Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Caleffi 580010

Caleffi 580010 to produkt kombinowany, który składa się z automatycznego zaworu zwrotnego i wyłącznika pompy. Jest to wysoce wydajny system, który oferuje wszechstronną ochronę, która zapobiega uszkodzeniom powodowanym przez zamknięcie zaworu. System posiada także funkcję automatycznego wyłączania pompy, która zapobiega niekontrolowanemu przepływowi wody. Instrukcja obsługi Caleffi 580010 zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji, konserwacji i użytkowania produktu. Zawiera ona także informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu, właściwych procedur konserwacji oraz uwag dotyczących bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi jest ważna, ponieważ informuje użytkowników o wszystkich wymaganiach dotyczących instalacji i użytkowania produktu.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Caleffi 580010

Ten artykuł od 2009-02 wymaga zweryfikowania podanych informacji.

Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Produkt – każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, co może być oferowane na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa (profesjonalna), miejsce, organizacja bądź idea.

Podział produktów[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na sposób wykorzystania i przeznaczenia, produkty dzielimy na:

 • konsumpcyjne:
  • powszednie:
   • podstawowe,
   • impulsywne,
   • nagłej potrzeby;
  • wybieralne:
   • homogeniczne (jednolite),
   • heterogeniczne;
  • luksusowe,
  • sporadyczne (epizodyczne),
  • niepostrzegalne;
 • przemysłowe:
  • dobra inwestycyjne,
  • produkty wyposażenia dodatkowego,
  • surowce,
  • materiały,
  • półprodukty,
  • produkty zaopatrzeniowe,
  • usługi profesjonalne.

Ze względu na stopień materialności (bo usługa to też produkt, zgodnie z przytoczoną wyżej definicją), produkty dzielimy na:

 • czyste produkty materialne,
 • produkty materialne z towarzyszącymi usługami,
 • hybrydy (pół na pół),
 • usługi z towarzyszącymi produktami materialnymi,
 • czyste usługi.

Usługi uznawane są za produkty jedynie w odniesieniu do usług profesjonalnych oraz komplementarnych (np. konto bankowe).

Struktura produktu[edytuj | edytuj kod]

W każdym produkcie można wyróżnić pewne poziomy, składające się na cały produkt. W literaturze można spotkać się z dwiema głównymi koncepcjami budowy produktu:

 • pierwsza, zaproponowana przez T. Levitta w latach 80. XX w., mówi o trzech poziomach[1]:
  • rdzeń (jądro) to, czyli fizyczny wymiar produktu, jego cechy funkcjonalne oraz zastosowane rozwiązania techniczne,
  • produkt rzeczywisty to wszystko co ma wpływ na postrzeganie towaru (usługi) przez konsumenta. Składają się na to takie czynniki jak: marka, znak handlowy, model, materiał, cena, jakość, opakowanie, styl, a także wygląd,
  • produkt poszerzony to korzyści dodatkowe, takie jak: dostawa, gwarancja, reklamacje, części zapasowe, dostępność punktów usługowych, instrukcja, łatwość instalacji i konserwacji, warunki płatności itp. ;
 • druga, opisana przez Ph. Kotlera obejmuje pięć poziomów:
  • podstawowy pożytek – jest to podstawowa potrzeba zaspakajana przez dany produkt (a więc rozrywka w przypadku telewizora),
  • produkt podstawowy – ta część produktu, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeby (np. telewizor),
  • produkt oczekiwany – oczekiwania klienta wobec produktu (panoramiczny obraz),
  • produkt rozszerzony – wszystko co przewyższa oczekiwania klienta (dźwięk stereo, podłączenie konsoli do gier),
  • produkt potencjalny – wszystkie modernizacje jakim może zostać poddany produkt w przyszłości (możliwość przeglądania stron WWW na telewizorze, przegląd zdjęć).

Funkcje produktu[edytuj | edytuj kod]

Podstawową funkcją każdego produktu jest zaspokojenie potrzeby nabywcy. Najczęściej jest to więc użyteczność produktu. Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich wiąże się z łatwością użytkowania produktów, druga zaś z ich kształtem i kolorystyką.

Łatwość użytkowania produktu jest szczególnie widoczna w wypadku nowoczesnych produktów przemysłu elektronicznego (np. nowoczesne telewizory, aparaty fotograficzne, komputery czy magnetowidy).

Kształt i kolorystyka produktów mają w warunkach gospodarki rynkowej duże znaczenie. Klientom oferuje się wiele różnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę (np. samochody, odzież). Na wybór wpływać może kształt, kolor i inne elementy kształtujące pierwsze wrażenie. Ogromne znaczenie ma także opakowanie.

Cykl życia produktu[edytuj | edytuj kod]

Produkt tak jak każde dobro ma swoje cykle od wprowadzenia go na rynek poprzez działanie na rynku lub jego wycofanie. Cykl życia produktu składa się z 4 faz:

 • wprowadzenia produktu na rynek, sprzedaż niska,
 • wzrostu,
 • dojrzałości, czyli nasycenie produktem,
 • spadku (schyłku).

Strategie produktu[edytuj | edytuj kod]

Elementami strategii produktu są:

 • kształtowanie funkcji produktu,
 • kształtowanie struktury asortymentowej firmy,
 • planowanie cyklu życia produktu,
 • kreowanie nowych potrzeb i produktów ich zaspokajających.

Na strategię produktu składają się również elementy takie jak:

 • jakość,
 • reklama,
 • wzór,
 • cechy,
 • marka i znak firmowy,
 • opakowanie,
 • rozmiary,
 • serwis,
 • gwarancja.

Przykładowe strategie produktu:

 • strategia utrzymywania konkurencyjności oferty,
 • strategia pełnego asortymentu produktu,
 • strategia ograniczonego asortymentu produktu,
 • strategia rozszerzania linii produktów,
 • strategia uzupełniania linii produktów,
 • strategia oczyszczania linii produktów

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Włodzimierz Gogołek, Wiesław Cetera: Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT. Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2014, s. 166–169. ISBN 978-83-63183-58-5.

Informacje o produkcie i dealerze Uwaga: Umiejscowienie tabliczek znamionowych - patrz rozdział “Informacje dotyczące identyfikacji produktu” w Instrukcji <strong>obsługi</strong> i <strong>konserwacji</strong>. Data dostawy: Informacja o produkcie Model: Numer identyfikacyjny produktu: Numer seryjny silnika: Numer seryjny skrzyni biegów: Numer seryjny prądnicy: Numery seryjne wyposażenia dodatkowego: Informacja o wyposażeniu dodatkowym: Numer wyposażenia klienta: Numer wyposażenia dealera: Informacja o dealerze Nazwa: Branża: Adres: Kontakt Numer telefonu Godziny otwarcia Sprzedaż: Części: Serwis:

 • Page 1 and 2:

  31200350 Luty 2, 2007 Polish Instru

 • Page 3 and 4:

  skuteczny STRONA Lipiec 14, 2006 -

 • Page 5 and 6:

  31200350 3 Spis treści Spis treśc

 • Page 7 and 8:

  31200350 5 Słowo wstępne C ertyfi

 • Page 9 and 10:

  31200350 7 Bezpieczeństwo Napisy o

 • Page 12 and 13:

  1 0 31200350 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 14 and 15:

  1 2 31200350 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 16 and 17:

  1 4 31200350 Bezpieczeństwo N apis

 • Page 18 and 19:

  1 6 31200350 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 20 and 21:

  1 8 31200350 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 22 and 23:

  20 31200350 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 26 and 27:

  24 31200350 Bezpieczeństwo Dodatko

 • Page 28 and 29:

  26 31200350 Bezpieczeństwo Ogólne

 • Page 30 and 31:

  28 31200350 Bezpieczeństwo Ochrona

 • Page 32 and 33:

  30 31200350 Bezpieczeństwo Zapobie

 • Page 34 and 35:

  32 31200350 Bezpieczeństwo Zapobie

 • Page 36 and 37:

  34 31200350 Bezpieczeństwo Eksploa

 • Page 38 and 39:

  36 31200350 Bezpieczeństwo Opuszcz

 • Page 40 and 41:

  38 31200350 Informacje o produkcie

 • Page 42:

  40 31200350 Informacje o produkcie

 • Page 45 and 46:

  31200350 43 Informacje o produkcie

 • Page 47 and 48:

  31200350 45 Informacje o produkcie

 • Page 49 and 50:

  31200350 47 Eksploatacja Przed eksp

 • Page 51 and 52:

  31200350 49 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 53:

  31200350 51 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 56 and 57:

  54 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 58 and 59:

  56 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 60 and 61:

  58 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 62 and 63:

  60 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 64 and 65:

  62 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 66 and 67:

  64 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 68 and 69:

  66 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 70 and 71:

  68 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 72 and 73:

  70 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 74 and 75:

  72 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 76 and 77:

  74 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 78 and 79:

  76 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 80 and 81:

  78 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 82 and 83:

  80 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 84 and 85:

  82 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 86 and 87:

  84 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 88 and 89:

  86 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 90 and 91:

  88 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 92 and 93:

  90 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 94 and 95:

  92 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 96 and 97:

  94 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 98 and 99:

  96 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 100 and 101:

  98 31200350 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 102 and 103:

  1 00 31200350 Eksploatacja Obsługa

 • Page 104 and 105:

  1 02 31200350 Eksploatacja Uruchami

 • Page 106 and 107:

  1 04 31200350 Eksploatacja Parkowan

 • Page 108 and 109:

  1 06 31200350 Eksploatacja Informac

 • Page 110 and 111:

  1 08 31200350 Eksploatacja Informac

 • Page 112 and 113:

  11 0 31200350 Eksploatacja Uruchami

 • Page 114 and 115:

  11 2 31200350 Konserwacja Drzwiczki

 • Page 116 and 117:

  11 4 31200350 Konserwacja Pompowani

 • Page 118 and 119:

  11 4b 31200350 Konserwacja Pompowan

 • Page 120 and 121:

  11 6 31200350 Konserwacja Lepkość

 • Page 122 and 123:

  11 8 31200350 Konserwacja Harmonogr

 • Page 124 and 125:

  1 20 31200350 Konserwacja Podnośni

 • Page 126 and 127:

  1 22 31200350 Konserwacja Łańcuch

 • Page 128 and 129:

  1 24 31200350 Konserwacja Napręże

 • Page 130 and 131:

  1 26 31200350 Konserwacja Prześwit

 • Page 132 and 133:

  1 28 31200350 Konserwacja Wysięgni

 • Page 134 and 135:

  1 30 31200350 Konserwacja Układ ha

 • Page 136 and 137:

  1 32 31200350 Konserwacja Bezpieczn

 • Page 138 and 139:

  1 34 31200350 Konserwacja Płyn ch

 • Page 140 and 141: 1 36 31200350 Konserwacja Poziom p
 • Page 142 and 143: 1 38 31200350 Konserwacja Korek wyr
 • Page 144 and 145: 1 40 31200350 Konserwacja Olej mech
 • Page 146 and 147: 1 42 31200350 Konserwacja Próbka o
 • Page 148 and 149: 1 44 31200350 Konserwacja Wkład fi
 • Page 150 and 151: 1 46 31200350 Konserwacja Wkład fi
 • Page 152 and 153: 1 48 31200350 Konserwacja Próbka o
 • Page 154 and 155: 1 50 31200350 Konserwacja Luzy zawo
 • Page 156 and 157: 1 52 31200350 Konserwacja Próbka o
 • Page 158 and 159: 1 53a 31200350 Konserwacja Oddziela
 • Page 160 and 161: 1 54 31200350 Konserwacja Wkład fi
 • Page 162 and 163: 1 56 31200350 Konserwacja Woda i os
 • Page 164 and 165: 1 58 31200350 Konserwacja Bezpieczn
 • Page 166 and 167: 1 60 31200350 Konserwacja Wskaźnik
 • Page 168 and 169: 1 62 31200350 Konserwacja Krążek
 • Page 170 and 171: 1 64 31200350 Konserwacja Konstrukc
 • Page 172 and 173: 1 66 31200350 Konserwacja Napompowa
 • Page 174 and 175: 1 68 31200350 Konserwacja Filtr ole
 • Page 176 and 177: 1 70 31200350 Konserwacja Próbka o
 • Page 178 and 179: 1 72 31200350 Konserwacja Wycieracz
 • Page 180 and 181: 1 74 31200350 Konserwacja Narzędzi
 • Page 182 and 183: 1 76 31200350 Informacje źródłow
 • Page 184 and 185: 1 78 31200350 Informacje źródłow
 • Page 186 and 187: 1 80 31200350 Skorowidz Krążek ł
 • Page 188 and 189: 1 82 31200350 Skorowidz Układy ste
 • Page 192: Wyprodukowany Przez JLG Pod Udziela

N150 Router WiFi (N150R)

Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacjiInstrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Rzutnik Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Rzutnik Nr produktu 000318863 Strona 1 z 5 Podręcznik DIGITUS iphone BeamJack - DA-70903 1. Opis produktu Niniejszy produkt jest produktem dostępnym jako akcesoria do iphone 4/4S, który

Szybka instrukcja obsługi - Wi. TVSzybka instrukcja obsługi - Poniższa instrukcja obsługi pozwoli lepiej zrozumieć uzytkownikowi zasadę działania. Aby otrzymać więcej informacji dot. specyfikacji i obslugi proszę skorzystać ze strony internetowej

Cechy: Przykład zastosowania. S64 v1. 2 Switch 6-portowy S64 do 4 kamer IP Wydanie: 3 z dnia 18. 07. 2019 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 23. 01. 2019 PL Cechy: Switch 6 portów 4 porty PoE 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie) 2 porty 10/100Mb/s

CYFROWY DYKTAFON 8GB AUVISIOCYFROWY DYKTAFON 8GB AUVISIO Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Mini żelazko podróżneMini żelazko podróżne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka podróżnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z

Skrócona instrukcja obsługiSkrócona instrukcja obsługi 1 Witamy! Dziękujemy za wybranie Arlo Q Plus. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. 2 3 Zawartość zestawu 3 sposoby na połączenie nowej kamery Można połączyć kamerę Arlo Q Plus

RSF108 v1. 0 Switch 10-portowy RSF108 z zasilaczem do 8 kamer IP, RACK Wydanie: 1 z dnia 22. 09. 2017 Zastępuje wydanie: ----------- PL Cechy: Switch 10 portów 8 portów PoE 10/100Mb/s, (port 1 8) (dane i

ADSL 2/2+ Modem RouterADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400. v2 / 4400. v2 07. 2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

S108 v1. 1 Switch 10-portowy S108 do 8 kamer IP Wydanie: 3 z dnia 16. 02. 2018 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 09. 2017 PL Cechy: Switch 10 portów 8 portów PoE 10/100Mb/s (transfer danych i zasilanie) 2 porty

FRITZ! WLAN Repeater 450EFRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802. 11b/g/n, 2, 4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji: stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez: klient obsługujący

SG64 v1. 0 Switch 6-portowy SG64 dla 4 kamer IP Wydanie: 1 z dnia 20. 12. 2017 Zastępuje wydanie: --------- PL Cechy: Switch 6 portów 4 porty PoE 10/100/1000Mb/s (transfer danych i zasilanie) 2 porty 10/100/1000Mb/s

TELEFON GXP1450 SZYBKI STARTTELEFON GXP1450 SZYBKI START 1. Opis GXP1450 to dwu-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180x60 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

SF108 v1. 1 Switch 10-portowy SF108 do 8 kamer IP Wydanie: 3 z dnia 17. 08. 2017 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 09. 2017 PL Cechy: Switch 10 portów 8 portów PoE 10/100Mb/s), (port 1 8) (dane i zasilanie) 2

Instrukcja obsługi St-260 1Instrukcja obsługi St-260 1 SPIS TREŚCI I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Zmiana kanału... 5 IV. Dane techniczne... 6 KN. 17. 22 2 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania

Szybki przewodnik instalacjiVideo Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1. 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1. 2 OPIS TECHNICZNY

FRITZ! Powerline 540E WLAN SetSerwis Serwis pl. avm. de/serwis Instrukcja obsługi pl. de/serwis/podreczniki/fritzpowerline Pomoc techniczna pl. de/serwis/support-request-poland/ wybor-produktu Materiały do pobrania pl. de/serwis/strefa-pobierania

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018Instrukcja obsługi PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Instrukcja montażu i użytkowaniaPomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso. pl www. afriso. pl Instrukcja montażu i użytkowania Wtyczka elektryczna

FRITZ! Powerline 510E SetFRITZ! 510E Set Serwis Serwis pl. de/serwis/support-request-poland/wybor-produktu Materiały do pobrania

Numer telefonu lub konta DSLSpis treści Zanim zaczniesz..................................... 2 Instalacja routera z modemem.......................... 3 Wstępnie skonfigurowane zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej..................................... pl/125576325-Instrukcja-obslugi-mw-1-1. html">INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1INSTRUKCJA OBSŁUGI MW-1 1 I. BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

MODUŁ ETHERNETOWY DS202Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s. c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko. frisko. pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTHODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1. 0 Wprowadzenie... 2 2. 0 Specyfikacja... 3 3. 0 Zawartość opakowania... 3 4. 0 Opisy paneli... 4 5. 0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

TELEFON GXP2100 SZYBKI STARTTELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. html">

Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Caleffi 580010

Bezpośredni link do pobrania Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Caleffi 580010

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Caleffi 580010