Instrukcja przyporządkowania pinów Black And Decker Bdh1000chv

Instrukcja przyporządkowania pinów Black And Decker Bdh1000chv opiera się na technologii elektronicznego przyporządkowania pinów. Jest to technologia, która polega na przypisywaniu każdego pinu do konkretnego elementu, który jest w nią włączony. Przyporządkowanie pinów Black And Decker Bdh1000chv jest łatwe do zrozumienia i pozwala użytkownikowi na łatwą instalację i konfigurację urządzenia. Instrukcja ta zawiera wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego przyporządkowania pinów i jest łatwa w użyciu. Dzięki instrukcji przyporządkowania pinów Black And Decker Bdh1000chv użytkownicy mogą w pełni wykorzystać wszystkie funkcje, jakie oferuje to urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przyporządkowania pinów Black And Decker Bdh1000chv

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

UK
Ireland
Australia
New Zealand

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Never attempt to remove or replace any parts other than Intended use those specified in this manual. Your Black & Decker battery charger is designed to charge lead-acid batteries. This product is intended for household, Power cord safety consumer use only. Warning! Never alter the ac power cord or plug. If it will not fit, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Improper Safety instructions connection may result in an electric shock. Warning! When using mains-powered app
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Make sure that the initial charging rate does not exceed the Do not smoke or have naked flames in the charging area. battery manufacturer's requirement. Follow the instructions for connecting and disconnecting Warning! Risk of explosive gas mixtures. Working in the vicinity the battery charger leads or battery terminals. of a lead-acid battery is dangerous. Batteries generate A marine (boat) battery must be removed and charged on explosive gases during normal battery operation. For this s
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
For most automotive and similar applications the battery Connect the positive (red) clamp from the battery charger to charger may be connected to the battery while it is the positive (POS, P, +) post of the battery. connected to the dc circuit. If this is acceptable follow the Connect the negative (black) clamp from the battery charger instructions given in "Charging a battery installed in the to the negative (NEG, N, -) post of the battery. circuit". When disconnecting the battery charger
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Stage 3 - top-off charge will show a circulating pattern on the digital display (2), to indicate that power has been applied. Select the proper Stage 3 is a top-off charge. The voltage is automatically charge current rate based on battery size. regulated and is reduced to a predetermined level while the current is adjusted for a safe, effective battery charge. At the Charging the battery (fig. A) conclusion of stage 3, the appliance will beep, signalling the Press the SLOW/FAST pushbutton
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Part 1 (no load) For estimates of the time it takes to charge a battery, refer to Make sure that there is no load on the alternator by turning the following table: off all the vehicle's accessories. % of charge in the battery The battery must be fully charged before testing the alternator. Rate 75% 50% 25% 0% Run the engine long enough to achieve normal idle speed 2A 7 hrs 14 hrs NR* NR* and verify that there is a no-load voltage. 6A 2. 5 hrs 4. 7 hrs 7 hrs 9. 2 hrs Press the alternator chec
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
F01 - Internal shorted cell battery Protecting the environment If the battery being charged has an internal shorted cell, F01 Should you find one day that your appliance needs will be displayed. We recommend taking your battery to a replacement, or if it is of no further use to you, think certified automotive service centre for evaluation. of the protection of the environment. Black & Decker repair agents will accept old Black & F02 - Bad battery connection or battery voltage too low to D
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Technical data Black & Decker repair agents and full details of our after- BDV1084 sales service and contacts are available on the Internet at: Input voltage Vac 230 www. 2helpU. com Rated input W 180 Please visit our website www. blackanddecker. co. uk to Output voltage Vdc 12 register your new Black & Decker product and to be kept up Output current A 2/6/10 to date on new products and special offers. Further Weight kg 1. 93 information on the Black & Decker brand and our range of products is a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
10
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
11
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
90507187 06/07

24-04-12, 00:16#1

[schemat] Rozpiska przyporządkowania pinów w radio Concert 2 (wersja 1DIN)

Rozpiska przyporządkowania pinów w radio Concert 2 (wersja 1DIN)

Wtyczki:

Click image for larger version.Name: Foto_055. jpgViews: 11071Size: 16. 8 KBID: 8989

1 - Złącze wielostykowe IV, 10-stykowe (T10h), czerwone
2 - Złącze wielostykowe I, 20-stykowe (T20i), czarne
3 - Bezpiecznik urządzenia
4 - Złącze wielostykowe III, 8-stykowe (T, czarne
5 - Złącze wielostykowe II, 8-stykowe (T8k), brązowe
6 - Przyłącze ZF (żółte) domodułu anteny po lewej stronie -R108-
7 - Przyłącze HF (czarne) modułu anteny po lewej stronie -R108-

Opis pinów poszczególnych wtyczek:

Click image for larger version.Name: Foto_056. jpgViews: 3551Size: 16. 6 KBID: 8990

1 - Złącze wielostykowe IV, 10-stykowe (T10h), czerwone 1 - Sygnał wyciszenia o niskiej częstotliwości (Mute) instalacji do telefonu komórkowego
3 - Sygnał o niskiej częstotliwości (+) z urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- / instalacji do telefonu komórkowego (nie w przypadku nawigacji IV)
4 - Sygnał o niskiej częstotliwości (-) z urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- / instalacji do telefonu komórkowego (nie w przypadku nawigacji IV)
5 - Sygnał o niskiej częstotliwości (+) ze sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- (tylko w przypadku nawigacji IV)
6 - Sygnał o niskiej częstotliwości (-) ze sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- (tylko w przypadku nawigacji IV)
7 - Przewód sterowania nawigacji sterownika systemu nawigacji z napędem CD -J401- (tylko w przypadku nawigacji IV)

2 - Złącze wielostykowe I, 20-stykowe, (T20i), czarne 1 - Tylny lewy sygnał do wzmacniacza z głośnikiem niskotonowym w bagażniku z lewej strony -R44-/wzmacniacza -R12-
2 - Tylny prawy sygnał do wzmacniacza z głośnikiem niskotonowym w bagażniku z lewej strony -R44-/wzmacniacza -R12-
3 - Sygnał masy do wzmacniacza z głośnikiem niskotonowym w bagażniku z lewej strony -R44-/wzmacniacza -R12-
4 - Przedni lewy sygnał do wzmacniacza -R12- (tylko w przypadku BOSE)
5 - Przedni prawy sygnał do wzmacniacza -R12- (tylko w przypadku BOSE)
6 - Plus przyłączony do wzmacniacza z głośnikiem niskotonowym w bagażniku z lewej strony -R44-/wzmacniacza -R12-
7 - Magistrala CAN High (system Infotainment)
10 - Masa CD do zmieniacza płyt CD -R41-
12 - Magistrala CAN Low (systemu Infotainment)
13 - CD-Data in odzmieniacza płyt CD -R41-
14 - CD-Data out do zmieniacza płyt CD -R41-
15 - CD-CLK in odzmieniacza płyt CD -R41-
16 - Stały plus do zmieniacza płyt CD -R41-
17 - Plus przyłączony do zmieniacza płyt CD -R41-
18 - Masa sygnału do zmieniacza płyt CD -R41-
19 - Lewy sygnał od zmieniacza płyt CD -R41-
20 - Prawy sygnał od zmieniacza płyt CD -R41-

4 - Złącze wielostykowe III, 8-stykowe, czarne (T 1 - Kodowanie BOSE do masy styk 8 (tylko w przypadku systemu BOSE)
2 - Masa układu alarmowego (niewykorzystane)
5 - Plus przyłączony do wzmacniacza antenowego -R24- (niewykorzystane)
7 - Zacisk 30
8 - Zacisk 31

5 - Złącze wielostykowe II, 8-stykowe (T8k), brązowe

3 - Przedni prawy głośnik (+) (nie w przypadku systemu BOSE)
4 - Przedni prawy głośnik (-) (nie w przypadku systemu BOSE)
5 - Przedni lewy głośnik (+) (nie w przypadku systemu BOSE)
6 - Przedni lewy głośnik (-) (nie w przypadku systemu BOSE)

zamieszczam link do instrukcji w PDF-ie gdyby fotki wygasły
http://hostuje. php? id=74f05... 7f98d75ec56668

Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 14:04

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Detektor utraty ciepła fi rmy <strong>Black</strong> & <strong>Decker</strong> jest przeznaczony do wyszukiwania miejsc, w których ucieka ciepło w zastosowaniach domowych. Wyrób ten nie nadaje się do celów przemysłowych. Przepisy bezpieczeństwa Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych. ♦ Przed pierwszym użyciem przyrządu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. ♦ W instrukcji tej opisano zastosowanie przyrządu zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub <strong>obsługi</strong>wanie przyrządu w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu. ♦ Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby znów była kiedyś potrzebna. Zastosowanie przyrządu Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie. ♦ Nie zanurzaj przyrządu w wodzie. ♦ Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji. ♦ Nie używaj przyrządu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły. ♦ Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień świetlny i nie kieruj go w oczy innych osób. Bezpieczeństwo innych osób ♦ Zabrania się używania tego przyrządu przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca. ♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. Po użyciu ♦ Nieużywany przyrząd przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem dzieci. ♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych urządzeń. ♦ Przy transportowaniu przyrządu w samochodzie umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku, by nie mógł się przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu. ♦ Chroń przyrząd przed wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Kontrola i naprawy ♦ Przed użyciem przyrządu sprawdź, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów lub czy nie wy- 3 POLSKI stąpiły inne okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. ♦ Nie używaj przyrządu, gdy jakaś jego część jest niesprawna. ♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych. ♦ Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części nieopisanych w tej instrukcji. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ♦ W razie zanieczyszczenia skóry ciekłymi kryształami: dokładnie dużą ilością wody umyj narażone miejsce. Zdejmij zabrudzoną odzież. ♦ W razie pryśnięcia ciekłych kryształów w oczy: przepłucz oczy czystą wodą i zgłoś się do lekarza. ♦ W razie połknięcia ciekłych kryształów: dokładnie przepłucz usta wodą i zgłoś się do lekarza. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy baterii Ostrzeżenie! Baterie mogą eksplodować lub wyciec i spowodować obrażenia ciała bądź pożar. By zminimalizować to zagrożenie, przestrzegaj podanych poniżej wskazówek. ♦ Przed włożeniem baterii sprawdź, czy elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie baterii do załączonego urządzenia grozi wypadkiem. ♦ Przy niewłaściwym użyciu z baterii może wypływać elektrolit. Unikaj z nim kontaktu. W razie niezamierzonego zanieczyszczenia skóry zmyj ją wodą. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, zasięgnij ponadto porady lekarskiej. Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienia lub oparzenia skóry. ♦ Przestrzegaj wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zamieszczonych na naklejce i opakowaniu baterii. ♦ Baterie zawsze wkładaj zgodnie z polaryzacją („+” i „-”) zaznaczoną na samych bateriach i zasilanym przez nie urządzeniu. ♦ Uważaj, by nie zewrzeć biegunów baterii. ♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii. ♦ Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii. Wszystkie baterie wymieniaj jednocześnie na nowe tej samej marki i tego samego typu. ♦ Trzymaj baterie z dala od dzieci. ♦ Wyjmuj baterie, gdy urządzenie ma nie być używane przez kilka miesięcy. ♦ W żadnym wypadku nie próbuj otwierać baterii. ♦ Nie składuj baterii w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć 40 °C. ♦ Przy utylizacji baterii przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”. ♦ Nie wrzucaj baterii do ognia. ♦ Uważaj, by nie zamoczyć baterii. Symbole ostrzegawcze Na przyrządzie tym umieszczono następujący symbol ostrzegawczy: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję <strong>obsługi</strong>.

Instrukcja przyporządkowania pinów Black And Decker Bdh1000chv

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przyporządkowania pinów Black And Decker Bdh1000chv

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja przyporządkowania pinów Black And Decker Bdh1000chv