+H2O
CH3COOH+CH3OHH2SO4.................... +H2O
.................... +C2H5OHH2SO4HCOOC2H5+H2O

Źródło: Aneta Wojewoda, licencja: CC BY 3.

Znasz już pojęcie roztworu nasyconego – to taki roztwór, w którym (w danej temperaturze) rozpuszczono maksymalną ilość substancji. Określenie „nasycony” jest również używane w odniesieniu do opisu niektórych związków organicznych. Dlaczego? Jest to związane z ich budową, zatem przeanalizujmy ją.

Już wiesz

 • jaka jest konfiguracja elektronowa i położenie węgla w układzie okresowym;

 • jakie związki nazywamy węglowodorami;

 • jakie są naturalne źródła węglowodorów.

Nauczysz się

 • definiować terminy alkanywęglowodory nasycone;

 • tworzyć wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów;

 • zapisywać wzór sumaryczny dowolnego alkanu o podanej liczbie atomów węgla w cząsteczce;

 • zapisywać wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów.

iXETDRSULf_d5e212

Najprostszym węglowodorem jest metan, którego cząsteczki są zbudowane z jednego atomu węgla i atomów wodoru. Położenie węgla w układzie okresowym wskazuje na to, że ma on cztery elektrony walencyjne. W związkach organicznych węgiel jest zawsze czterowartościowy – może utworzyć maksymalnie cztery wiązania chemiczne. Atom węgla połączony z czterema atomami wodoru tworzy związek o wzorze CH4, czyli metan.

Cząsteczka metanu ma kształt tetraedru (czworościanu foremnego). Wszystkie wiązania między atomem węgla a atomami wodoru są takie same (kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 109°28').

R6jDNGK7SfMAw1

Źródło: Tomorrow Sp.

Metan powstaje w warunkach beztlenowych podczas rozkładu materii organicznej. Jest głównym składnikiem gazu ziemnego, na terenach bagiennych wydziela się jako gaz błotny. Źródłem metanu są także wysypiska śmieci. Produkują go również zwierzęta przeżuwające (bydło, owce).

Ciekawostka

Pierwsze na świecie udane wydobycie gazu z hydratów metanu
Prawie pół wieku temu odkryto znaczne ilości „zamrożonego” metanu na dnie oceanów. Jednak dopiero w 2013 r. udało się wydobyć gaz z hydratów metanu, zwanych „płonącym lub metanowym lodem”. Nie było to proste zadanie, ponieważ przy wydobyciu metan może w sposób niekontrolowany wydostawać się w postaci „bąbelków”, zwiększając emisję gazu cieplarnianego i jednocześnie zabierając organizmom wodnym duże ilości tlenu. Rządy USA, Kanady, Norwegii, Chin i Japonii zaczęły inwestować w opracowanie technologii pozwalających wydobyć „metan uwięziony w lodzie”. W USA wykonano już nawet testowe instalacje do eksploatacji hydratów metanu w pobliżu Alaski, ale to Japończycy pierwsi ogłosili, że im się to powiodło.
(Źródło: Japończycy wydobyli gaz z hydratów metanu, Hydraty – paliwo przyszłości? )

RPdKuKVwUIrhd1

Złoża zmrożonego metanu

*Hydraty metanu – to szczelnej budowy struktury krystaliczne, złożone z molekuł metanu zamkniętych w klatkach cząsteczek wody.

Badanie reaktywności metanu

Doświadczenie 1

Problem badawczy

Czy metan powoduje odbarwienie wody bromowej?

Hipoteza

Wybierz jedną z przedstawionych hipotez, a następnie zweryfikuj ją.

Metan odbarwia wodę bromową.
Metan nie powoduje odbarwienia wody bromowej.

Co będzie potrzebne

 • 2 probówki,

 • korek,

 • woda bromowa (roztwór bromu),

 • metan (np. z małej butli).

Instrukcja

 1. Do pierwszej probówki wlej do 1/3 jej objętości roztwór bromu (wodę bromową).

 2. Drugą probówkę napełnij metanem i wlej taką samą ilość wody bromowej. Probówkę zamknij korkiem i dobrze wymieszaj przez wytrząsanie.

 3. Obserwuj zachodzące zmiany.

 4. Porównaj zawartość obu probówek.

Podsumowanie

R7QFe8LbdB5wn1
Na ekranie widać konieczne do przeprowadzenia eksperymentu sprzęty i substancje. Po wypowiedzeniu przez lektora kolejnych poleceń prezentowane jest ich wykonanie. Czynności eksperymentatora: do pierwszej probówki wlewamy do 1/3 jej objętości roztworu bromu (wody bromowej). Drugą probówkę napełniamy metanem i wlewamy taką samą objętość bromu (wody bromowej). Probówkę zamykamy korkiem i mieszamy przez wytrząsanie. Zbliżenie na obie probówki.

Źródło: Tomorrow Sp.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Tomorrow Sp.

Na ekranie widać konieczne do przeprowadzenia eksperymentu sprzęty i substancje.

Metan nie odbarwia bromu, czyli z nim nie reaguje. Oznacza to, że jest on węglowodorem nasyconym, mało reaktywnym, co wynika z jego budowy i obecności w cząsteczce metanu wiązań pojedynczych, które są trudne do rozerwania.

iXETDRSULf_d5e329

Składnikami gazu ziemnego oprócz metanu są: etan, propan, butan. Ich nazwy są zwyczajowe. Począwszy od pentanu, nazwy tworzy się od greckich liczebników: penta- (pięć), heksa- (sześć) itd., oznaczających liczbę atomów węgla w cząsteczce, przez dodanie zakonczenia -an.

AlkanyAlkany są to węglowodory nasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują wyłącznie pojedyncze wiązania.

RnkloZam4prb21
Animacja przedstawiająca sposoby rysowania wzorów strukturalnych i półstrukturalnych alkanów na podstawie polecenia. pl/portal/f/res-minimized/RnkloZam4prb2/5/fBi0Jd87IO9ysemGV42wkkWH3GyYm2LU.

Animacja przedstawiająca sposoby rysowania wzorów strukturalnych i półstrukturalnych alkanów na podstawie polecenia.

Wszystkie cząsteczki alkanów w szeregu homologicznym mają wiązania pojedyncze (czyli do każdego atomu węgla jest przyłączona maksymalna liczba atomów wodoru lub węgla), dlatego nazywa się je węglowodorami nasyconymi.

Wzór ogólny alkanów:

CnH2n+2

n – liczba atomów węgla w cząsteczce

Nazwy wszystkich alkanów mają zakończenie -an.

R1cfSTcIKwl3a1
Na ekranie np. tablicy zapisywany jest wzór: CnH2n+2 – wzór ogólny alkanów. Zadanie 1. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 4 atomach węgla. Są wykonane obliczenia dzięki którym można zapisać wzór sumaryczny alkanu. Zadanie 2. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 20 atomach węgla. Zadanie 3. Zapisz wzór sumaryczny alkanu o 18 atomach wodoru. pl/portal/f/res-minimized/R1cfSTcIKwl3a/5/9TTofLOp3uh5XEP3WRqIXOlcMG1WzInO.

Na ekranie np.

Ciekawostka

Alkany lub inne związki organiczne o tym samym wzorze sumarycznym mogą różnić się budową – związki takie nazywamy izomeramiizomerami. Znane są związki o łańcuchu „prostym”, w których wszystkie atomy węgla są związane z nie więcej niż dwoma innymi atomami węgla, oraz związki o łańcuchu „rozgałęzionym”, w których przynajmniej jeden z atomów węgla jest związany z więcej niż dwoma innymi atomami węgla. Im więcej jest atomów węgla w cząsteczce alkanu, tym więcej możliwości połączeń między nimi. Jeżeli w cząsteczce alkanu wszystkie atomy węgla są ustawione w jednym szeregu i nie ma rozgałęzień, to można jego nazwę podać z literą n- na początku (skrót od normalny).
Butan o wzorze sumarycznym C4H10 może utworzyć związek chemiczny o łańcuchu prostym (n‑butan) lub rozgałęzionym (izobutan).

iXETDRSULf_d5e404
 • Węgiel w związkach organicznych jest zawsze czterowartościowy.

 • Węglowodory nasycone (alkany) to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze.

 • Węglowodory nasycone tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n+2.

Praca domowa

Polecenie 1. 1

Sprawdź, czy związki chemiczne o wzorach: C20H42, C21H44, C22H46, C23H48 należą do szeregu homologicznego alkanów.

Polecenie 1. 2

Przedstaw modele pięciu kolejnych alkanów, zaczynając od metanu. Wykonaj je z dowolnych materiałów, np. plasteliny i zapałek.

Polecenie 1. 3

Napisz wzory strukturalny i półstrukturalny alkanu zawierającego 10 atomów węgla w cząsteczce.

iXETDRSULf_d5e470
alkany

alkany

węglowodory nasycone, związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru, zawierające między atomami węgla wyłącznie wiązania pojedyncze

izomery

izomery

związki chemiczne o tym samym wzorze sumarycznym, ale różniące się budową (ułożeniem atomów w cząsteczce)

szereg homologiczny

szereg homologiczny

szereg związków organicznych uporządkowanych według wzrastającej liczby atomów węgla, np. alkanów, w którym dwa kolejne związki różnią się od siebie o grupę atomów – CH2

iXETDRSULf_d5e546

Ćwiczenie 1

RyExtiRmgKH8F1
zadanie interaktywne

Ułóż szereg homologiczny alkanów, zaczynając od metanu.

 • metan
 • butanpentanheksanheptanetanpropannonandekanoktan

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Zbuduj model cząsteczki butanu, wstawiając dostępne elementy we właściwe miejsca.

Ćwiczenie 2. 1

RRnU0NHnSBhsB1
Zadanie 2

Źródło: Krzysztof Jaworski, Michał Szymczak, licencja: CC BY 3.

Zbuduj model cząsteczki etanu, wstawiając dostępne elementy we właściwe miejsca.

Ćwiczenie 3. 1

RMfE1fIdtIvoF1
Zadanie 3

Źródło: Krzysztof Jaworski, Michał Szymczak, licencja: CC BY 3.

Zbuduj model cząsteczki heptanu, wstawiając dostępne elementy we właściwe miejsca.

Ćwiczenie 4. 1

R16pyL7lgyjMH1
Zadanie 4

Źródło: Krzysztof Jaworski, Michał Szymczak, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

RkKZlNgo2h3J81
zadanie interaktywne

Połącz w pary nazwy alkanów z odpowiednimi wzorami sumarycznymi.

metan, oktan, dekan, nonan, etan, pentan, butan, propan, heksan, heptan

CH4 
C2H6C3H8C4H10C5H12C6H14C7H16C8H18C9H20C10H22

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 6

R1O1044XuDEoz1
zadanie interaktywne

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 7

R1aDaKppK0Xn81
zadanie interaktywne

Wyznacz liczbę atomów wodoru alkanu o 6 atomach węgla, uzupełniając zapis odpowiednimi elementami.

4, 5, C, 6, 14, 10, H, 2, OH, 12Wzór ogólny alkanów............ n............ 2n+2 za n, podstawiamy............. Alkan o 6 atomach węgla ma cząsteczce............ atomów wodoru.

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Podręcznik ogólny Honeywell Iq Force Dock

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólny Honeywell Iq Force Dock

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólny Honeywell Iq Force Dock