Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icube2/domains/pionier-szkolenia.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 159
Co może stanowić informacje publiczną w szkole - Szkolenia Pionier

Co może stanowić informację publiczną w szkole

Przykładowe informacje mogące stanowić informację publiczną w szkole to:

  • dane dotyczące majątku i wyposażenia szkoły, np. informacje na temat mebli i pomieszczeń do ich przechowywania;
  • dane dotyczące pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, o ile informacje te są związane z zajmowanym przez nauczyciela stanowiskiem (np. karalności, kompetencje i kwalifikacje);
  • informacje dotyczące sposobu wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez szkołę z wynajmu pomieszczeń;
  • imienny wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkole, z podaniem dodatku motywacyjnego przyznanego każdemu z nich przez dyrektora szkoły oraz imienny wykaz nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do doskonalenia zawodowego, wraz z podaniem kwoty dofinansowania przyznanej każdemu nauczycielowi oraz sprecyzowaniem, co konkretnie było przedmiotem dofinansowania;
  • protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych oraz dokumenty z przeprowadzonych postępowań i czynności kontrolnych i nadzorczych wobec szkoły publicznej;
  • protokoły kontroli przeprowadzonej w szkole przez wydział kontroli urzędu miasta oraz dokumenty będące przedmiotem kontroli kuratorium;
  • informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole, m.in. informacje o przypadkach pobić, uszkodzeń ciała, agresji słownej, przyłapania uczniów na posiadaniu i używaniu papierosów, alkoholu i narkotyków, informacje o przypadkach łamania prawa, o których powiadomiono rodziców, policję, sąd rodzinny i inne organy.