Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icube2/domains/pionier-szkolenia.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 159
Żywienie i system HACCP - Szkolenia Pionier

Żywienie i system HACCP

Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle nowego rozporządzenia

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu pt. Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle nowego rozporządzenia. Powodem zorganizowania tego szkolenia są zmiany przepisów dotyczących produktów spożywczych dopuszczonych do stosowania w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży oraz do sprzedaży w sklepikach szkolnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach).

 

CEL SZKOLENIA:

  • uświadomienie osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie posiłków w placówkach oświatowych zasadności wprowadzenia w/w rozporządzenia,
  • zapoznanie z zasadami żywienia dzieci i młodzieży,
  • zapoznanie z treścią rozporządzenia oraz zmianami, jakie niesie ono w praktyce.

 

Do kogo jest kierowane:

Intendenci, personel kuchni szkolnej lub przedszkolnej, firm cateringowych oraz inne osoby zajmujące się przygotowywaniem posiłków dla dzieci na terenie przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

 

Program szkolenia:

 

  1. Uzasadnienie sensu wprowadzenia zmian do rozporządzenia.
  2. Przedstawienie roli osób odpowiadających za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach.
  3. Zasady prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży.
  4. Omówienie treści obowiązującego rozporządzenia oraz praktyczne porady jak wdrażać opisane w nim zasady.
  5. Ćwiczenia praktyczne - ocena produktów spożywczych, pod kątem spełniania przez nie zapisów rozporządzenia oraz ocena i poprawa tygodniowych jadłospisów.