Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icube2/domains/pionier-szkolenia.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 159
System informacji oświatowej - Szkolenia Pionier

System informacji oświatowej

'NOWY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PRAKTYCE' PLANOWANE ISTOTNE ZMIANY w 2017 roku.

 

 1. Zmiany w infrastrukturze systemu planowane w 2017 roku
 2. Uproszczenia w zakresie przekazywania niektórych danych
 3. Możliwość importowania danych identyfikacyjnych
 4. Obowiązek ustalenia poprawności danych identyfikacyjnych
 5. Zmieniony terminów przekazywania danych do systemu centralnego SIO
 6. Wyjaśnienie przyczyn niepoprawnej rejestracji orzeczeń/opinii
 7. Planowane dalsze zmiany w sposobie rejestracji danych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 8. Usuwanie błędów oraz praktyczne porady

Dnia 17 sierpnia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1267). Wprowadza ono zmiany w zakresie niektórych danych dziedzinowych oraz w terminach przekazywania tych danych.

 

Na szkoleniu omówiony zostanie sposób i zakres gromadzenia oraz przekazywania danych jak również planowane zmiany modernizowanego SIO.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej oraz przygotowanie uczestników do zmian planowanych przez MEN na rok szkolny 2017/2018.

 

DO KOGO JEST KIEROWANE:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do Dyrektorów oraz pracowników szkół / placówek oświatowych, zajmujących się prowadzeniem sprawozdawczości w nowym SIO oraz do organów prowadzących.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:
 1. Sprawozdawczość w nowym SIO:
  • zasadnicze różnice w obsłudze aplikacji,
  • zmiany w zakresie rejestrowania niektórych danych,
  • terminy rejestrowania poszczególnych danych.
 2. Nadzór nad sprawozdawczością oraz zadania organów prowadzących w zakresie nowego SIO:
  • raporty / zestawienia,
  • sposób i zakres przekazywania danych dziedzinowych nauczyciela i ucznia.
 3. Kontrolowanie sprawozdawczości w zakresie własnych baz lokalnych:
  • praktyczne wykorzystanie nowych funkcji aplikacji,
  • panel komunikacyjny.
 4. Organizacja pracy na potrzeby nowego SIO (praktyczne porady).
 5. Zakres rejestrowanych danych przez poszczególne placówki oświatowe.
 6. Problemy związane z przekazywaniem danych poprzez panel komunikacyjny:
  • błędy podczas przekazywania danych,
  • porządkowanie panelu komunikacyjnego,
  • usuwanie błędnie wprowadzonych danych,
  • praktyczne porady dotyczące zarządzania informacjami w panelu komunikacyjnym.
 7. Wpływ prawidłowej rejestracji placówki w RSPO na funkcjonowanie baz lokalnych:
  • nadawanie uprawnień dostępu do bazy lokalnej,
  • specyfika szkoły/placówki oświatowej.
 8. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania danych w module PODMIOT:
  • oddziały podstawowe,
  • oddziały dodatkowe,
  • modyfikacja danych w trakcie zajęć edukacyjnych.
 9. Zasady rejestrowania danych identyfikacyjnych NAUCZYCIELA oraz UCZNIA:
  • weryfikacja danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL,
  • przyczyny powstawania problemów podczas rejestracji danych identyfikacyjnych,
  • modyfikacja danych identyfikacyjnych,
  • rozwiązywanie problemów z rejestracją danych identyfikacyjnych,
  • importowanie danych identyfikacyjnych.
 10. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych w module NAUCZYCIEL:
  • kolejność rejestrowania danych dziedzinowych,
  • powiązania pomiędzy poszczególnymi formularzami,
  • prawidłowa rejestracja danych w formularzach danych dziedzinowych,
  • usuwanie błędnie wprowadzonych danych.
 11. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych w module UCZEŃ:
  • rejestracja informacji o pobycie ucznia w szkole/placówce oświatowej,
  • rozwiązywanie problemów z rejestracją orzeczeń/opinii z PPP,
  • prawidłowa rejestracja danych w formularzach danych dziedzinowych,
  • usuwanie błędnie wprowadzonych danych.
 12. Przypisywanie uczniów do oddziałów:
  • zasady przypisywania uczniów do oddziałów w bieżącym roku szkolny,
  • promocja ucznia do nowego roku szkolnego,
  • zakończenie uczęszczania ucznia do oddziału.
 13. Rejestracja ucznia przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
  • zakres i terminy przekazywania danych dziedzinowych.
 14. Warunki dydaktyczne, materialne i finansowe oraz pozostałe dane zbiorcze w nowym SIO:
  • terminy przekazywania poszczególnych danych dziedzinowych,
  • zakres przekazywania danych przez różne placówki oświatowe.
 15. Zabezpieczenie bazy lokalnej przed utratą danych:
  • tworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej SIO,
  • odzyskiwanie danych z kopii zapasowych,
  • przenoszenie bazy danych na inny komputer.
 16. Procedura odzyskiwania danych z systemu centralnego SIO.
 17. Zarządzanie uprawnieniami dostępu do bazy lokalnej:
  • przedłużanie/cofanie uprawnień dostępu,
  • resetowanie hasła,
  • składanie wniosków o uprawnienia.
 18. Pytania.

KONSULTACJE SIO

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z ZAKRESU OBSŁUGI ZMODERNIZOWANEGO SIO

Konsultacje indywidualne polegają na rozwiązaniu dotychczas występujących problemów oraz wyjaśnieniu w jaki sposób samemu je w przyszłości rozwiązywać. W trakcie szkolenia omawiane oraz ćwiczone są wszystkie działania jakie osoba zajmująca się sprawozdawczością będzie musiała wykonywać na co dzień aby wszystkie wymagane informacje były przekazywana zgodnie z prawem.

W Oferta konsultacji indywidualnych skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się prowadzeniem sprawozdawczości w zmodernizowanym SIO.