Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Cal Spas Inground Series

Instrukcja montażu i obsługi Cal Spas Inground Series jest bardzo ważna, aby zapewnić bezpieczeństwo i maksymalne korzyści z użytkowania. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące montażu, instalacji, użytkowania, konserwacji i czyszczenia basenu. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące mycia basenu, w tym czyszczenia i dezynfekcji wody, usuwania wszelkich zanieczyszczeń i uszkodzonych części, a także regularnego sprawdzania stanu basenu. Przestrzeganie instrukcji montażu i obsługi Cal Spas Inground Series zapewni szybki i bezproblemowy dostęp do korzystnych cech basenu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Cal Spas Inground Series

1 ul. Traugutta 40 lok. Nr Radom tel/ fax: tel. kom:, INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Wkład kominkowy

2 UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, to urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. 1. WSTĘP Kominek z płaszczem wodnym model 5152 jest urządzeniem, którego komora spalania i czopuch są zbudowane z dwóch ścianek stalowych, pomiędzy którymi krąży woda przeznaczona do zasilania kaloryferów. Większość ciepła wytworzonego w wyniku spalania jest więc bezpośrednio przekazywana do tej wody. PRZED KAŻDORAZOWYM ROZPALANIEM NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY W PŁASZCZU ZOSTAŁO ZAPEWNIONE PRAWIDŁOWE KRĄŻENIE WODY, gdyż jego brak grozi nieodwracalnymi odkształceniami. Urządzenie przeznaczone jest do obudowania elementami murarskimi. Urządzenie jest zgodne z normą EN i posiada certyfikat CE Podciśnienie w przewodzie kominowym potrzebne do prawidłowego funkcjonowania u uzyskania najlepszej mocy kalorycznej urządzenia wynosi 12 Pa jednak może się ono zawierać między 10 a 14 Pa. Za duży ciąg (ponad 20 Pa) wywołany przez nadmierną wysokość komina lub inne warunki, jest przyczyną zbyt szybkiego spalania, nadmiernego zużycia paliwa, niskiej sprawności, nadmiernego obciążenia urządzenia i powoduje utratę gwarancji. W przypadku nadmiernego ciągu może się okazać konieczne zainstalowanie szybra lub moderatora ciągu. Urządzenie może być tylko do niezależnego, pojedynczego przewodu kominowego. 1 DANE TECHNICZNE - masa całkowita: 165 kg - średnica wylotu spalin: 180 mm - pojemność wody: 19 litrów - ciśnienie robocze maksymalne: 3 bary - ciśnienie robocze zalecane: 1 bar - ciśnienie próbne: 6 barów - maksymalna temperatura użytkowania: 90 0 C - zalecane paliwa: drewno, drewno + brykiety z węgla brunatnego - zabronione paliwo: każde inne - długość polan: do 56 cm - zwykłe podciśnienie w przewodzie kominowym: 15 Pa - podciśnienie dopuszczalne: Pa - całkowita moc urządzenia: 19 kw - moc promieniowania do pomieszczenia: 10 kw - moc przekazywana do wody: 9 kw - średni pobór paliwa przy spalaniu normalnym: 6 kg/h - średni pobór paliwa przy spalaniu zwolnionym: 2 kg/h - przeciętny pełny załadunek: 21 kg - czas spalania 6 kg drewna o wilgotności 15% i mocy kalorycznej 15, 4 MJ/kg przy biegu normalnym: 3 h - czas spalania 6 kg drewna o wilgotności 15% i mocy kalorycznej 15, 4 MJ/kg przy biegu zwolnionym: 10 h - przepływ masowy spalin: 18, 6 g/s - średnia temperatura spalin przy biegu normalnym: 279 ºC - sprawność urządzenia: 74, 7% - emisja CO: 0, 57% - emisja CO 2: 8, 9% - temperatura włączania pompy 60 ºC - odległość od materiałów palnych s tyłu i z boków: 25 cm - odległość od materiałów palnych z przodu: 150 cm 1. 2 ZASADA DZIAŁANIA 2

3 Komora spalania jest w całości zbudowana z podwójnej ścianki, w której krąży woda grzewcza: prawy i lewy bok, tył i góra. Pozwala to na wykorzystanie całej wyzwolonej energii. Szyba pozwala na ogrzewanie pomieszczenia przez promieniowanie (w większości przypadków nie jest potrzebne umieszczanie kaloryfera w pomieszczeniu gdzie stoi kominek, tym bardziej, gdy bilans termiczny dla tego pomieszczenia nie wymaga więcej niż 10 kw). Bieg spalania, w zależności od ustawienia gałki z przodu wkładu, jest kontrolowany przez bardzo precyzyjny TERMOSTAT WODNY działający na rozszerzalność cieplną płynów. Wyreguluje on dopływ powietrza tak, by utrzymać na stałym poziomie temperaturę ustawioną za pomocą pokrętła znajdującego się z dołu, po prawej stronie urządzenia, wyskalowanego od 0 do OTOCZENIE URZĄDZENIA 2. 1 Zalecenia dotyczące miejsca instalacji Promieniowanie cieplne przekazywane z wkładu przez szybę vitro-ceramiczną wymaga oddalenia o minimum 150 cm wszystkich przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu lub zmianom pod wpływem ciepła (meble, obrazy, boazeria itp. ) 2. 2 Przed rozpoczęciem prac należy się upewnić, czy przewód kominowy, do którego ma być podłączony wkład, jest odpowiedni do celu jakiemu ma służyć i zgodny z obowiązującymi normami. Należy sprawdzić: - szczelność, przepływowość i stabilność przewodu kominowego. - przekrój komina, który musi być stały i w takiej samej formie na całej wysokości. - właściwości i przystosowanie komina - czy powierzchnia wewnętrzna komina znajduje się w odległości co najmniej 16 cm od wszystkich elementów drewnianych (drewniany szkielet budynku, podłoga itp. ) lub innych materiałów palnych. - czy w pobliżu nie ma żadnej instalacji elektrycznej - czy komin został wyczyszczony - czy ciąg jest odpowiedni - czy spoiny konstrukcji pod cegły zostały wykonane z zaprawy z cementu z tlenkiem aluminium albo z zaprawy mieszanej (cementowo-wapiennej) i czy nie pokrywają się ze spoinami w podłodze. Minimalna powierzchnia przekroju przewodu kominowego to 250 cm 2, ale zalecany jest przekrój 400 cm 2, co pozwoli uniknąć cofania się dymu podczas dokładania. WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODU KOMINOWEGO: Przewód kominowy ma być zbudowany: - bądź z pustaków kominowych z szamotu odpowiadających obowiązującym normom - bądź z segmentów metalowych dopuszczonych do takiego zastosowania - bądź z elementów ceramicznych i cegieł ogniotrwałych odpowiadających obowiązującym normom W każdym przypadku przewód kominowy musi wychodzić na pomieszczenie, gdzie będzie zainstalowany wkład kominkowy. Przewody kominowe muszą przebiegać pionowo, jednakże, za wyjątkiem murowanych, mogą być odchylone od pionu pod następującymi warunkami: - komin nie może mieć więcej niż dwa zgięcia (to znaczy: więcej niż jedną część nie pionową) - kąt tych zgięć w stosunku do pionu nie może przekraczać 20º. Jednakże w przypadku kominów gładkich o wysokości co najmniej 5 metrów, kąt ten może być większy niż 20º, ale nie może przekraczać 45º. Jeśli przewód kominowy nie jest właściwy i zachodzi konieczność przeróbki, należy ich dokonać stosując metody odpowiednie z punktu widzenia technicznego lub wybudować nowy komin, właściwy i przystosowany do wkładu kominkowego. Prace te muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika. W każdym przypadku przewód kominowy musi pozwalać na czyszczenie mechaniczne. Należy sprawdzić otoczenie w którym kominek i wkład będą zainstalowane i usunąć wszystkie materiały palne lub ulegające uszkodzeniu pod wpływem temperatury znajdujące się na ścianach lub wewnątrz ścian (podłogi, mury, sufit) w miejscu instalacji kominka, jeśli ma on dotykać takich ścian. Temperatura powierzchniowa tych ścianek nie może przekroczyć 50º w miejscach styku. Sprawdzić, czy podłoga lub strop gdzie ma stać kominek maja wystarczającą nośność. W przypadku podłóg palnych trzeba przewidzieć zabezpieczenia, np. przy podłodze drewnianej należy zrobić wycięcie i wypełnić płytą betonową obszar pod kominkiem. W przypadku ścian zawierających palną izolację, jak np. plako-polistyren, należy obowiązkowo zacząć od jej wycięcia na całej wysokości ściany (aż do sufitu), na szerokości równej co najmniej odległości między zewnętrznymi filarami kominka. Tak samo należy wyciąć boazerię. W żadnym wypadku palna izolacja nie może się znajdować wewnątrz kominka i komina. Przestrzeń uzyskaną przez wycięcie należy wypełnić murem wzmacniającym z materiałów niepalnych dobrze izolujących termicznie i o dobrej wytrzymałości mechanicznej (np. beton komórkowy). Należy zadbać o dobre podłączenie wszystkich elementów, z których składa się ten mur. Następnie całe wnętrze kominka wyłożyć specjalną izolacją. UWAGA: Przy ścianach zawierających przewody wentylacyjne, należy to uwzględnić przy budowaniu ściany wzmacniającej. 3

4 Przy ścianach z materiałów niepalnych trzeba obowiązkowo całą powierzchnię z tyłu kominka i na całej wysokości wyłożyć specjalną izolacją. W przypadku lekkich ścianek działowych z materiałów palnych należy obowiązkowo wznieść na całej wysokości (aż do sufitu) ścianę wzmacniającą z materiału niepalnego. Ściana ta ma być stabilna i odpowiedniej grubości, zapewniającej ochronę termiczną (np. beton komórkowy o grubości 10 cm). W braku miejsca na włączenie jej w obudowę kominka, ma być wykonana na całej szerokości kominka i ma wystawać dodatkowo po 5-10 cm z każdej strony ( Przykład: całkowita szerokość zewnętrzna belki lub obudowy kominka: 160 cm, ściana z betonu komórkowego ma mieć szerokość 170 do 180 cm). WSKAZÓWKA: W przypadku gdy przygotowany przewód kominowy miałby być tak blisko palnej ścianki działowej, że nie byłoby miejsca na mur wzmacniający (odległość 16 cm od ognia nie byłaby zachowana) zalecamy zwrócić się do wykonawcy i producenta komina. W braku innej możliwości należy wyciąć i usunąć część palnej ścianki działowej od góry aż do miejsca poniżej górnej krawędzi zbudowanego muru wzmacniającego, i zastąpić ją materiałem niepalnym na całej szerokości okapu plus 5 10 cm szerzej z każdej strony. Następnie położyć specjalną izolację tak, jak to wyjaśniono wyżej. W wyjątkowym przypadku, jeśli nie można inaczej zapewnić bezpieczeństwa i stabilności, całą ściankę działową należy po prostu zastąpić materiałem typu beton komórkowy a następnie wyłożyć specjalną izolacją. Dla wewnętrznych ścianek działowych z lekkiego materiału niepalnego, radzimy wybudować mur wzmacniający. Należy go wykonać obowiązkowo jeśli ścianka działowa nie jest wystarczająco stabilna. W każdym przypadku ściana tylna kominka ma być wyłożona na całej wysokości specjalną izolacją. W przypadku kominka narożnego środki ostrożności są identyczne jak przy kominkach standardowych. WAŻNE: W każdym przypadku używania do izolacji wełny mineralnej z aluminium, strona bez aluminium musi być przyłożona do muru, podczas gdy strona z folii aluminiowej musi być zwrócona w stronę wnętrza kominka. Izolacja sufitu: patrz rozdział: "BUDOWA OKAPU I IZOLACJA SUFITU" 2. 3 Zalecenia dotyczące obudowy Gdy elementy są łączone mechanicznie, dozwolone jest ich układanie na sucho. Gdy łączenie jest wykonane chemicznie, części stykające się dużą powierzchnią łączy się zaprawą, a stykające się małą powierzchnią cementem klejącym (np. atlas) albo gipsem. Ich połączenie z tylną ścianą i z ziemią wykonuje się gipsem modelarskim i przędziwem Ściana z tyłu kominka: w przypadku montażu kroksztynów w podstawie kominka i kotwienia do ściany z tyłu, ściana ta powinna mieć odpowiednie właściwości mechaniczne (nie wolno kotwić w ściankach lekkich lub z betonu komórkowego w tym przypadku należy użyć płyt oddzielających) Podstawa kominka: Ponieważ podstawa służy rozłożeniu ciężaru kominka na podłodze, musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby utrzymywała konstrukcję w całkowitej stabilności. Układanie na sucho jest zabronione Obudowa wkładu Obudowa musi być wykonana z materiałów niepalnych. Ponieważ belka jest z materiału palnego (drzewo), trzeba ją zabezpieczyć przy pomocy frontonu lub deflektora. Zależnie od obudowy otaczające belkę okucie obwodowe osadza się przy pomocy zaprawy z cementu z aluminium i kotwi do tylnej ścianki, gdy jej właściwości na to pozwalają. Zapewnia to stabilność całości i ochronę belki, która nie może stykać się z wkładem. Między wkładem a belką należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Ponieważ górna część kominka (belka drewniana lub kamienna) jest wychylona, jeden lub wszystkie ściągi należy przytwierdzić solidnie do tylnej ściany, aby zapobiec ryzyku obsunięcia. Okucie obwodowe wykonuje się z zaprawy złożonej w 1/3 z topiku, a w 2/3 z kruszywa (spoiwa). Między izolacją a wkładem musi być zachowany odpowiedni przepływ powietrza UWAGA: Uważać na otwór na drzwiczki wkładu. Podczas montażu należy je otworzyć je umocowaniem na stałe wyżej położonych elementów kominka w celu sprawdzenia czy drzwiczki swobodnie się otwierają Budowa okapu i izolacja sufitu Użycie materiałów niepalnych ulegających degradacji w temperaturze powyżej 90º (np. gips), jest dopuszczalne pod warunkiem wykonania izolacji termicznej powierzchni wystawionych na bezpośrednie promieniowanie cieplne rury łączącej wkład z przewodem kominowym. Przy użyciu regipsu żaroodpornego do wykonania okapu, należy obowiązkowo wyłożyć wszystkie jego wewnętrzne powierzchnie specjalną izolacją - wełną mineralną z folią aluminiową skierowaną do wewnątrz okapu. W górnej części okapu kominka wykonuje się prze-stropienie z materiału niepalnego spełniającego rolę deflektora. Przy-stropienie to ma mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną, ma być pokryte specjalną izolacją i umieszczone co najmniej 30 cm od sufitu. Założenie tej osłony termicznej zapobiegnie rozgrzewaniu się sufitu i pozwoli odzyskać maximum ciepłego powietrza przez kratki umieszczone zaraz pod prze-stropieniem. W oddzielonej w ten sposób części okapu, cztery ścianki wewnętrzne i część górna, wyłączając powierzchnię zajętą przez pustaki kominowe, mają być również wyłożone specjalną izolacją (wełna mineralna zawsze do ścianek). 4

5 Wentylacja w tej części zostanie wykonana przez umieszczenie dwóch kratek usytuowanych w miarę możliwości po przeciwnych stronach i na różnej wysokości. Gdy kominek znajduje się w rogu, kratki wentylacyjne należy umieścić na wolnych ściankach. Okap musi opierać się na okuciu obwodowym, nie na belce. W razie belki kamiennej okucie powinno zazębiać się z nią od góry w celu zapewnienia stabilności Otwory serwisowe Podczas instalacji kominka zaleca się wykonanie otworów serwisowych. Otwory te pozwalają na dostęp do wnętrza okapu oraz do mechanizmu termostatu w celu kontroli i konserwacji Wyloty ciepłego powietrza Mają mieć co najmniej 400 cm 2 całkowitej powierzchni rzeczywistej i w żadnym wypadku nie mogą być położone bliżej niż 30 cm do sufitu Dopływ powietrza konwekcyjnego. W dolnej części kominka należy obowiązkowo pozostawić dopływy powietrza konwekcyjnego - bądź przez składzik drewna (zachować przepływ powietrza przy układaniu polan) - bądź przez kratki usytuowane na filarach, w obudowie lub podstawie kominka. Przepływ powietrza konwekcyjnego wewnątrz kominka jest niezbędny i musi być największy jak to możliwe aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się ciepłego powietrza i przegrzewaniu wkładu. W przypadku, gdy dopływ powietrza do konwekcji jest połączony z dopływem powietrza do spalania trzeba zadbać o stworzenie przestrzeni wolnej od wszystkich przeszkód aż do wlotów powietrza do urządzenia (można wykorzystać elastyczną, niepalną rurę o średnicy co najmniej 80 mm, jeśli jest miejsce). Takie rozwiązanie jest niezbędne w przypadku mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza, aby nie tworzyło się podciśnienie na poziomie wlotów powietrza do wkładu, co mogłoby wprowadzać spaliny do ogrzewanych pomieszczeń. 2. 4 Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczenia Jeśli dostęp powietrza do pomieszczenia jest niewystarczający np. gdy mieszkanie jest wyposażone w klimatyzację lub wentylację mechaniczną, dodatkowe doprowadzenie powietrza specjalnie do kominka jest obowiązkowe. Ujęcie powietrza musi być położone bądź bezpośrednio na zewnątrz, bądź w pomieszczeniu otwartym i być wyposażone w kratkę. Wylot czerpni powietrza (wewnątrz pomieszczenia) musi być umieszczony bezpośrednio w obudowie kominka, lub najbliżej jak to jest możliwe i być wyposażony w przepustnicę. Powierzchnia czerpni powietrza ma być równa jednej czwartej powierzchni przekroju przewodu kominowego, ale co najmniej 200 cm Łączenie z przewodem kominowym Łączenie to wykonujemy przy pomocy rur kwasoodpornych sztywnych lub rur giętkich typu polyflex, dopuszczonych do używania z urządzeniami na paliwo stałe Inne połączenia W przypadku rury wpuszczanej do komina, może ona być przyłączona bezpośrednio do urządzenia i musi mieć parametry techniczne zezwalające na takie jej zastosowanie. Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu łączeń i doborze materiałów oraz przestrzegać właściwości materiałów, reguł sztuki i obowiązujących przepisów. W wypadku mechanicznego rozprowadzania ciepłego powietrza, które tworzy podciśnienie w okapie kominka, łączenie urządzenia z przewodem kominowym musi być dostatecznie uszczelnione, aby nie dochodziło do zasysania spalin przez wentylator. Wszystkie połączenia muszą mieć bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną, muszą pozwalać na czyszczenie i być regularnie kontrolowane. Zaleca się dwa czyszczenia rocznie. Połączenie górnej części przewodu łączącego z istniejącym przewodem kominowym powinno być wykonane w wypadku różnych średnic z co najmniej 45º załamaniami tworzącymi lejek, aby zapobiec gromadzeniu się sadzy. Przy kominach stalowych należy posługiwać się akcesoriami do łączenia wskazanymi przez producenta. Zazębienia połączenia kołnierzowego dla rur stalowych muszą mieć co najmniej 80 mm, a 40 mm jeśli są wyposażone w zaciski Moderator ciągu (w razie nadmiernego ciągu). Musi być podłączony do odpływu przewodu łączącego i zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie się znajduje wkład (na zewnątrz okapu kominka lub wewnątrz jeśli jest widoczny i łatwo dostępny). Nie może wciągać ciepłego powietrza konwekcyjnego z obudowy. 5

6 3. PRZYGOTOWANIE WKŁADU Przed zainstalowaniem wkładu w obudowie, należy go sprawdzić w celu ujawnienia ewentualnych wad, które mogły powstać podczas transportu, przeładunku itd., co pozwalałoby na łatwiejszą interwencję niż po wbudowaniem w kominek. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu przerzuca odpowiedzialność na tego, który montuje. 3. 1 Montaż czujnika termostatu Wodę w kierunku kaloryferów można odprowadzić z prawej lub z lewej strony (wylot A lub wylot B). Czujnik termostatu zawsze umieszczać przy używanym wylocie. W tym celu należy ostrożnie rozwinąć kapilarę i wprowadzić czujnik do okrągłego otworu znajdującego się po prawej (w wypadku używania wylotu A) lub po lewej stronie (w wypadku używania wylotu B). 4. MODERATOR CIĄGU W przypadku, gdy ciąg jest za duży (np. często w kominach wyższych niż 6 m) gorąco polecamy założenie moderatora ciągu w celu zoptymalizowania wydajności i autonomii instalacji. Moderator powinien być przyłączony na odcinku łączącym wkład z przewodem kominowym i zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł. Jeśli znajduje się on wewnątrz okapu, musi być widoczny i dostępny, aby umożliwić łatwą regulację i utrzymanie (patrz: instrukcja do moderatora). Przepływ powietrza konwekcyjnego wewnątrz kominka i pod wkładem jest niezbędny. Należy przewidzieć wnękę dającą dostęp do łączenia hydraulicznego z instalacją centralnego ogrzewania, dostępną np. przez klapę w obudowie lub w boazerii oraz dostęp do mechanizmu termostatu. WAŻNE: Połączenie górnej części przewodu łączącego z istniejącym przewodem kominowym powinno być wykonane w wypadku różnych średnic z co najmniej 45º załamaniami tworzącymi lejek, aby zapobiec gromadzeniu się sadzy. Zazębienia połączenia kołnierzowego dla rur stalowych muszą mieć co najmniej 80 mm, a 40 mm jeśli są wyposażone w zaciski. Wszystkie przewody łączące muszą być pokryte specjalną izolacją niepalną wełną mineralną - z aluminium zwróconym na zewnątrz. Całość należy przytwierdzić do przewodu łączącego obejmami albo używać izolowanych rur typu INOX, aby ograniczyć ryzyko skraplania, które jest większe w przypadku kotłów grzewczych. 5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Należy się upewnić, czy moc wody z kotła jest dostosowana do całkowitej mocy kaloryferów. Nasze urządzenie posiada regulację opartą na temperaturze wody. Instalacja powinna być wykonana w następujący sposób: Zalecamy instalacje proste, działające częściowo na zasadzie termosyfonu, z rozprowadzaniem typu "parasolowego" przy użyciu rur o przekrojach odpowiadających stratom ciśnienia w instalacji. W praktyce taki typ instalacji pozwala na zwolnienie przegrzewania się wody w kotle w razie awarii pompy lub fragmentu instalacji. 6

7 Instalacje działające wyłącznie na zasadzie termosyfonu praktycznie już wyszły z użycia - zwykle przyłącza się do nich pompę. Aby uniknąć osadzania się kamienia lub korozji należy: - wziąć pod uwagę właściwości używanej wody - zaprojektować instalację w ten sposób aby napełnianie i uzupełnianie wody było tak ograniczone jak to tylko mozliwe i aby zawsze było pod kontrolą. Każdy nie kontrolowany system automatycznego uzupełniania jest zabroniony. Wskazane tu środki bezpieczeństwa są podstawowe ale same w sobie nie wystarczające do uniknięcia osadzania kamienia i korozji wewnątrz płaszcza wkładu. W każdym przypadku należy przewidzieć kontrolę dopływów wody. Przelewy otworów spustowych muszą być doskonale widoczne. Aby uniknąć szoków termicznych, wybuchów ognia, korozji od strony produktów spalania, instalację należy zaprojektować tak by była opatrzona potrzebnymi uwagami co do sposobu postępowania podczas pracy urządzenia: 1) natężenie przepływu wody w kotle (biorąc pod uwagę wyjątek uczyniony dla instalacji przeznaczonej do działania na zasadzie termosyfonu) może się wahać od poniżej 20% do powyżej 20% normalnego natężenia przepływu a wszelkie zmiany natężenia przepływu mają zachodzić stopniowo. Stałe chłodzenie ścianek kotła jest zapewnione przez obieg wody, zatem nie wolno nigdy uruchamiać paleniska zanim nie zostanie zapewnione normalne krążenie wody. I odwrotnie; nie wolno nigdy zamykać obiegu wody przed wygaśnięciem paleniska i zanim części paleniska nie będą wystarczająco wychłodzone. 2) maksymalna temperatura wody wychodzącej z kotła musi być zawsze i w każdej chwili niższa o co najmniej 10 ºC od temperatury wrzenia. 1 INSTALACJA AUTONOMICZNA W przypadku instalacji autonomicznej, gdy wkład z płaszczem wodnym jest jedynym źródłem ciepła, jako urządzenia zabezpieczającego należy używać otwartego naczynia wzbiorczego. Biorąc pod uwagę dużą bezwładność cieplną tego wkładu, pojemność naczynia wzbiorczego nie może być niższa niż 20% objętości wody zawartej w instalacji. Naczynie wzbiorcze musi znajdować się w najwyższym punkcie instalacji. Ze względu na położenie naczynia wzbiorczego, należy go dokładnie odizolować od mrozu. Dodatkowy środek bezpieczeństwa polega na połączeniu go do instalacji jak kaloryfera, rurami o średnicy 3/4' (20. 27) wyposażonymi w regulację natężenia przepływu. 2 RURA BEZPIECZEŃSTWA (KANAŁ WZBIORCZY) Rurka bezpieczeństwa łącząca kocioł z otwartym naczyniem wzbiorczym musi mieć przekrój co najmniej 1' (26. 34). Zalecamy 1'1/4 (33. 42) Przykład schematu zasady działania instalacji autonomicznej 7

8 Urządzenie samo ogrzewa całą instalację. Taką instalację zwykle stosuje się, gdy instalacja nie wymaga mocy większej niż 15 KW i gdy dysponuje się wystarczającymi zapasami drewna. 3 ZAWÓR CZTERODROGOWY Zalecamy użycie czterodrogowego zaworu mieszającego. Ma on następujące zalety: 1. możliwe jest uzyskanie w zbiorniku wody o temperaturze wyższej niż woda w kaloryferach. pozwala na utrzymanie w kotle temperatury wody około 50 C przez co ogranicza się ryzyko skraplania. UWAGA: Jeśli instalacja nie jest wyposażona w zbiornik ciepłej wody użytkowej, umieszczony między urządzeniem a zaworem czterodrogowym, należy przewidzieć ogranicznik dla zamontowania zaworu bezpieczeństwa. Zalecany sposób instalacji 8

9 6. PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ZASILANEJ PRZEZ INNE URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE CIEPŁO Połączenie takie musi być zawsze przedmiotem szczegółowego studium; należy dopilnować m. in. tego, by obiegi w obu urządzeniach nie były sobie przeciwne. Jest to sytuacja, gdzie odpowiednio do danego przypadku musi być zastosowana pompa cyrkulacyjna. Często potrzebne będą zawory zwrotne by nie wytworzył się obieg zamknięty między jednym urządzeniem a drugim. Podłączyć należy naczynie wzbiorcze tego samego typu co w istniejącej instalacji (otwarte lub zamknięte). Jego objętość należy dobrać w zależności od instalacji przyłączonej. Przewód wyjściowy i przewód powrotny urządzenia, które ma być podłączone, muszą być dołączone między istniejącym kotłem a pierwszym kaloryferem. Jednakże połączenie poniżej tego punktu może być dopuszczalne jeśli przekrój rur w miejscu łączenia na to pozwala i jeśli za podłączonym urządzeniem pozostaje wystarczająca ilość kaloryferów aby przyjąć energię wytworzoną przez przeznaczony dla nich kocioł. W tym przypadku zainstalowana musi być pompa cyrkulacyjna i zawory zwrotne w celu zharmonizowania obiegu między kaloryferami i oboma kotłami. Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo pojawiające się w przypadku przyłączenia w jakimś miejscu czegokolwiek do instalacji. Może wytworzyć się obieg nie pozwalający na krążenie wody w kotle. Jeśli ciepło wytworzone przez urządzenie nie są przenoszone przez wystarczającą ilość wody, w kotle może szybko dojść do wrzenia. 6. 1 POMPA CYRKULACYJNA Zalecamy montaż pompy (na zasadzie przepływu bezpośredniego przy instalacji działającej na zasadzie wspomaganego termosyfonu). Pompa podłączona do rury wychodzącej powinna mieć wydajność co najmniej 800 l/h. 2 KALORYFERY Rury wchodzące i wychodzące nie mogą zawierać żadnego urządzenia mogącego blokować albo ograniczać przepływ wody (zawór, ogranicznik przepływu itp. ) Aby zapobiec problemowi przegrzewania się kotła należy pozostawić co najmniej 30% wolnej mocy w zainstalowanych kaloryferach (nie używać ani kurków ani zaworów termostatycznych). Moc całkowita zainstalowanych kaloryferów musi przekraczać moc kotła (wyłącznie w razie łączenia go z innymi urządzeniami) 6. 3 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 9

10 Oprócz zaworu bezpieczeństwa zamontowanego fabrycznie, dodatkowy 3 barowy, zgodny z normami i wyposażony w manometr zawór bezpieczeństwa, musi być obowiązkowo umieszczony na górnej części wkładu z płaszczem wodnym tak, aby między tymi dwoma zaworami nie było żadnego elementu zamykającego całkowicie lub częściowo przepływ. Jego średnica powinna wynosić 3/4' (20. 27). Powinien mieć lejek i ujście o tej samej średnicy. Zawsze należy zapewnić dostęp do tych dwóch zaworów. 4 UKŁAD PRZEWODÓW Rury mają być zainstalowane zgodnie z regułami sztuki i normami. Ich przekroje należy obliczyć tak, by straty ciśnienia były jak najmniejsze i by nie zachwiać równowagi instalacji. Zasadniczo zalecamy nie używać rur wchodzących i wychodzących z kotła o średnicy niższej niż 1' (26. 34) 6. 5 ZAWÓR TERMICZNY Jest dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, którego zadaniem jest kontrolowanie niespodziewanych skoków temperatury w źródłach ciepła. Zawór termiczny rozwiązuje problem przegrzewania się kotłów: jest to urządzenie, które łączy w sobie zawór odciążający termicznie i urządzenie dostarczające wodę. Oba te urządzenia działają równolegle i są sterowane czujnikiem temperatury. Gdy temperatura graniczna jest osiągnięta, zawór tworzy obieg zimnej wody w urządzeniach generujących ciepło do czasu, gdy temperatura nie spadnie poniżej wartości zwalniającej bulwę zaworu. Czujnik należy zawsze umieszczać na rurze wychodzącej, najbliżej jak to możliwe wkładu. Przykład instalacji autonomicznej z zaworem termicznym CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA 7. UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE 7. Przed użyciem urządzenia Należy zachować 4-tygodniowy okres schnięcia, aby pozwolić na odparowanie wilgoci zgromadzonej w niektórych częściach obudowy (łączenie z przewodem kominowym, przewód kominowy, łączenia kamieni, okap itd. ). Po upływie tego okresu można przystąpić do pierwszego rozpalania, dokładając umiarkowaną ilość drewna i przymykając dopływy powietrza aby ograniczyć intensywność ognia. Pozwoli to na stopniowe rozgrzewanie się całości wkładu i obudowy oraz zapobiegnie szybkiej dylatacji i szokom termicznym. Należy palić małym ogniem przez 10 dni, aby dokończyć suszenia całości. Podczas pierwszych rozpaleń z urządzenia może wydobywać się woń spowodowana wypalaniem się nadmiaru farby, którą jest pokryte. Aby to przezwyciężyć należy po okresie suszenia kilka razy intensywnie zapalić w kominku Paliwo. Urządzenie jest przeznaczone do palenia drewnem. Zabrania się używać węgla lub innych paliw kopalnych. Używanie brykietów z węgla brunatnego jest dopuszczalne. Pozwalają one na uzyskania biegu zwolnionego przez dłuższy czas (nie należy kłaść więcej niż 10 brykietów naraz). Zaleca się raczej drewno twarde niż miękkie (dąb, buk, grab, kasztanowiec itp. ), bardzo suche. Maksymalnie 20% wilgotności - co odpowiada drewnu składowanemu pod przykryciem przez 18 do 24 miesięcy. Użycie drewna o zbyt dużej wilgotności spowoduje złe spalanie zanieczyszczające przedwcześnie urządzenie, szybę i przewód kominowy. 10

11 Nie wolno palić odpadów z gospodarstwa domowego, plastików (butelek) i ich pochodnych, gumy, materiałów tłustych (szmat nasączonych olejem) itd., które zanieczyszczają środowisko i powodują ryzyko zapalenia się komina z powodu zanieczyszczenia przewodu kominowego Rozpalanie Aby dobrze rozpalić ogień: nie używać papieru błyszczącego, rozłożyć zmięty papier gazetowy lub słomę na dnie paleniska, ułożyć na wierzch chrust potem suche gałązki albo cienkie szczapki następnie większe kawałki drewna o średnicy około 3 cm. Zapalić papier, zamknąć drzwiczki wkładu i całkiem otworzyć dopływy powietrza i szyber. W razie trudności w rozpaleniu pozostawić na chwilę lekko uchylone drzwiczki. Następnie, gdy rozpałka dobrze się zajmie, dołożyć pożądaną ilość drewna. Nigdy nie rozpalać ognia benzyną, alkoholem itp. Aby ułatwić rozpalanie, radzimy pozostawić cienką warstwę popiołu na ruszcie i dnie paleniska tak, by zbytnio nie zasłaniać otworów, którymi dochodzi powietrze. WAŻNE: Pozwól, żeby załadunek drewna dobrze się rozpalił, zwłaszcza w sytuacji gdy ciąg nie jest najlepszy. Działanie urządzenia jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Zaleca się zachowanie ostrożności np. przy silnym wietrze (za duży ciąg) lub przy mgle (brak ciągu). 4 Dokładanie drewna moc urządzenia Moc kaloryczna uzyskiwana z wkładu jest uzależniona głównie od ilości dokładanego drewna. Zależnie od gęstości i wilgotności drewna polano 50-cio centymetrowe o średnicy: - 6 cm waży około 1 kg - 10 cm waży około 3 kg - 15 cm waży około 7 kg Dla podtrzymania stałej temperatury należy używać wielu polan o małej średnicy (np. 6-8 polan o średnicy 6 cm na dobrze rozżarzony podkład). Dla ogrzewania dłuższego na biegu zwolnionym używać polan grubych (np. 3 polana o średnicy cm na średnio rozżarzony podkład). Moc nominalna tego urządzenia podczas przewidzianych normami prób została zmierzona przy użyciu 10, 5 kg drewna wysokiej jakości, spalanego przez około 3 godziny (dopływ powietrza otwarty, podciśnienie 10 Pa). Bieg zwolniony trwający około 10 godzin został osiągnięty przy użyciu 15 kg drewna w polanach o średnicy co najmniej 10 cm (dopływ powietrza zamknięty, podciśnienie 5 Pa). UWAGA: Normalne funkcjonowanie jest uzależnione od obecności warstwy żaru. Należy unikać jego całkowitego wypalenia aby uniknąć trudnego rozpalania od nowa, które sprzyja brudzeniu się szyby. Jeśli to potrzebne, należy odtworzyć żar małymi kawałkami drewna. 5 Środki ostrożności przy dokładaniu Podczas otwierania drzwi odryglować zamknięcie przy pomocy zimnej rączki, uchylić lekko obserwując przez moment, później powoli otworzyć. To uchroni was od nieprzyjemności ewentualnego cofnięcia się dymu. 6 Ostrzeżenie Nigdy nie należy gasić paleniska wodą. Tam, gdzie szyby mogą osiągnąć wysoką temperaturę stanowiąc przez promieniowanie silne źródło ciepła, radzimy nie umieszczać w pobliżu kominka mebli lub przedmiotów wrażliwych na temperaturę (minimalna odległość to 150 cm). Uwaga na ryzyko oparzeń, zwłaszcza małych dzieci. Podczas działania urządzenia uchwyty są ciepłe Jeśli kominek posiada jeden lub dwa składziki na drewno, należy uważać żeby ich nie przysłonić (np. drzwiami, zbytnim nagromadzeniem drewna itp. ), w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza konwekcyjnego. Nie należy tam również umieszczać materiałów łatwopalnych (papier, pudełka z zapałkami itd. Uwaga: W razie pożaru kominka zamknąć dopływy powietrza do paleniska i wezwać straż pożarną. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z kominka podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia 4. 9. Rady w razie problemów w działaniu kominka Cofanie się dymu przy otwieraniu drzwiczek - patrz rozdział 4. 7. " Środki ostrożności przy dokładaniu" - sprawdź, czy dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia jest wystarczający (aby to sprawdzić, otworzyć drzwi lub okno) - skontroluj kominek (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i wkładu) Słabe ogrzewanie, ogień się tli lub gaśnie - dołóż ponownie na dobry podkład z żaru, rozpalaj małymi kawałkami drewna, jeśli trzeba - używaj suchego drewna (15-20% wilgotności) - skontroluj kominek (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i wkładu) 11

12 Słabe ogrzewanie, ale ogień wysoki - sprawdź szczelność wkładu - dokładaj przede wszystkim grube polana - sprawdź ciąg kominka (położenie szybra lub moderatora ciągu) Szyba brudzi się bardzo szybko - używaj suchszego drewna - nie używaj zbyt często kominka na zwolnionym biegu - sprawdź stan uszczelek na drzwiczkach Szyba brudzi się częściowo powstają smugi - Przeczyść i sprawdzić dopływy powietrza drugiego obiegu 5. UTRZYMANIE Obowiązkiem instalatora, po sprawdzeniu czy instalacja spełnia wcześniej wymienione wymagania, jest poinformowanie użytkownika, że: - nie może samodzielnie modyfikować wykonania ani sposobu działania instalacji - powinien przestrzegać instrukcji obsługi a w szczególności następujących zaleceń - Osadzanie się kamienia i korozja wnętrza instalacji: każde uzupełnianie instalacji musi być wykonane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji - Szoki termiczne, wybuchy ognia, korozja od strony paleniska: Przy kończeniu pracy wkładu gdy masa paliwa lub komora spalania mają jeszcze wysoką temperaturę, nie wolno nigdy całkowicie zatrzymywać przepływu wody w urządzeniu a tym samym nie wolno odcinać urządzenia przez zamknięcie zaworu zwrotnego ani wprowadzać gwałtownie do płaszcza wody o niskiej temperaturze. Odradza się spuszczania wody z instalacji chyba, że mogłaby ona zamarznąć bez nadzoru w okresie przestoju. W miarę możliwości należy zabezpieczyć taką instalację przed krążeniem w niej powietrza. Używane środki przeciw zamarzaniu muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Należy wykonać dwa czyszczenia mechaniczne rocznie, z czego jedno podczas sezonu grzewczego. Należy przy tym sprawdzić komin i łączenie z przewodem kominowym, aby upewnić się, czy są w dobrym stanie. Firma wykonująca te czynności powinna wystawić certyfikat. Deflektor urządzenia, który może być od góry zabrudzony sadzami musi być zdjęty i wyczyszczony. Elementy z których składa się urządzenie oraz jego szczelność muszą być sprawdzone. Jeśli to potrzebne, należy wymienić uszczelki drzwiczek i szyby. W przypadku anomalii używanie urządzenia jest zabronione. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić przegląd wkładu i kontrolę instalacji profesjonaliście. Po zakończeniu sezonu grzewczego należy usunąć z wewnętrznych części wkładu wszelkie osady i wyszczotkować wszystkie części. W celu ułatwienia sobie tego zadania można wyjąć wszystkie ruchome części wewnętrzne (ruszt, płotek, deflektor... ) Po odczyszczeniu należy natrzeć wszystkie elementy odpowiednim środkiem konserwującym. Operacja ta nada blask urządzeniu i ochroni go przed rdzą (czynności te należy powtórzyć gdy to konieczne). W tym okresie zalecamy również pozostawienie otwartych dopływów powietrza, aby umożliwić swobodne krążenie powietrza we wkładzie i w przewodzie kominowym. Przy okazji zwracamy szczególną uwagę na urządzenia które nie działają w sposób ciągły (domki letniskowe). W rzeczywistości takie użytkowanie wywołuje zjawisko skraplania, które z kolei przyspiesza zjawisko utleniania. Należy regularnie opróżniać popielnik aby nie nagromadził się popiół, który może zatkać i uszkodzić ruszt paleniska. Należy przy tym uważać na iskry wypadające z żaru gdyż mogą one spowodować pożar. Czyszczenie szyby: Gdy szyba jest zimna należy przetrzeć ją wilgotną gąbką lub szmatką nasączoną specjalnym środkiem. Należy stosować się do instrukcji i zaleceń dołączonych do używanego środka. W urządzeniach wyposażonych w mosiądzowaną fasadę lub akcesoria należy części te czyścić specjalnymi środkami do mosiądzu. Należy unikać spryskiwania tych części płynami do mycia szyb. W zależności od temperatury użytkowania może z czasem dojść do nieznacznej utraty intensywności koloru części mosiądzowanych. W okresie gdy urządzenie nie jest używane, mosiądz również ulega naturalnemu procesowi utleniania. W związku z tym części te należy regularnie konserwować przeznaczonymi do tego środkami. Środki te nie mogą wchodzić w kontakt ze środkami do czyszczenia szyb. Zawiasy niektórych wkładów kominkowych Godin są wyposażone w śruby z końcem stożkowym lub podkładki hamujące. Podczas demontażu drzwiczek należy podkładki wymienić na nowe i założyć oryginalne śruby. CZĘŚCI ZAMIENNE 12

13 Jeśli po wielu latach konieczna okaże się wymiana niektórych części skontaktuj się ze sprzedawcą lub z jakimkolwiek przedstawicielem naszej marki. Przy zamawianiu części zamiennych należy podać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się z tyłu urządzenia, lub z karty gwarancyjnej, którą należy zachować nawet po wygaśnięciu gwarancji. Posiadając te dane oraz naszą dokumentację fabryczną sprzedawca będzie mógł w krótkim czasie dostarczyć wszystkie części zamienne i przystąpić do naprawy w granicach swoich kompetencji. GWARANCJA Gwarancja na instalację będzie skuteczna tylko przy przestrzeganiu reguł sztuki, obowiązujących przepisów, instrukcji montażu i użytkowania wkładu, zaleceń dotyczących izolacji, montażu i użytkowania kominka i wkładu. Należy zachować ostrożność przy doborze i montażu poszczególnych elementów kominka, wyborze materiałów, przestrzeganiu reguł sztuki i zgodności z normami, co zapewni całkowicie bezpieczną instalację. Niniejszy dokument nie uwzględnia wszystkich mogących mieć miejsce przypadków, jak również wszystkich istniejących dokumentów normatywnych i nie zwalnia od stosowania się do nich. W sytuacjach wyjątkowych konsultuj się z producentem. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Przypominamy, że odpowiedzialność producenta ogranicza się do produktu takiego, jaki jest sprzedawany oraz, że odpowiedzialność za instalację i uruchomienie spoczywa w całości na montażyście, który powinien postępować według reguł sztuki i zaleceń instrukcji montażu WAŻNE: Spółka Godin odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wszelkich modyfikacji urządzenia i wszelkich modyfikacji pozostałej instalacji przez użytkownika. W celu stałego polepszania jakości swoich produktów spółka Godin S. A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń bez uprzedzenia. 13

1 ViClean-I 100 PL Instrukcja obsługi VILLEROY-BOCH. COM

2 Stopka redakcyjna Villeroy&Boch AG Saaruferstraße Mettlach Niemcy Telefon: +49 (0) / information@villeroy-boch. com Bez pisemnej zgody Villeroy&Boch AG nie można pobierać ani wykorzystywać zdjęć z naszych stron. Zarząd Frank Göring (Prezes Zarządu) Andreas Pfeiffer Nicolas Luc Villeroy Dr Markus Warncke Rada Nadzorcza Yves Elsen (Przewodniczący Rady Nadzorczej) Logotyp oraz słowny znak towarowy Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi, których prawa są własnością Bluetooth SIG. Wykorzystanie go przez Villeroy&Boch jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy marek należą do ich właścicieli. Ten produkt spełnia wszystkie kryteria CE. Deklarację zgodności można uzyskać w Villeroy&Boch. Rejestr Sąd Rejonowy w Saarbrücken, HRB NIP Villeroy&Boch AG: 020/100/00087 Copyright Villeroy&Boch AG Odpowiedzialność Treść naszych stron została przygotowana z największą starannością. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za jej prawidłowość, kompletność i aktualność. Villeroy&Boch AG odpowiada za własne treści, które udostępnia zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Należy odróżnić odsyłacze ( linki) do treści udostępnianych przez innych dostawców od treści własnych. Jeśli dowiemy się, że treści, do których prowadzą linki, podlegają odpowiedzialności cywilnej lub karnej, usuniemy te linki. 2

3 Spis treści 2 Informacje ogólne Symbole i ich znaczenie Grupy docelowe Gwarancja 5 Bezpieczeństwo Używanie zgodne z przeznaczeniem Możliwe nieprawidłowe używanie Ogólne informacje o bezpieczeństwie 7 3 Dane techniczne Opis produktu Obsługa ViClean-I 100-App Natrysk do higieny pośladków Natrysk do higieny intymnej pań Ustawienia dyszy Stop Objętość wody 22 Tryb ekspercki Ustawianie temperatury wody Ręczne czyszczenie dysz myjących Pairing ViClean-I 100 z pilotem zdalnego sterowania Usunięcie ustawień ViClean-I Wymiana baterii Konserwacja i pielęgnacja Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji QuickRelease 29 9 Usuwanie usterek Utylizacja PL 1

4 1 Informacje ogólne Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w miejscu dostępnym dla użytkownika. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. 1. 1 Symbole i ich znaczenie Instrukcje bezpieczeństwa Ostrzeżenie Ostrzeżenie przed możliwymi zagrożeniami. Zagrożenie śmiercią lub poważnym urazem fizycznym. Ostrożnie Ostrzeżenie przed możliwymi zagrożeniami. Zagrożenie urazem fizycznym lub szkodą materialną. Wskazówka Zawiera informacje dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje. Wskazówki postępowania Konieczne do wykonania czynności zostały wymienione w postaci listy numerycznej. Należy przestrzegać kolejności czynności. Przykład: 1. Czynność 2. Czynność Wyniki wskazówki postępowania są prezentowane w następujący sposób: Strzałka Przykład: Strzałka Wyliczenia Wyliczenia, które nie wymagają konkretnej kolejności działań, zostały pokazane z użyciem punktatorów. Punkt 1 Przykład: Punkt 2 4

5 1. 2 Grupy docelowe Grupami docelowymi niniejszej instrukcji są użytkownicy produktu. Użytkownik: Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli były nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieci wymagają nadzoru, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem. Ostrzeżenie Dzieci nie powinny czyścić deski bez nadzoru osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Niniejsza elektroniczna deska bidetowa ViClean-I 100 została zaprojektowana i wyprodukowana z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, stanowiąc doskonały przykład połączenia jakości, piękna i długotrwałej żywotności użytkowej. Potwierdzamy to naszym słowem i 24-miesięczną gwarancją. Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach, chyba że można je przypisać Villeroy & Boch lub innym podmiotom, za pośrednictwem których Villeroy & Boch wykonuje swoje obowiązki umowne: uszkodzenia lub straty poniesionej w pożarze, w wyniku trzęsienia ziemi, powodzi, wyładowania atmosferycznego lub innych sytuacji o charakterze siły wyższej, a także w wyniku zanieczyszczeń powietrza, oddziaływania szkodliwych gazów (siarkowodoru), kontaktów z solą i nieprawidłowych poziomów napięcia zasilania uszkodzenia lub straty poniesionej w wyniku instalacji urządzenia niezgodnej z instrukcją jego instalacji, a także wskutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania urządzenia, niestosowania się do zaleceń zachowania ostrożności, zawartych w instrukcji użytkownika i na etykiecie wyrobu, a także w wyniku nieprawidłowej konserwacji urządzenia, niezgodnej z instrukcją użytkownika uszkodzenia lub straty poniesionej w wyniku modyfikacji, demontażu i zniszczenia urządzenia uszkodzenia lub straty poniesionej w wyniku pozostawionych przez wodę plam, osadów lub obcych substancji z wody wodociągowej uszkodzenia lub straty będącej wynikiem jakości wody w rejonie stosowania urządzenia uszkodzenia lub straty będącej wynikiem nieprawidłowo wykonanego przeniesienia po instalacji, nieprawidłowej instalacji lub szkodliwego środowiska uszkodzenia lub straty będącej wynikiem wady innej niż tkwiącej w produkcie (np. w wyniku zmiany w konstrukcji budynku) uszkodzenia lub straty będącej wynikiem ukąszeń owadów lub zwierząt, takich jak np. myszy, lub starty spowodowanej pozostałościami szczątków martwych zwierząt lub owadów uszkodzenia lub straty będącej wynikiem zamarznięcia urządzenia 5 PL 1. 3 Gwarancja

6 6 uszkodzenia lub straty będącej wynikiem nieprawidłowych parametrów sieci elektrycznej (niewłaściwe napięcie, częstotliwość sieci) oraz wpływem promieniowania elektromagnetycznego, generowanego w pobliżu urządzenia (na przykład, przez przebiegające blisko linie napięcia lub znajdujące się obok urządzenia peryferyjne) uszkodzenia lub straty będącej wynikiem montażu urządzenia na środkach transportu, takich jak pojazdy kołowe i statki uszkodzenia lub straty będącej wynikiem zużycia się akumulatora uszkodzenia lub straty będącej wynikiem wytarcia się (zużycia) elementów w punktach mechanicznych / codziennej konserwacji urządzenia (zawór odprowadzania wody, filtr, O-ring, pakunek uszczelniający, itd. )

7 2 Bezpieczeństwo 2. 1 Używanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy I i musi być podłączone do systemu uziemienia. Można go używać tylko w suchym otoczeniu. Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, należy zapewnić odpowiednią wentylację. W tym celu należy zainstalować wentylator wyciągowy lub odpowietrznik. Używanie zgodne z przeznaczeniem oznacza również: postępowanie zgodnie z wszystkimi wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. postępowanie zgodnie z wszystkimi wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu. używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. używanie produktu wyłącznie w budynkach. ViClean-I 100 można używać wyłącznie stosując świeżą wodę. Cząsteczki brudu w wodzie mogą zatykać filtry, węże i dysze. Każdy inny rodzaj używania deski nieopisany w rozdziale Używanie zgodne z przeznaczeniem jest niezgodny z przeznaczeniem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania niezgodnego z przeznaczeniem; jedyną odpowiedzialność za takie szkody ponosi użytkownik. 2. 3 Ogólne informacje o bezpieczeństwie Prąd Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Dotknięcie części przewodzących prąd może spowodować ciężkie obrażenia ciała, a nawet śmierć. Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy napięciu przemiennym (AC) V, 50 Hz. Montaż i naprawa produktu muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Należy się upewnić, że podczas wykonywania prac przewód zasilający jest odłączony od zasilania i zabezpieczony przed ponownym włączeniem. Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem podczas czyszczenia i konserwacji! Dotknięcie części przewodzących prąd ( V, 50 Hz, AC) podczas czyszczenia i konserwacji może spowodować ciężkie obrażenia ciała, a nawet śmierć. Podczas czyszczenia i konserwacji należy uważać, aby nie dotykać żadnych części pod napięciem ( V, 50 Hz, AC). 7 PL 2. 2 Możliwe nieprawidłowe używanie

8 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Części pod napięciem, które nie są prawidłowo podłączone lub przymocowane do zasilacza, mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wszystkie elektryczne, elektromagnetyczne i instalacyjne części składowe produktu (z wyjątkiem pilota zdalnego sterowania) muszą być bezpiecznie przymocowane do toalety zgodnie z instrukcją montażu i przepisami krajowymi. Aby uniknąć obrażeń i śmierci, wszystkie części pod napięciem muszą być bezpiecznie przymocowane do toalety zgodnie z instrukcją montażu i przepisami krajowymi. Ciepło Ostrzeżenie Zagrożenie wybuchem! Źródła ciepła w bezpośrednim sąsiedztwie toalety lub pilota zdalnego sterowania mogą powodować wydzielanie się ciepła na produkcie i wybuch. Nie umieszczać źródeł ciepła w bezpośrednim sąsiedztwie toalety lub pilota zdalnego sterowania. Czyszczenie Ostrzeżenie Dzieci nie powinny czyścić deski bez nadzoru osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt elektronicznej deski bidetowej ze środkami czyszczącymi do toalet o nieneutralnym ph lub środkami czyszczącymi zawierającymi chlor, ściernymi lub żrącymi, jak również stosowanie środków do czyszczenia o chropowatej powierzchni może prowadzić do uszkodzeń. Do czyszczenia elektronicznej deski bidetowej należy używać wyłącznie wody, łagodnego, neutralnego środka czyszczącego oraz ściereczek o miękkiej powierzchni. Jeśli elektroniczna deska bidetowa wejdzie w kontakt z agresywnymi środkami czyszczącymi lub środkami do czyszczenia urządzeń sanitarnych, należy je natychmiast spłukać czystą wodą. 8

9 Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt ze środkami czyszczącymi może spowodować uszkodzenie deski i pokrywy. Podczas czyszczenia należy upewnić się, że deska i pokrywa są podniesione aż do momentu spłukania środka czyszczącego. Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem wody! Zetknięcie pilota zdalnego sterowania z wodą może spowodować jego uszkodzenie. Nie należy zanurzać pilota zdalnego sterowania w wodzie. Nie należy myć pilota zdalnego sterowania w zmywarce. Wskazówka PL Do czyszczenia deski sedesowej używać łagodnego roztworu mydła i upewnić się, że na desce ani na zawiasach nie pozostaje wilgoć. Należy osuszyć deskę sedesową i zawiasy miękką szmatką. Obsługa Wskazówka W przypadku nieprawidłowego działania produktu należy wyłączyć toaletę odpowiednim wyłącznikiem (patrz rozdział Opis produktu) i odłączyć dopływ wody. Nieprawidłowości mogą obejmować między innymi następujące elementy: rozprzestrzenianie się dymu wyciek wody emitowanie hałasu Wskazówka System spełnia wymagania wyposażenia stopnia ochrony I. Typ X, sposób podłączenia za pomocą specjalnych kabli. Aby uniknąć zagrożeń, kabel zasilający musi zostać wymieniony w przypadku uszkodzenia przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Wszystkie części muszą znajdować się we właściwym miejscu. 9

10 Wskazówka Przy zamkniętej desce i pokrywie należy unikać wszelkiego rodzaju obciążeń, które nie odpowiadają zamierzonemu zastosowaniu, np. nie stawiać niczego na zamkniętej desce i pokrywie, nie opierać się na nich jedną nogą. Wskazówka Nieszczelne baterie należy utylizować zgodnie z przepisami i w rękawicach. Unikać kontaktu ze skórą. Pozostałości usunąć wilgotną ściereczką. Wskazówka Używać wyłącznie baterii LR03/AAA. Nie wolno używać akumulatorków. 10

11 3 Dane techniczne Model ViClean-I 100 Napięcie zasilania Prąd naprzemienny V, 50 Hz Znamionowy pobór mocy 960 W (temperatura wody 15±5 C, natężenie przepływu 500 ml/min) Maks. pobór mocy 1344 W Baterie (2x) do pilota zdalnego sterowania Typ: LR03/AAA Toaleta Funkcje natrysku Zużycie wody spłukującej 3/4, 5 l Średnica odpływu 110 mm Odprowadzenie Odprowadzenie poziome Objętościowe natężenie przepływu wody ml/min Tryb Podgrzewacz przepływowy Temperatura wody C (5 poziomów temperatury) Pobór mocy elementu grzejnego W Urządzenia zabezpieczające Typ AB Regulowanie pozycji dyszy myjącej 5 poziomów Stopień ochrony IPX4 Ciśnienie doprowadzania wody Min. wymagane ciśnienie wody: 0, 1 MPa (dynamiczne) Maks. dopuszczalne ciśnienie wody: 1, 0 MPa (statyczne) Temperatura doprowadzania wody C Temperatura otoczenia podczas pracy C Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 595 mm x 385 mm x 400 mm Waga 32 kg PL Opis Kategoria 11

12 4 Opis produktu 12

13 Tylna pokrywa Przycisk Wł. /Wył. Wyświetlacz serwisowy Pokrywa serwisowa Etykieta produktu z numerem seryjnym Uchwyt ścienny do pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania Ograniczniki pokrywy Pokrywa 10 Osłona zawiasów 11 Deska 12 Dysza myjąca 13 Głowica dyszy 14 Ceramika 15 Bufory deski 16 QuickRelease 17 Panel z Quaryl -u PL

14 Ustawienia dyszy Można wybrać następujące ustawienia dysz zarówno do higieny intymnej pań, jak i do higieny pośladków: Normalne Natrysk o stałym strumieniu wody bez ruchu HarmonicWave Natrysk z oscylującymi i rotującymi ruchami Pulsacyjny natrysk masujący Natrysk z płukaniem interwałowym 14

15 5 Obsługa Natrysk do higieny pośladków Natrysk do higieny intymnej pań Stop Zwiększanie siły strumienia wody Dysza myjąca ustawiona do przodu Dysza myjąca ustawiona do tyłu Zmniejszanie siły strumienia wody Wskazówka PL Aby ustawić temperaturę wody należy pobrać aplikację na telefon. Wskazówka Urządzenie działa również, gdy z toalety nie korzysta użytkownik. 15

16 5. 1 ViClean-I 100-App Aplikacja ViClean-I 100-App przekształca smartfon w pilota zdalnego sterowania, za pomocą którego można łatwo i bez komplikacji obsługiwać ViClean-I 100 poprzez połączenie Bluetooth. Można w niej wywołać i skonfigurować najważniejsze podstawowe funkcje elektronicznej deski bidetowej. Oprócz funkcji zdalnego sterowania aplikacja jest wyposażona w dodatkowe opcje ustawień, np. w jeszcze łatwiejszy sposób ustawiania temperatury wody. Ponadto można zapisać swoje preferencje jako profil osobisty. Aplikacja ViClean-I 100-App jest dostępna dla systemu Android i ios w sklepach Google Play Store i Apple App Store. 5. 2 Natrysk do higieny pośladków 16 Nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków, aby włączyć natrysk bezruchowy do higieny pośladków. Ponownie nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków w trakcie funkcji bezruchowej natrysku do higieny pośladków, aby aktywować natrysk do higieny pośladków z HarmonicWave.

17 PL Ponownie nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków w trakcie funkcji HarmonicWave, aby aktywować natrysk do higieny pośladków z masażem pulsacyjnym. 17

18 Funkcje są aktywowane cyklicznie. Po czterokrotnym powtórzeniu naciskania przycisku cykl rozpoczyna się od nowa i ponownie uruchomi się funkcja wybrana na początku. Aby zakończyć natrysk do higieny pośladków należy wcisnąć przycisk Stop. 3 Natrysk do higieny intymnej pań 18 Nacisnąć przycisk natrysku do higieny intymnej pań, aby włączyć normalny natrysk do higieny intymnej pań.

19 Ponownie nacisnąć przycisk natrysku higieny intymnej pań w trakcie funkcji bezruchowej natrysku tylnej części ciała, aby aktywować natrysk higieny intymnej pań z HarmonicWave. PL 19

20 Ponownie nacisnąć przycisk natrysku do higieny intymnej pań w trakcie funkcji HarmonicWave, aby aktywować natrysk do higieny intymnej pań z masażem pulsacyjnym. Funkcje są aktywowane cyklicznie. Aby zakończyć natrysk do higieny intymnej pań należy wcisnąć przycisk Stop. Można również zakończyć działanie przy aktywnej funkcji. 20

21 5. 4 Ustawienia dyszy Ustawić żądany poziom ustawienia dyszy prysznicowej, naciskając kilkakrotnie odpowiednie przyciski. Ustawienie dyszy prysznicowej sygnalizowane jest diodami LED. Można ustawić pięć różnych poziomów. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku światła diody LED przesuwają się w zależności od ustawionego poziomu ze strony lewej na prawą lub odwrotnie. Nacisnąć prawy przycisk, aby przesunąć dyszę myjącą do przodu. Nacisnąć lewy przycisk, aby przesunąć dyszę myjącą do tyłu. Etapy ustawienia dysz są wyświetlane rosnąco od lewej do prawej za pomocą pięciu umieszczonych obok siebie diod LED. Aktualnie ustawiony poziom pokazują światełka odpowiednich diod LED. Oznaczenie tylnej pozycji dyszy. Oznaczenie środkowej pozycji dyszy. PL Oznaczenie przedniej pozycji dyszy. 5 Stop Uruchomić przycisk Stop, aby zatrzymać jednocześnie wszystkie funkcje myjące. 21

22 5. 6 Objętość wody Ustawić żądany poziom ustawienia objętości wody, naciskając kilkakrotnie odpowiednie przyciski. Ustawienie objętości wody sygnalizowane jest diodami LED. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku świeci się odpowiednia liczba diod LED, w zależności od poziomu ustawionej objętości wody. Wciśnięcie prawego przycisku powoduje zwiększenie objętości wody. Wciśnięcie lewego przycisku powoduje zmniejszenie objętości wody. Objętość wody jest pokazywana rosnąco od lewej do prawej za pomocą pięciu umieszczonych obok siebie diod LED. Im większa objętość wody, tym więcej diod LED się świeci. Pokazuje małą objętość wody. Pokazuje średnią objętość wody. Pokazuje wysoką objętość wody. 22

23 6 Tryb ekspercki Poza opisanymi funkcjami podstawowymi w trybie eksperckim na pilocie zdalnego sterowania dostępne są dodatkowe funkcje. Aby włączyć tryb ekspercki, należy naciskać jednocześnie dwa przyciski regulacji objętości wody przez co najmniej pięć sekund. Następujące po tym trzy błyśnięcia diod LED sygnalizują, że włączony został tryb ekspercki. W trybie eksperckim można ustawiać następujące funkcje i opcje: 6. 1 Ustawianie temperatury wody Można wybrać pięć poziomów temperatury wody w zakresie od 30 C do 40 C. Aby ustawić temperaturę wody, należy wykonać następujące kroki: aktywować tryb ekspercki; nacisnąć przycisk zwiększający ilość wody, aby podwyższyć temperaturę wody; nacisnąć przycisk zmniejszający ilość wody, aby obniżyć temperaturę wody; PL dokładniejsze informacje na temat wymaganych przycisków znajdują się w punkcie "Objętość wody". 6. 2 Ręczne czyszczenie dysz myjących Aby oczyścić dyszę myjącą ręcznie, należy ją zdemontować lub wyciągnąć używając pilota zdalnego sterowania. Aby ruszyć dyszę należy wykonać następujące kroki: aktywować tryb ekspercki; nacisnąć przycisk, aby dysza myjąca się wysunęła; dysza myjąca wyjedzie z panelu Quaryl; 23

24 Zdjąć głowicę dyszy; Oczyścić głowicę dyszy; Oczyścić całą dyszę; Nałożyć oczyszczoną głowicę dyszy w odpowiednie miejsce; nacisnąć przycisk, aby dysza myjąca się wsunęła; dysza myjąca się schowa;

25 jeżeli po wysunięciu dyszy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, dysza po dziesięciu minutach powraca do pozycji wyjściowej; po naciśnięciu przycisku STOP po wysunięciu dyszy myjącej tryb ekspercki zostaje wyłączony i dysza myjąca powraca do pozycji wyjściowej. 3 Pairing ViClean-I 100 z pilotem zdalnego sterowania Pairing oznacza proces połączenia pomiędzy ViClean-I 100 i pilotem zdalnego sterowania. Funkcja ta jest konieczne tylko wtedy, gdy używa się pilota zdalnego sterowania. Aby połączyć pilota zdalnego sterowania z urządzeniem ViClean-I 100 należy wykonać następujące kroki: wyłączyć ViClean-I 100; aktywować tryb ekspercki; w trybie eksperckim nacisnąć przycisk natrysku do higieny pośladków; naciśnięcie przycisku natrysku do higieny pośladków powoduje przejście pilota zdalnego sterowania w tryb wyszukiwania; w trybie wyszukiwania można połączyć pilot zdalnego sterowania z ViClean-I 100 poprzez Bluetooth; włączyć ViClean-I 100; ViClean-I 100 automatycznie nawiąże połączenie z pilotem zdalnego sterowania; jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, pilot automatycznie wyjdzie z trybu eksperckiego i zaświeci się trzykrotnie dioda LED. PL 6. 4 Usunięcie ustawień ViClean-I 100 Aby usunąć ustawienia ViClean-I 100 należy wykonać następujące kroki: aktywować tryb ekspercki; W trybie eksperckim nacisnąć przycisk natrysku do higieny intymnej pań. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte. 25

26 7 Wymiana baterii Wskazówka Nieszczelne baterie należy utylizować zgodnie z przepisami i w rękawicach. 26

27 Wskazówka Używać wyłącznie baterii LR03/AAA. PL Prawidłowa utylizacja baterii jest opisana w rozdziale "Utylizacja". 27

28 8 Konserwacja i pielęgnacja Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt elektronicznej deski bidetowej ze środkami czyszczącymi do toalet o nieneutralnym ph lub środkami czyszczącymi zawierającymi chlor, ściernymi lub żrącymi, jak również stosowanie środków do czyszczenia o chropowatej powierzchni może prowadzić do uszkodzeń. 8. 1 Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji Do codziennej pielęgnacji zalecamy użycie miękkiej, nie rysującej gąbki lub szmatki. Wskazówka Do czyszczenia deski sedesowej używać łagodnego roztworu mydła i upewnić się, że na desce ani na zawiasach nie pozostaje wilgoć. Wskazówki dotyczące pielęgnacji w przypadku trudnych zabrudzeń Dzięki łatwej w pielęgnacji powierzchni ViClean-I 100 uzyskuje się świeżą czystość i optymalną higienę nawet bez użycia agresywnych środków czyszczących. Jeśli chcecie Państwo użyć środka czyszczącego, zalecamy użycie dostępnego w handlu uniwersalnego środka czyszczącego. Ostrożnie Szkody spowodowane działaniem środków czyszczących! Kontakt ze środkami czyszczącymi może spowodować uszkodzenie deski i pokrywy. 28

29 PL 8. 2 QuickRelease 29

30 Demontaż 1. Otworzyć pokrywę. Otworzyć deskę. 3. Wyciągnąć oba klipsy na zewnątrz. 4. Zdjąć deskę. Montaż 1. Ustawić deskę w zamierzonej pozycji 2. Wcisnąć oba klipy do środka. Zamknąć deskę. Zamknąć pokrywę. 30

31 9 Usuwanie usterek Jeśli po usunięciu usterki ViClean-I 100 nadal nie działa, prosimy o poinformowanie nas za pośrednictwem naszej infolinii o kodzie błędu, który pokazuje się na wyświetlaczu serwisowym. W diagnostyce usterek pomocna będzie poniższa tabela. Diagnostyka usterek Sprawdzić dopływ wody Czy w domu działa dopływ wody? Czy okręcony jest główny kurek? Sprawdzić zasilanie Czy wystąpiła awaria w dostawie prądu? Skalibrować ViClean-I 100 Wyłączyć ViClean-I 100 i po paru sekundach ponownie włączyć. Sprawdzić, czy świeci się wyświetlacz serwisowy. Sprawdzić, czy włącznik na wyświetlaczu serwisowym urządzenia ViClean-I 100 jest przełączony na WŁ. Sprawdzić, czy bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest przełączony na WŁ. Sprawdzić działanie pilota zdalnego sterowania. Sprawdzić, czy nie wyczerpały się baterie. Jeśli tak, wymienić baterie. Chronić pilot zdalnego sterowania przed kontaktem z wodą. PL Sprawdzić i ewentualnie przełączyć wyłącznik różnicowoprądowy łazienki. 31

32 W diagnostyce usterek pomocna będzie poniższa tabela. Problem Możliwe rozwiązanie ViClean-I 100 nie działa Sprawdzić wyświetlacz serwisowy. W zwykłym trybie powinien pokazywać 00. Jeśli nie wyświetla się żaden kod, sprawdzić zasilanie. ViClean-I 100 nie reaguje na pilota zdalnego sterowania Sprawdzić, czy prawidłowo włożono baterie do pilota zdalnego sterowania. Sprawdzić, czy po naciśnięciu przycisków na pilocie zdalnego sterowania świecą się odpowiednie kontrolki na pilocie. Jeśli nie, wymienić baterie. ViClean-I 100 nie reaguje, chociaż na pilocie zdalnego sterowania świecą się kontrolki Uruchomić ViClean-I 100 poprzez ViClean-App (patrz "ViClean-I 100-App", strona 16). Ew. wymienić pilot zdalnego sterowania. Jeśli obsługa nie jest możliwa, sprawdzić wyświetlacz serwisowy i skontaktować się z obsługą klienta. 32

33 Problem Możliwe rozwiązanie Woda Niewystarczające ciśnienie wody Proszę zwiększyć wartość ustawioną za pomocą pilota zdalnego sterowania lub ViClean-App (patrz "ViClean-I 100-App", strona 16). Oczyścić filtr. mocno dokręcić nakrętki przyłącza wody. Niewystarczająca temperatura wody Proszę zwiększyć temperaturę wody w ViClean-App (patrz "ViClean-I 100-App", strona 16). W przypadku niskiej temperatury w łazience również temperatura wody może być niska na początku procesu mycia. Problem PL Jeśli na ekranie serwisowym za tylną pokrywą wyświetli się liczba (patrz "Opis produktu", liczba pozycyjna 3), zostanie to zgłoszone do centrum obsługi klienta. Możliwe rozwiązanie Dysza myjąca Dysza myjąca nie wysuwa się Wyłączyć ViClean-I 100 i po paru sekundach ponownie włączyć. Sprawdzić wyświetlacz serwisowy i skontaktować się z obsługą klienta. Dysza myjąca wysuwa się zbyt wolno Podczas aktywowania funkcji higieny intymnej pań i do higieny pośladków dysza przed wysunięciem przez kilka sekund jest czyszczona. Jest to normalne, nie stanowi usterki. Strumień wody wydobywający się z dyszy gwałtownie się zrywa Po dwóch minutach mycie się kończy, a dysza myjąca automatycznie wraca na miejsce. Takie zachowanie jest normalne. 33

34 10 Utylizacja Urządzenia elektryczne należy oddać do recyclingu lub utylizować w profesjonalny sposób. Przed wyrzuceniem urządzenia elektronicznego należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów komunalnych. Należy przestrzegać miejscowych przepisów. Baterie należy oddać do recyclingu lub utylizować w profesjonalny sposób. Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów komunalnych. 34

35 VILLEROY&BOCH GERMANY Villeroy&Boch AG Bathroom and Wellness Division Headquarters Mettlach Germany Tel: +49 (0) / 81 0 Fax: +49 (0) / V0E100R1 // 2018 Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours. VILLEROY-BOCH. COM

Instrukcja - Procedura w firmie
  • Strona główna
  • wzory
  • Blog
  • Regulamin
gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze zagadnienia dotyczące obsługi elektrodrążarki, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo operatora. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki definiuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie procedur bhp i ppoż. oraz zapoznana z niniejszą Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki może przystąpić do pracy z urządzeniem. Dokument Instrukcji BHP dla elektrodrążarki odnosi się do konieczności skontrolowania stanu technicznego urządzenia (instalacji hydraulicznej i powietrznej), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki zwraca uwagę aby podczas wykonywania, w sposób ciągły obserwować proces erodowania - uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia. Wzór Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników oddziałujące na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami monterskimi. Instrukcja BHP dla montera instalacji sanitarnych i CO powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem prac na tym stanowiskiem. Monter dopuszczony do instalacji urządzeń sanitarnych i CO musi być przeszkolony z zasad bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy pracach wykończeniowych. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do prac murarskich i tynkarskich, w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych. Wzór instrukcji o stosowaniu materiałów szkodliwych z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy wskazujący najważniejsze aspekty bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu materiałów szkodliwych i niebezpiecznych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych powinna być umieszczone w widocznym miejscu, aby każdy pracownik mógł się z nią zapoznać. Zgodnie z Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych należy zachować szczególna ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny a pracę z nimi powierzyć pracownikowi pełnoletniemu z przygotowaniem zawodowym, posiadającemu aktualne badania lekarskie. Materiały szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne można stosować tylko w ubraniu ochronnym, dobrze wentylowanych pomieszczeniach unikać ich styczności z oczami i skórą. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z substancjami, podczas pracy i po jej zakończeniu - gdyż konsekwencje ich nieprawidłowego użycia mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Wzór dokumentu Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych posiada także tabelę z oznaczeniem stosowanym dla substancji szkodliwych i niebezpiecznych oraz uwagi dotyczące czynności zabronionych, sposobu przechowywania danych substancji oraz metody postępowania w sytuacjach awaryjnych gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac dekarskich. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje główne aspekty prac dekarskich, oddziałujących na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla prac dekarskich określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż z zasad bhp i ppoż., zapoznana z Instrukcją BHP dla prac dekarskich, może podjąć się obowiązków na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla prac dekarskich odnosi się do konieczności - przy pochyleniu dachu większym niż 20% używania szelek ochronnych z wyposażeniem (linka, amortyzator) z dopuszczalną długością spadku zabezpieczonego do 2m, natomiast do pracy wymagającej swobodnego poruszania stosowania aparatu bezpieczeństwa umieszczonego nad stanowiskiem pracy. Wzór Instrukcji BHP dla prac dekarskich posiada punkty dotyczące wszystkich obowiązujących na stanowisku nakazów, związanych ze stosowaniem właściwych metod pracy tj. montaż rusztowań ochronnych nie niżej niż 1m od dolnej krawędzi dachu oraz kotwiczenie drabin linowych do stałych elementów. Instrukcja BHP dla prac dekarskich powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje kluczowe aspekty pracy operatora wyciągarki budowlanej, wpływające na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną definiuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż w zakresie bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną, może przystąpić do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną odnosi się do konieczności zapoznania się z DTR wyciągarki przed przystąpieniem do pracy, odczytaniu zapisów dokonanych w „książce pracy” oraz sprawdzeniu stanu technicznego tj. urządzenia sterownicze, przycisk alarmowy, rygle zabezpieczające przed otwarciem, wyłączniki krańcowe oraz hamulec. Wzór Instrukcji BHP obsługa wyciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z stosowaniem niewłaściwych metod pracy tj. wciąganie towarów lub ludzi o ciężarze większym niż dopuszczalny, pozostawianiu maszyny bez nadzoru czy dotykanie rękoma lin i mechanizmów w ruchu. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa wciągarki budowlanej. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje główne aspekty obsługi wciągarki budowlanej, które bezpośrednio oddziałującą na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy z pracowników powinien być z nią zapoznany. Wciągarka jest urządzeniem mechanicznym, które jest używane do ciągnięcia przedmiotów pionowo w górę lub poziomo w bok lub do uzyskaniu odpowiedniego naciągu liny lub drutu. Wciągarki w zależności od potrzeb mogą być zasilane elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie lub za pomocą napędów spalinowych. Instrukcja BHP obsługi wciągarki budowlanej określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z wciągarki budowlanej. Dokument Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. eksploatacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej definiuje czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP dla obsługi wciągarki budowlanej zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z wciągarką budowlaną oraz wzmiankę o wprowadzaniu do „książki pracy” uwag i spostrzeżeń dotyczące pracy lub mankamentów zauważonych podczas obsługi wciągarki gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które istotnie oddziałują na bezpieczeństwo operatora maszyn w warsztacie mechanicznym. Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinna być umieszczona w widocznym miejscu i każdy pracownik powinien ją przyswoić, aby bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje obowiązki. Instalacje i urządzenia techniczne będące wyposażeniem zakładu wulkanizacji powinny pod względem bezpieczeństwa odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych. Proces wulkanizacji polega na zerwaniu warstwy zużytego bieżnika ze starej opony i przyklejeniu warstwy nowego bieżnika przy pomocy narzędzi wulkanizacyjnych. Operator obsługujący urządzenia w zakładzie wulkanizacyjnym musi być przeszkolony w zakresie bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przeszkolenia personelu oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy demontażu i montażu opon a także pracach z roztworami z gumy w rozpuszczalnikach. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP w zakładzie wulkanizacyjnym zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z maszyną i w toku pracy oraz czynności niedozwolonych dotyczących obsługi kotłów i przekroczeń przyjętych norm ciśnieniowych gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy tj. Instrukcja BHP w laboratorium dotyczy najważniejszych aspektów pracy na stanowisku pracy laboranta, które mają wpływ na bezpieczeństwo personelu. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium powinny być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP - ogólna BHP w laboratorium określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył szkolenie z zasad bhp i ppoż., zapoznany z ogólną Instrukcją BHP pracy w laboratorium, posiadający odzież i sprzęt ochronny może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Instrukcja BHP - ogólna BHP w laboratorium odnosi się do konieczności wyposażenia laboratorium w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu oraz przystosowane do łatwego oczyszczenia lub zmywania powierzchnie ścian i sufitów. Wzór Instrukcji BHP - ogólne BHP w laboratorium wskazuje, że materiały niebezpieczne jak odczynniki chemiczne i materiały o nieznanych właściwościach mogą być stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych do celów badawczych i doświadczalnych, oraz przechowywane w miejscach i odpowiednio oznakowanych przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Wzór Instrukcji BHP w laboratorium zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wskazanie na stosowanie tabliczek ostrzegawczych z informacją na drzwiach laboratorium gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy. Wzór dokumentu Instrukcji BHP ogólna dla zakładu pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące regulacji wewnątrzzakładowych, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP ogólna dla zakładu pracy i wytyczne w niej zawarte, definiują podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Instrukcje BHP dla zakładu pracy powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, a pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na swoim stanowisku pracy tj. komputer, drukarka, kopiarka, faks, niszczarka czy maszyny przemysłowe. Wszystkie sprzęty zasilane prądem elektrycznym, powinny posiadać instrukcję obsługi z opisem możliwości weryfikacji ich stanu technicznego. Dokument ogólnej instrukcji BHP dla zakładu pracy odnosi się do wymagań właściwej ergonomii danego stanowiska, wszelkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na stanowisku (przed przystąpieniem do pracy, w jej takcie i po jej zakończeniu) oraz zakazów, warunków eksploatacji a także postępowania w sytuacji zaistnienia awarii. Druk Instrukcji ogólnej BHP dla zakładu pracy zawiera także informację dotyczącą nakazu posiadania wyposażonej apteczki oraz zasad zachowania pracownika w razie zaistnienia wypadku. Zgodnie z ogólną instrukcją BHP dla zakładu pracy osobę nowozatrudnioną przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać z zasadami pracy na stanowisku oraz instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Pracownik powinien potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - praca z kwasami. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujący na główne zagadnienia obejmujące warunki pracy w zakładzie używającym substancji chemicznych do których należą kwasy. W Instrukcji BHP dla prac z kwasami nadmienione zostało iż pomieszczenie gdzie pracuje się z kwasami musi posiadać dobrą wentylację, kwasoodporną posadzkę z kanałem odpływowym a personel musi zawsze używać odpowiedniej odzieży kwasoodpornej. Instrukcja BHP przy pracy z kwasami określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, posiadająca właściwe uprawnienia, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. i znająca niniejszą Instrukcja BHP dla pracy z kwasami może przystąpić do pracy z substancjami kwasowymi. Dokument Instrukcja BHP - praca z kwasami zawiera wytyczne dotyczące obchodzenia się z kwasem solnym, siarkowym, azotowym oraz wskazówki dotyczące mycia i czyszczenia zbiorników po kwasach. Instrukcja BHP - praca z kwasami zwraca uwagę aby zachować szczególną ostrożność podczas poparzenia substancjami kwasowymi lub wypicia kwasu, przybliżając zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wzór Instrukcja BHP przy pracy z kwasami zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wytyczne obejmujące sposoby właściwego udzielania pierwszej pomocy
  • Karta ewidencyjna wyposażenia w odzieżKarta ewidencyjna wyposażenia w odzież, stanowi dokument rejestrujący przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży firmowej oraz obuwia roboczego wydanych pracownikom danego zakładu. Karta ewidencji wyposażenia prowadzona jest w odniesieniu do wewnętrznego regulaminu gospodarowania wydawaniem odzieży, przydzielanej ilości oraz zasadach jej prania. Druk karta ewidencji odzieży wskazuje okres zużycia uniformu lub rękawic, …
  • Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do aktKara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt wzór druku. Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy, potwierdzania czy usprawiedliwiania nieobecności kary: karę upomnienia, karę nagany czy karę pieniężną. Pracodawca nakładając karę jaką jest: upomnienie pracownika, nagana z wpisem… Instrukcja BHP - obsługa prasy hydraulicznejInstrukcja BHP obsługi prasy hydraulicznej. Wzór dokumentu Instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje najważniejsze zasady przy obsłudze prasy. Dokument instrukcji BHP obsługi prasy hydraulicznej określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu… Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika 2023Indywidualna karta obecności i czasu pracy pracownika wzór. Karta ewidencji czasu pracy druk może być stosowana jako dzienna, tygodniowa czy miesięczna. Karty miesięczne stosuje się zwykle w stosunku do tych pracowników, których godziny i dni pracy podlegają częstym zmianom (np. w obszarach produkcyjnych) gdzie zamieszczana jest w kartach duża liczba… Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowychgotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa na podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika, to zdobywanie lub uzupełnianie przez niego wiedzy… Roczny plan urlopów 2023 - generator ExcelPlan urlopów 2023. Dokument Plan urlopów Excel to wzór aktywnego formularza generującego druk - roczny harmonogram urlopów. Plik automatycznie generuje ilość dni w miesiącu i nazwy dni w formie tabeli w Excelu. Po wpisaniu roku (cyfry) plik tworzy projekt urlopów na wybrany rok. Rok podzielony jest na dwa arkusze od… Potwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zadatkuPotwierdzenie wpłaty zaliczki / pokwitowanie przyjęcia zaliczki. Druk umożliwia udokumentowanie zapłaty uiszczonej z góry, pokrywającej w części przyszłą należność na poczet realizacji zlecenia czy umowy. Druk potwierdzenie przyjęcia zaliczki czyli potocznie umowa zaliczki, wzór takiego dokumentu powinien zawierać dane wpłacającego pieniądze dane osoby przyjmującej opisaną kwotę pieniężną, co stanie się… Wniosek o emeryturę Rp-1EOpis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o emeryturę Rp-1E. Formularz ten stanowi podanie o przyznanie świadczenia emerytalnego, w którym podawane są wszystkie informacje, które potrzebne są do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia. Wraz z Wnioskiem o emeryturę Rp-1E do ZUS należy aplikować wszystkie dokumenty, na podstawie których Zakład… Skierowanie na szkolenie BHPSkierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie… Instrukcja BHP szlifierka kątowaInstrukcja BHP obsługi szlifierki kątowej jest drukiem formularza, który zawiera wskazówki bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Nazywana często boszówka oraz fleksa, lub gumówka czy grajnerka. Ten rodzaj szlifierki jest urządzeniem głównie elektrycznym, którym należy się posługiwać podczas precyzyjnej obróbki materiałów twardych i metalowych. Maszyna wykorzystywana jest do przecinania, polerowania oraz szlifowania… Karta obiegowa pracownika - przy przyjęciugotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka pracownika. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie przyjmowania / zatrudniania pracownika do pracy jak i zmiany stanowiska pracy. Karta obiegowa nie musi być stosowana, lecz obowiązek wypełnienia obiegówki może mieć związek z… Instrukcja BHP dla stolarni / zakładu stolarskiegoInstrukcja BHP stolarni / zakładu stolarskiego. Wzór dokumentu Instrukcji BHP dla stolarni / zakładu stolarskiego z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, zawiera najważniejsze zasady pracy w zakładzie stolarskim, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla zakładu stolarskiego powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik stolarni powinien… Protokół z badania stanu trzeźwościProtokół z badania stanu trzeźwości wzór. Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę alkomatem, bez wzywania policji, która do tej pory była jedynym uprawnionym do tego organem (służba porządku… Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznegoInstrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który określa warunki obsługi czajnika elektrycznego, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wskazuje, że czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz… Upoważnienie do wydziału komunikacji wzórUpoważnienie do wydziału komunikacji wzór druku. Dokument wymagany jest do upoważnienia osoby trzeciej - pełnomocnika do występowania w naszym imieniu w urzędzie komunikacji do wykonywania czynności prawnych takich jak rejestracja, przerejestrowanie pojazdu, składaniu podania o wydanie wtórnika dokumentu pojazdu czy tablic rejestracyjnych. Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu może posłużyć jako upoważnienie…
Jesteś tutaj:Instrukcja»Instrukcja - Procedura w firmie

Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Cal Spas Inground Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Cal Spas Inground Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi oraz wskazówki dotyczące mycia Cal Spas Inground Series