Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icube2/domains/pionier-szkolenia.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 159
Praktyczna realizacja zadań Administratora bezpieczeństwa informacji ABI - Szkolenia Pionier

Liczne zmiany, które zostały wprowadzane w styczniu 2015 r. po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz ukazanie się  dwóch rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. nałożyły na Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) zupełnie nowe obowiązki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy szkolenie poświęcone wyłącznie stanowisku ABI przedstawione  w sposób rzetelny i przede wszystkim praktyczny.

 

Tematyka szkolenia:

1.  Aktualne zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych:

   a) Istotne zmiany w ustawie,

    b) Wymogi aktów wykonawczych do ustawy,

    c) Polska Norma ISO w ochronie danych osobowych.

2. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych:

    a) Definicja danych osobowych,

    b) Klasyfikacja zbiorów danych osobowych,

    c) Stanowisko Administratora danych osobowych,

    d) Osoby odpowiedzialne za ochronę danych w jednostce,

    e) Ochrona danych przetwarzanych tradycyjnie (dokumentacja papierowa),

    f) Ochrona danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych:

    a) Zbieranie, utrwalanie i przechowywanie danych osobowych,

    b) Udostępnianie oraz przekazywanie danych osobowych,

    c) Usuwanie danych osobowych.

4. Uprawnienia GIODO w zakresie nadzoru nad ochroną danych w jednostce:

   a) Uprawnienia kontrolującego w zakresie kontroli,

    b) Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,

    c) Przebieg kontroli GIODO,

    d) Jak przygotować się do kontroli GIODO.

 5. Wymagania ustawowe dotyczące bezpieczeństwa danych:

    a) Dokumentacja przetwarzania danych,

    b) Wymagany zakres dokumentacji przetwarzania danych,

    c) Dodatkowe dokumenty powiązane z dokumentacją przetwarzania danych (upoważnienie oraz ewidencja upoważnień, itd.)

6. Status ABI:

    a) Nowy status ABI po nowelizacji ustawy od 1 stycznia 2015 r.,

    b) Procedura powoływania oraz rejestracji ABI,

    c) Niezbędne kwalifikacje do sprawowania funkcji ABI,

    d) Rola ABI w kontroli GIODO.

7. Obowiązki ABI:

   a) Nadzór nad poprawnością przetwarzania danych,

    b) Aktualizacja dokumentacji,

    c) Przeprowadzanie i dokumentowanie czynności sprawdzających,

    d) Sporządzanie dokumentacji dla Administratora danych,

    e) Terminy realizacji zadań związanych z nadzorem nad poprawnością przetwarzania danych,

    f) Powierzenie dodatkowych obowiązków Administratorowi bezpieczeństwa informacji.

8. Zadania ABI:

   a) Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

   b) Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych,

   c) Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

   d) Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych,

    e) Zwolnienie z rejestracji zbiorów w GIODO