Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icube2/domains/pionier-szkolenia.pl/public_html/system/packages/Cms/ContentmanagerController.php on line 159
Wytyczne GIODO monitoring w szkołach - Szkolenia Pionier

                      Szkoła, jako podmiot odpowiedzialny za instalację monitoringu, a następnie za gromadzenie i przechowywanie zapisów z kamer, musi stosować się wprost do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

             Podstawowym warunkiem stosowania monitoringu wizyjnego w szkole jest uprzednie poinformowanie całej społeczności szkolnej o instalacji tego systemu poprzez wywieszenie w widocznych miejscach tablic informacyjnych na ten temat. Powinny one informować nie tylko o obecności kamer monitoringu wizyjnego i jego zasięgu, ale również o celu ich instalacji i na jakich warunkach szkoła stosuje
to narzędzie nadzoru. Ważne jest również poinformowanie o przysługującym osobie monitorowanej prawie do kontroli dotyczących jej danych osobowych - jako podmiotu danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (art. 32 ustawy).

                   Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty, to dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a zgodnie z ust. 4 przywołanego przepisu, przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

                  W opinii GIODO cała społeczność szkolna powinna współpracować z dyrektorem w kwestii podjęcia decyzji o uruchomieniu monitoringu wizyjnego na terenie placówki, po przeprowadzeniu oceny skuteczności tego systemu w utrzymaniu bezpieczeństwa w szkole i jego wpływu na prywatność. Pamiętać przy tym także należy, że wprowadzenie monitoringu powinno być poprzedzone analizą w zakresie możliwości zastosowania innych, mniej ingerujących w prywatność środków. Tam, gdzie monitoring już istnieje, powinny być natomiast przeprowadzane konsultacje wraz z przeglądem stanu bezpieczeństwa
w związku ze stosowaniem monitoringu, także w celu podjęcia decyzji, czy jego stosowanie jest nadal zasadne.

              Wpływ systemu monitoringu na bezpieczeństwo powinien być okresowo badany, celem stwierdzenia, czy rozwiązanie takie przynosi zamierzone skutki i nie narusza w sposób nadmierny praw osób obserwowanych.

 

 

Pełne wytyczne można znaleźć pod adresem  http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/11915/j/pl/