Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icube2/domains/pionier-szkolenia.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 159
Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji wobec powołania inspektorów danych osobowych! - Szkolenia Pionier

W związku z rozporządzeniem 2016/679 poziom wydatków będzie uzależniony od liczby żądań informacyjnych ze strony obywateli, ewentualnego zwiększenia zatrudnienia w celu obsługi nowych zadań (inspektorzy ochrony danych), dostosowania systemów teleinformatycznych, w których przetwarza się dane osobowe lub modyfikacji pomocy ewidencyjnych niespełniających rygorów ochrony danych. Dokładne określenie wydatków jest niemożliwe wobec braku danych dotyczących obecnej organizacji ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach im podległych, prognoz w zakresie natężenia i rodzaju zachowań beneficjentów, projektowanych przepisów oraz w zakresie zróżnicowanego oddziaływania regulacji w stosunku do poszczególnych kategorii podmiotów zobowiązanych.

 

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wykonują obowiązki Inspektora Danych Osobowych do 30 września 2018 roku !